Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Planetosféra další součást planety Země a neb
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 9.3.2011 11:56  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Stále více vnímám tu "skutečnost", že naše planeta nekončí neutrosférou ale je součástí další sféry a to solárně-planetární.
Solárně-planetární sféra je vlastně obdobný stav i děje jaké se vytváří v naší atmosféře až do výše 60km nad zemským povrchem.
Jelikož jde ale o jiný energetický systém, dochází zde k tomu že, projevy nejsou v hodnotách jako v běžné atmosféře, bouřka, déšť, tlaková níže atd, ale energetických koncentracích jež vyvolávají stavy ve své příslušné rovině a ve všem co tuto rovinu obsahuje.
(kvadrát, sextil, mixáž kvalit planet a průnikových bodů ... .)

Poznámka, tuto rovinu má i člověk a nejen on ... .

Planety zde vlastně figurují jako povrchové překážky a jevy, jež v běžné atmosféře vytvářejí horstva, oceány, ledovce, výbuchy sopek atd.
Tedy modulují či spíše rozrezonovávají sluneční cyklický proud super korony slunce jež zasahuje až za Pluto, jež je za hranicí viditelné stopy energie, má tudíž má nesmírný potenciál, z nichž vychází i "produkty" jako je energie a hmota ... .
Je to obdoba toho co se děje na povrchu slunce.

Je to vlastně solární superekosystém a právě Planetosféra Země je jeho součástí a zpětně jej absorbuje do svého ekosystému a i naopak ... .

Pro běžný život nemá valný význam, zde je to v té rovině že Země je vnímavé díky své energetické a hmotné bázi na úroveň jež dále emituje z této supekorony slunce Luna a Mars, v řeči běžné atmosféry vlastně vytváří atmosferické proudění, jež oživuje doposud vyprahlou zem.
Odpověď je pak vznik životních forem, respektive silný akcent na jejich evoluci.

Zde bychom vlastně mohli i skončit, jenže je tu ještě několik tvorů a z nichž jeden je člověk u něhož se postupně vyvíjí evoluční stupeň a charakteristika, jež vlastně opouští klasický vliv planety a jejího ekosystému jež zahrnuje i oblast rezonancí Luny a Marta ... .
Není dána všem rovnoměrně a valná část lidské populace ji ani nereflektuje, nebo zatím ji používá virtuálně, trénuje si další evoluční vrstvy a rozhraní na pozdější evoluční rozvoj.

Astrologie je vlastně "meteorologická" disciplína, jež sleduje právě aktuální či minulý stav solárně-planetárního klimatu, jež zde prodělává obdobně jako zde na Zemi, neustálý vývoj díky příkonu slunce, povrchu planety, stavu oceánů, moří a ledovců, s tím rozdílem že naZemi to je časově statické, respektive má jiný poločas změn ve formě epoch, třeba silur, devon ... .
Jinak řečeno jde zde o jinou dynamiku časových změn v dimenzích. Stejně jako každá epocha, v rovině astrologické planetární rovině konstelace, vytváří své formy a ekosystémy, v planetární konfiguraci jiné "energetické stavy, jež nevytvářejí či ničí kontinenty, zde vytvářejí prvotní počiny, čistou rezonancí jež hledá citlivá místa na navázání a tím pádem projev a formu, energii a hmotu.
Nemusí jít o geologickou stopu, postačí roční stopa a vývoj klimatu a následně životního prostředí, to je obdobný rozměr .

Otázka proč to takhle zatím nevnímáme? Je to dáno především tím že jsem hodně svázání se zdejším prostředím a lidskou formou a jejím stavem. Její stav vyspělosti či postupné devaldace přes zkušenosti a poznání, vytváří pojmy a dojmy o všem kolem nás ... .
Lidi se zatím nevymanili z určité bezbřehosti svého živočišného i sociálně kulturního potenciálu a proto jej nutně potřebují k přežití a psychickému zdraví a proto "musí" být účasten všeho ... .

Jenže solárně-planetární klima, zde je člověk jen jeden proces z mnoha, je "výtvorem" jen určitého průsečíku procesů, položených na kvalitách, zde čas, energetický stav, následně hmotný a součinný , to je vlastně naše stopa zde :-).

Zde tedy nelze vtěstnávat lidské vlastnosti a pohnůtky na tento "přírodní" ekosystém a přizpůsobovat si jej ... .

Maximálně to můžeme nebo může ta část populace a to v rámci tranažerské virtuality , ta aby následně se mohli vytvořit další vrstvy a rozhraní pro tuto evoluci, a naprogramovat ... .

My zatím tedy "trénujeme" naší budoucí evoluci na nový level, ve virtuálních podmínkách, už proto aby se jednak vytvořila naše identita tj. EGO a tím pádem i onen proces postupného vědomého odpersonalizování ... .
Nejdříve musíme "uvolnit" stávající kapacity naší entity, ať na úrovni především mozku, tím že mu vlastně "vezmeme" jeho opodstatnění a to pracovat s informacemi a vytvářet náš statutu tady a teď já jsem ... .
Cesta je dvojí postupná evoluce skrz vzdělání a poznání a nebo cvičením, ta druhá je jen krátkodobá ... .
Jinak řečeno musíme obsáhnout smysl naší existence a existence našeho světa, jež je vlastně jen soubor několika principů, zde se musí nalézt onen součtový průnik, což vyvolá stav nirvány a transformaci na již vytrénované nové rozhraní, jež už postrádá lidské vlastnosti a zkušenosti, ty jsou převedeny do intuitivní formy a stavu, zde je vlastně i přechod na jinou energetickou úroveň, kde lidský svět je součástí a vlastně už "nezaclání" ... .

Samotné evoluce pak nejdříve probíhá ve virtuální kapacitě mozku a je-li zde pokrok, tak se vytváří další struktury a rozhraní, jehož odezvou je i naše jiné chování a přístup ... .
Tím vlastně vzniká i vývoj předních mozkových hemisfér, solar plexus a čaker ... .

Je-li zde pokrok a nástin nového rozhraní a inteligenčních struktur na bázi emočního potenciálu, nastává další rozvoj a tréning , což vytváří apel na životní prožitky a potřeby tj. zvýšenou transformaci, jež lze pozorovat jako "těžký" osud, účelem je vlastně uvědomění si sebe sama a osvobození se od pojetí a příslušnosti k nějakému stavu či projevu, skupině.


Aktuální astrologie zvláště ta humanistická má již slušný virtuální potenciál a směr.
Na co je potřeba zde dát pozor, je že to ostatně musí postupně ztrácet lidské charakteristiky a charakteristiky tohoto světa, přeci jenom je to jiný level
Bohužel ona na to jde jednostranně skrz lidské vlastnosti a vlastně zaciluje aktuálně na ten proces jež se děje virtuálně v našich hemisférách a s nimi vlastně komunikuje a vytváří i odpovědi... .
Jinak řečeno stoji zatím na prahu.

Jako klima a jeho změny v rámci ročních období, proměny slunečního toku, rotace Země, povrchu Země, vytváří naši tělesnou subtilnost, jež vlastně shrnujeme do 12 vlastností v rámci zodiaku.

Dnes v postmoderní době je to smazáváno našim životním prostředím a úrovní, jinak řečeno nejsme nazí či s bederní rouškou někde ... .

V rámci solárně-planetárního klimatu jsem ale nazí tak že můžeme reagovat, jen že jsme zatím oděni do šatů naší lidské existence ... .

Závěr,
zatím co evoluce probíhala doposud v podmínkách planety, zde se překračuje do úrovně meziplanetární, což je ekosystém slunce v nejvyšším levelu .
My v rámci znalostí planetární geologie, pardon to patří k Zemi, planetárnímu stavu klimatu, popisujeme jeho stav, sice neumně ale snažíme se
Zde je i jiný rozměr součinnosti po staru vnímání a žití

neo
člen


# Zasláno: 9.3.2011 12:57 
Odpovědět 


To též
vlastně ukazuje proč jsou výsledky a výstupy z astrologie "nejisté" a "nespolehlivé", a to nemá navíc ráda aktuální vědecká veřejnost.

Je to vlastně získávání informací z dvou procesů, přičemž ten solárně-planetární je vesměs čitelný zpoza aktuálních pozic, ten druhý je ve vývoji a vesměs individuální, tudíž hůře čitelný, zvláště když přejde z vlivů prostředí na svůj virtuální proces, stroj.
To pak jinak "zpracovává" prostředky ze svého okolí a z pozic solárně-planetárního pole, či spíše jeho nižšího levelu, Mars - Luna.Výstupy tedy projevy a postoje jsou pak ryze individuální.
Jelikož se to děje na základním levelu Mars -Luna, lze zde vidět určité souhrny, tedy společné vlastnosti, mužský a ženský prvek , sociální a individuální ...

Ta ale padá když se přechází na vyšší level Venuše-Merkur, tedy psychika, tedy dostává to další rozměr ... .

Aktuální věda a vlastně i my sami neumíme pracovat se zacílením procesů na individuální stav procesů, jež je u každého jinak posunut a pracuje s jiným kvantem možností virtuálního stroje hemisfér, nebo dokonce solar plexu ... .

Dnešní doba nám to celkem ale usnadňuje, neboť jak jsem výše psal valná část populace je na úrovni Marta a Luny, jež vlastně vytváří známou charakteristiku našeho světa a chování, pevný rámec ... .

Bude-li se ale na to pohlížet z této pozice, pak bude postupně docházet na újmě smyslu další úrovně Venuše a Merkura, jež již postrádá charakteristiky Luny - ženství a Marta mužského elementu, překračuje práh oddělenosti a jiného smyslu transformace, na práh postupného zcelení na úrovni duševních - psychických vjemů a transformace na sebevědomí stav vědomí jež je bezpohlavní ... .

Je to docela velký rozpor, na jedné celkem jasně popsatelný stav solárně -planetárního klimatu a na druhé pomalu nečitelný jeho dopad ne existenci jednotlivců jejich chování ... .


Výše uvedený level Luny a Marta můžeme připodobnit ke situaci kdy budeme žít v rámci jedné země, zde naší republiky.
Celkem čitelné jsou změny klimatu v rámci roku a tudíž jejich dopad, buď se obleču, nebo postavím si dům, pronajmu byt ... .
Hodně se to pak odráží v kultuře

Jiný level když už to bude kontinentální, jiné klima je ve Španělsku jiné je ve Švédsku, zde je to vyšší level Merkur Venuše ... .

Zde budeme potřebovat pojmout a obsáhnout již výše veličin a to, že jsem Čech, Moravák ... , bude mít v astrologickém rozměru, že jsem muž či žena, ztratí to v prospěch pojmutí nových potřeb svoji prioritu ... .

Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Planetosféra další součást planety Země a neb
Powered by miniBB™ © 2001-2021