Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Stopa či genetický kód
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 22.5.2011 14:04  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Tak se mi snad vrátila inspirace :-). Evokuje to asi Mars v družině s Merkurem a Venuší, kde cítím určitý živelný tvůrčí podtón Marta.

Celá sluneční soustava vlastně symbolizuje etapu či rozměr dimenze v níž žijeme od vzniku do zániku, respektive transformace. Ba co více, tento symbol je vlastně proces vývoje ve všech stavech a formách, vždy obsahuje tuto symboliku proces jež vlastně završuje cyklus což je zánik či spíše transformace.

Jinak řečeno my tento proces transformace kvalit od Saturna po Slunce, neseme hned dvakrát, jednou v lidském životě, od oplození vajíčka Saturn - Jupiter až do dospělosti - Slunce, tak karmicky kde nás předurčuje k určité formě a stavu a příslušnosti v dané dimenzi ... .
Je součástí i jemnějších transformací a to našeho karmického lidství, kdy v rámci možná několika životů završujeme proces Saturna - Slunce v lidské proporcionalitě, a jelikož je lidský život krátký a transformace "dlouhá", tak obsahujeme určitou polaritu od Saturna k Slunci, jež je naší základní pro tento život a transformujeme ji a přenášíme dál za život ... .

Smysl všeho je vlastně věčná transformace, od jedné vše obsažnost - zde singularity, což pro náš vesmír je Saturn a je vlastně i počátkem, cyklu tedy všeho co se má rozvinout či lépe řečeno obsáhnout - transformovat.
Právě Uran je impulzem a "myšlenkou" jež ze singularity, její ekvivalent je vlastně ve všem co v této dimenzi počíná, od oplodnění vajíčka, pro vznik hmoty, lidský vývoj, vývoj života ... .
Uran svým impulzem naruší rovnováhu Saturna a vznikne další stav exploze, vznik, počátek a expanze což je Jupiter, vznik energie a prvotní stav vesmíru.
V lidském životě se to zobrazí taky několikrát, oplodnění vajíčka a expanze kmenových buněk, porod a expanze mozku do tohoto světa a jeho strukturalizace do jednoho stavu, vědomí, v dospělosti, není tento princip jen v lidském světem, ale na něm je zde vše stavěno, byť v jiných rozměrech ... .
Z tohoto třesku se vytvoří "surový" vesmír kdy se oddělí energie a hmota a vznikne i černá hmota a energie i antihmota ... .
Což je kvalita Marta.

Začnou se vytvářet shluky a zárodky hmoty - atomy, což je vyšší gradient a začne proces slučování a transformace ve vyšší stav což je i princip Země a Luny, i když se to z povrchu tak nezdá, ale je to jednoduché atomy vytvářejí materie což je základ pro stavbu vesmíru a nositelem další transformace v prostředí ne už mlhovin ale sluncí, v lidském životě je to vlastně vstup do sociálního prostředí, jesle školka ...

Princip Venuše začne v kolektivizaci neuronů v mozku vytvářet vlastní sebeuvědomění - sebe pocítění a Merkur vlastní formové intelektuální objevení což je proces puberty.

Tím je mozek a spletitá síť neuronů připravena nést jednu konstantu a probouzí se Slunce což je dospělost ... .
Souhra všech mozkových center ... .

Planety vlastně postihují proces prvotní transformace počátečního stavu, jež prodělává svůj vývoj od úsvitu do konečné transformace nabití stavu plnosti - vše obsažnosti nirvány - celku ... .
Tento princip vlastně je obsažen ve všem a vytváří tak ekosystém nsespočtů světů, jež se nakonec zdá nesmírně složitý, ale je jednoduchý neboť obsahuje stejnou rovnici jako vnímáme v sobě nebo v planetách a říkáme tomu astrologie :-).
Navíc udávají všemu jakousi samočinnost a regulaci, tedy nepotřebu božských zásahů ... .
Jelikož si každý neseme tuto rovnici v sobě a sami nejsme jedné konstanty v nás je též nesena v nespočtu procesech, záleží na součtu všech výchozích konstant jež nás "přiřadí" inklinací k určitému spektru a tím i kvalit transformací a prostředí ve škále od Saturna po Slunce, přičemž výsledek je vždy Slunce - osvícení a další transformace za Saturna ... .

Planety jsou vlastně další ekosystém jež nese tuto sestavu, kód vývoje a tím vstupuje do tohoto prostředí , zde naší Země, kde tento proces se děje v nespočtech prostředích, byť v jiných časových hodnotách, než je lidský čas ... .
Proces Saturn - Slunce je základní kód Vesmíru jež udává jeho vývoj .

Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Stopa či genetický kód
Powered by miniBB™ © 2001-2021