Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Věk 17 let
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 25.7.2011 10:00 
Odpovědět 


Naše doba od 90 let m.s. přináší nový fenomén a pohyb ve společnosti v jejím vývoji. Stále více si uvědomuji že vývoj společnosti vlastně alegoricky kopíruje proces který se děje s člověkem v jeho životě a vývoji. Jen zde je to postaveno na více veličinách a jde do více rozměrů jež přesahují naši dimenzi času.
Doposud převážně část společností je alegoricky na stupni vývoje tam kde začíná první vzpoura období 5-6 let lidského života, proces vzniku sebeuvědomění vyhraňování se z celku.
Alegoricky v společnosti to odpovídá kmenové společnosti. V dalším lidském vývoji vstupuje prvek společnosti škola a povinnosti, což alegoricky odpovídá společnosti jež je založená na nosných ideologiích, kde rodičovský dům, otcovský princip je zde v podobě světské formy zastoupené vládcem a správcem společnosti a mateřský princip náboženským ideálem. To vše je vlastně čistě na přírodní úrovni řízené instinkty a hormony, smysly a lze říci že náboženství vlastně je produktem živočišnosti a "nadvlády" společnosti alegoricky rodičovskému domu, což odpovídá ještě nezralé nestruktualizované osobnosti.
Další proces a vývoj nastává v období vzpoury proti rodičovskému domu a zjištění jejich smrtelnosti a chybovosti, živočišnosti, tedy puberta.
Alegoricky to odpovídá společnosti s demokratickým procesem kde jedinec má prostor pro svoji svébytnost a komunikaci.
Zde začíná cesta duševní emancipace, což je na základě vlastních zkušeností a poznání, jež je ale v počátku klasicky činěně nerozvážně, prchlivě a skákavě na závěry, je to věk 17 ti letých jež si myslí že mohou změnit svět a vše je pro ně ... .
Tato duševní emancipace je vlastně i ona duchovní cesta na je již konci v kmetském věku je vidět duchovní rozměr, či spíše to že vše je založeno na jednoduchém principu akce a reakce a vazbách, což vede k nihilaci ... .

Velky kritickým stejně jako je kritický věk 17 ti letých lidí, je vstup do této epochy společnosti, jež může a přináší do společnosti vznik různých názorů, hnutí, jenže je to povrchní, sice vidí problémy ve společnosti ale snadno tíhnou k unáhleným závěrům a akcím, něco podobného jako se stalo bohužel v Norsku.
Společnost začíná být rozpolcena neboť zde vzniká nový proud a vývoj který vlastně popírá dosavadní, neboť to vidí a vnímá jako přežité, což může a zřejmě bude přinášet anarchické prvky a projevy do společnosti.
Zde bude záležet na tom jak bude společnost svázána a ovládána majoritním vlivem a jeho podtextem a přítomnosti již populace jež toto kritické období mají za sebou, vzhledem k tomu že se do toho teprve vstupuje, tak jde jen o jedince ... .

Je to vlastně v poločasu společnosti kdy dochází k rozpadu hodnot, rodina, ženský a mužský vzor, odpovědnosti a poznání se, jež třeba dávala vojna ... .

Vnímám to jako velmi kritický úsek vývoje společnosti jež může propadnout anarchii, nebo určité despocii, čímž tento proces se oddálí ... .

Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Věk 17 let
Powered by miniBB™ © 2001-2021