Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Luna a zemětřesení
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 14.3.2011 11:26  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Je celkem známé že naše planeta její složena z několika vrstev z nichž nejsvrchnější je zemská kůra, jež je pevného složení ... .

To je právě kámen úrazu v situaci kdy planeta má svoji družici Měsíc, určitý sklon osy a její rotaci a navíc se otáčí kolem své osy a je kulatá ... .

To vše vytváří rovnici z nichž se tvoří aktuální stav zemské kůry, která je díky tomu vystavována nesmírným tlakům, jak z nitra tak zvnějšku.

Jádro planety až do podkoronární sféry se celkem snadněji přizpůsobuje změnám na hodnotách jež vytváří veličiny jak jsem výše napsal ... .

To ale nelze moc hovořit o svrchním plášti zemské kůře, která na to reaguje pukáním na kry a ty pak reagují byť s jinou konstantou na změny a snahy planety o ideální stav přibližné koule který je neustále narušován.

Tím vzniká tektonika a vše co s tím souvisí ... .

Měsíc jako jeden z více činitelů zde působí jak na dlouhé mocnině, tj stav centrování zemské horké podstaty a krátkodobě jako mocnina jež působí na stav samotné tektoniky, tím že uvolňuje byť nepatrnými zdvihy oceány a moře i pevniny, no a kde je těhotná oblast, tj. oblast s velkou blokací pohybu ... .

Otázkou je v jaké rovině naše družice nejvíce působí na sérii konstant jež vytvářejí tlak na vyvážení nerovnováhy a odchylky harmonického stavu planety její vyvážení ... .

V který moment lze vysledovat největší vliv, na jakých osách většinou je to kolem zatmění, součtem gravitací a jejich prolapsů.

Zde je potřeba tento proces vnímat v jiném čase než lidském.

Samotný vliv těchto konstant a tah naší planety na vyvážená stav tzv. harmonický, ovlivňuje i procesy v samotném jádru planety a snad i procesy rozpadů radioaktivních prvků, tím že ovlivňuje "reakční" vrstvu na povrch jádra a tím výrony či zvýšenou aktivitu, že pak vytváří pak pohání obrovské masy horké hmoty směrem ke plášti a je to vlastně další vliv na stav a procesy v zemské kůře.
Sopečná činnost, "propalování" zemské kůry a tím pádem její oslabení a vzniku riftů ... .

Z astrologického hlediska se to dotýká Měsíce a Luny, ale ne jako jemnohmotné rezonance jako celý zbývající systém, ale jako hmotných těles s fyzikálními zákony ... .

To je docela i "paradox", jak vlastně zacházet v astrologii s tělesy jež mají vlastně dvojí vliv a obdobnou stopáž, zde čistě fyzikální ... .
To se musí míchat jedno do druhého, co se týče výkladu pro ne moc zasvěcené .

V našem případu je to vlastně vnímání zemětřesení z hlediska astrologie a taktéž je na něj uplatňován astrologický výklad, i když se vlastně používá čistě fyzikální stopa, tj. postavení Měsíce a Slunce ... .

Zde by se na to mělo jít spíše rozborem těchto dvou fyzikálních těles na stavu naší planety, tj. jak jsem již psal, sklon samotné osy, její rotace, stav magnetického pólu, stav přísluní na povrch planety, tj. roční období či místa na oběžné dráze... .
Zde je potřeba připomenout že zemská kůra nemá rovnoměrně rozloženou hmotu, jiný gradient má oceánská kůra, jiný hluboké vyvřeliny, jiné sedimenty, a taktéž zdvihy kůry, horstva, ale taky místa kde se koncentrují určité prvky.
Taktéž Měsíc nemá své jádro ve svém středu ale mimo něj, díky gravitace Země v počátku chladnutí Měsíce, kdy měl tvar vejce, jádro bylo vychýleno k Zemi ... .

Měsíc a Slunce v určité ose a v určitém poměru na oběžné dráze, může vyvolat změny na povrchu planety i pod povrchem, záleží možná jaká oblast planety této konstelaci bude vystavena, jaký zde bude jednak tektonický činitel a jednak hmotná mocnina zemské kůry, či oceán ... .

Co se týče výbuchu sopek, zde je potřeba též připomenout ten jev, že v rámci subdukce oceánské kůry pod pevninskou jsou strhávány mocné sedimenty mořského dna jež obsahují vodu, hluboko do nitra planety a zde se voda mění v páru a tím vzniká následná sopečná činnost ... .

Sopečná činnost je tedy vlastně dvojí, vlivem subdukce a vlivem horkých mas proudů pod kůrou planety jež vytváří jednak tlak na kůru, její oslabení a následné úniky magmatu ( příkopová propadlina v Africe), ale taky jev. tzv. horké skvrny, kde jde o výstupný proud horké masy směrem ke plášti tak že vytváří "chochol", ten pak oslabuje zemskou kůru. Na něm leží Island a Havaj.

Milan Zahradník# Zasláno: 15.3.2011 19:15 
Odpovědět 


Nazdar neo.
A je to teď 19tého, co je měsíc nejblíže k zemi za posledních cca 22 let?

neo
člen


# Zasláno: 15.3.2011 20:33 
Odpovědět 


Milane

nastartovat to klidně mohlo zemětřesení na Novém Zealandě, jež je na druhém konci subdukční zóny.

Měsíc je jen jeden z více činitelů, jeho úměrný tomu jaká síla byla v oblasti blokace a když blokace uzrála do posledního stádia pak už stačil malý rozsah jež by nastartoval proces uvolnění.
Dejme tomu že je to 9,5%, tedy moment kdy ještě horniny vydrží onen nesmírný tlak.
Toto procento pak poklesne o další třeba uvolnění napětí v jiné části subdukční zóny, tím že se sem přenese vyšší tah, další procenta pak mohou být v pohybu oceánů, dále gravitační síly měsíce a slunce nejlépe v určitém pásmu, a samotná rotace planety i stav magnetického pole ... .

Tak že "vymažou" protitah hornin a dojde k uvolnění a podsunutí jež může mít i kaskádový účinek ... .

Měsíc a vše kolem má to má jen nepatrný účinek, zde záleží na součtu sil jež působí na utlumení odolnosti hornin, či zvýší tlak a tah ... .

Navíc už dlouho před tím se očekávalo velké zemětřesení v oblasti Tokia, poslední a devastující bylo v roce 1923 a tuším že zde byla uváděna 80 či 90 letá perioda ...

Zemětřesení, které historicky do této doby mělo nejhorší následky se však datuje ke dni 1. září 1923. Ničivá síla, která dosahovala osmého stupně Richterovy stupnice zcela zničilo starou historickou část císařského hlavního města Tokia. Zároveň ale zničila množství přístavů a malých přímořských městeček a vesnic. O život přišli tisíce lidí. Přívalová vlna, následující zemětřesení poškodila přístavní města a opět zahynuly tisíce lidí. Japonské prameny hovoří o smrti 250 000 lidí. Vlastní zemětřesení začalo 1. září 1923 v 11 hodin, 58 minut a 44 vteřin. Přílivová vlna dosáhla
výšky 10 metrů.

Známe je také očekávání až kataklyzmického zemětřesení v oblasti Anatolského zlomu v Turecku, zde by mohl dojít k vymazání Istanbulu z mapy světa ... .

Zemětřesení je hlavně o geologických procesech a když se podíváš do geologické historie planety, tak se vlastně nebudeš už vůbec divit

Třeba období Oligocénu URL

uvidíš že oblast táhnoucí se od Dánska až ke Kašmíru je oblast s pásy pevnin, jež pak putující kontinent Afrika postupně natlačila na sebe a vytvořila zlomy, proto jsou zemětřesení v oblasti Řecka, Turecka, Íránu ... .

Spíše jde o postupné uvolňování tektonických pohybů, jež reagují na uvolňování napětí v určitých oblastech kde dochází ke kolizím ker , třeba N.Z. , Sečuan, Haity, Chile, neboť jsou v určitém navrstvení kolize, tedy tahu ke kritickému bodu, jeř pak mohou uspíšit pohyby masy vod, je známo že rotace planety vytváří oběhovou vlnu v oceánech, Měsíc zdvihy ... .

Milan Zahradník# Zasláno: 16.3.2011 06:29 
Odpovědět 


neo

Děkuji za odpověď. Ptal jsem se na měsíc spíše v souvislosti s našim vnímáním, citlivostí atp.

neo
člen


# Zasláno: 16.3.2011 08:37 
Odpovědět 


Milane

měsíc dává základní instinktivní vnímání, tak aby se vlastně zažehl proces života, vznik buněk a jejich další expanze či vývoj do organizmů.

Je to vlastně první projevená inteligence jež má svoji architekturu i písmo :-). Tím jsou geny .-)

Slunce na druhém levelu tento process posunuje dál a vlastně odsouvá na pozadí, což vypadá jako určitá "samočinnost".
To utváří další prostor pro vznik další platformy a to projevené inteligence - vědomí a vytváří nástavbu a přední hemisféry ... .

To už tvoří tandem Venuše - Slunce - Merkur, tedy vznik sebeuvědomění a psychiky ... .

Je to už vlastně bezpohlavní proces jež má obsáhnout a spojit duálnost jež zažehla vývoj do kontinuálnosti ... .

Měsíc tedy jako zástupce prvotní geneze života přináší citlivost a vnímání na vše co s tímto procesem souvisí, sem patří i ona ženskost, což je jeden z jeho aspektů, neboť se vytváří na konci vývoje ... .


Venuše vytváří vyšší stav citlivosti, ne již instinktivní a věcnou, ale emocionální což je vlastně další platforma a jazyk jak postupně pojmout to co přechází do dalších struktur a vše kolem nás, ale nejdříve to musí projít procesem Merkura uvědomění a uchopení, musí se zde "vybudovat" určitý základ aby vlastně mohla vzniknout intuice, neboť na vše nakonec propojí a dá celkový pojem a obsah, na což již mozek nemá už kapacity ... .

Vše co pomíjí tento proces Venuše- Slunce-Merkur a vystavuje se jen určitému vlivu, přináší určité směry a projevy, malířství, hercectví, nebo taky vědecký tah ... .

Citlivost Měsíce mají všechny živočišné formy

Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Luna a zemětřesení
Powered by miniBB™ © 2001-2021