Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Úloha rodičů aneb slepice či vejce?
Autor Zpráva
Jardine
člen


# Zasláno: 11.2.2011 13:18  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Je to téma, které mě poslední dobou hodně zaměstnává ... Angličani tomu hezky říkají "nature or nurture" (příroda či výchova). Často se v popisech astrologických jevů dozvídám, že zrozenec má takový a takový aspekt, což naznačuje, že měl takovu a takovou matku/otce a zažil doma takové a takové prostředí, díky čemuž si vyvinul takové a takové komplexy atd. Samozřejmě, ne každý astrologii takto pojímá, ale časté to je.

Jenže, poslední dobou mi vrtá hlavou, jak je to doopravdy. Posledního brouka do hlavy mi nasadilo vlastní domácí prostředí. Můj synek má konjunkci Mars-Saturn v 1. domě. Podle astrologických kuchařek to označuje mimo jiné i agresivitu. A ono ano, synátor, ač v jiných ohledech bezproblémový a citově vřelý, má tendenci v kolektivu napadat děti; resp. projevovat svou vůli a nevůli kousáním. Doma to nedělá, ale mezi cizími z nějakého důvodu agresivní je. Nápadně intenzivněji než ostatní děti. Chování má svou příslušnou radixovou korespondenci.

Jenže ... čím je to chování způsobeno? Nějakými neladnými vzorci v rodině? Ať pátrám jak pátrám; žádných se dopátrat nemůžu. Nic, co by indikovalo nějakou mimořádnou frustraci nebo omezení v sebeprosazení. Doma pohoda jazz; se sestrou má už prakticky rovnocenný (a velmi dobrý) vztah.

Takže ... jsou ty aspekty opravdu obrazem našeho nejranějšího "tvarování" v rodinném prostředí, nebo ne tak úplně? "Odkud" se to povahové vybavení promítající se v aspektech vlastně bere a nakolik to rodina může ovlivnit?

Omlouvám se, jestli se ptám blbě ....

zapomněl/a
na jméno
# Zasláno: 11.2.2011 13:50 
Odpovědět 


Jardine

to je správné pozorování, Jardine. Od jisté doby jsem přesvědčen o tom, že žádné chrakterové, osobnostní apod. vlastnosti nemáme, přesněji řečeno máme je všechny a používáme je podle situace tzn. podle toho s kým s čím jsme ve vztahu. Ten vztah vyvlá příslušnou reakci. Ostatně zvěrokruh máme v horoskopu všichni celý a když už budeme bazírovat na tom, že znamení zvěrokruhu představují nějaké vlastnosti (o čemž pochybuji). Podobně mám ev horoskopu i všechny planety (tedy ty na jejichž použití jsme se shodli.

Turnovský# Zasláno: 11.2.2011 13:51 
Odpovědět 


kruci to jsem napsal já Turnovský ne Zapomněl jméno

neo
člen


# Zasláno: 11.2.2011 15:44  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Geny

každý máme plnou sadu genů, ať je to člověk či plaz, ale co je poslední dobou zajímavé, že vývoj nejde směrem k novým genům či mutacím, ale vesměs používáme "staré" geny nově.

Tedy vlastně platí jak to píše pan Turnovský výše, vlastně máme vždy plnou sadu a kombinujeme a vypínáme a zapínáme, to nás činí originální s vlastní stopou.

Zde bych nezahazoval, že znamení nemá nějaké vlastnosti či charakter, oni mají, i když v dnešní době kdy žijeme v umělém světě je to překryté.

Charakter či vlastnost je zde daná roční proměnnou slunečního toku, jež má podstatný vliv na sezonnost, čemuž musí odpovídat i nastavení těla a jeho pochodů ... .

Zde je to vlastně k rovině našeho těla a stavu kdyby jsme žili jako ostatní živočišné druhy ... .

Dnešek toto "odsouvá" do pozadí ve prospěch další stavby či nástavby jež ale nepotřebuje kvality pro svůj druh a podstatu, ty jsou již automatické a uložené v instinktech a sociálním chování ... .

Tou stavbou je náš osobitý projev - duševnost a ta z horoskopu vlastně používá domy a planety, zde kolem slunce, jinými slovy intelekt, cit, intuici a další ... .
Jejich stavba může být a je poznamenána prostředím a vlivem a zkušenostmi jedinců, neboť zde je potřeba skládat zkušenosti z celého světa a ten základ je vlastně onen zvířetník.

Je to vlastně vývoj a evoluce a něco o tom říká opět Geny, vlastně vývoj embrya jehož proces prožíváme vlastně i v dětství ... .
V určitých fázích lze pozorovat na embryu ocásek, žábry ... ., tedy naše prehistorické zkušenosti z evoluce ... .

Něco obdobného se děje právě v dětství kdy je vlastně velký proces vytváření naší stavby od nejstarší roviny až po první úsvit já jsem ... .
Období prvního vzdoru ... .

My ve svém úsvitu se vlastně znovu a znovu učíme svému tělu, ovládat jej, učíme se dimenzionalitě světa a jeho proporcím a stavům, učíme se sociální komunikaci a vztahů, rozpoznávat časovost, míry, zákonitosti ... .

Právě jakým stylem to děláme má vlastně i vliv v jaké části roku se narodíme, tedy jaký sluneční tok nastaví našeho vnitřní hodiny a skladbu a souhru chemických procesů ... .

Zde je to v proporcích určité rychlosti odezvy, tedy ony typy sangvinik ... .

Jelikož to je složitý proces a vliv planet zde kolem slunce, což je onen terčík ve žloutku, kde má se narodit naše individualita, přichází až nakonec , kolem 4 roku zde začíná se rodit forma ... .

Je to jako stavba domu, když se stavějí základy, není potřeba nic jiného než lopata, písek, cement ...., zbytečné jsou zde jsou inženýrské instalace a přístup techniků, což je právě příměrem k vlivu horoskopu zde planet, ty si vesměs musí počkat až dojde na jejich část stavby, nebo prostor pro zařízení ... .

Hotový dům se zařízením to je naše celistvá osobnost a dospělost ... .

Dětství to je stavba domu jež potřebuje obsáhnout více technik a zkušeností, tak aby nakonec vznikly ze všech ingrediencí, základy domu, patra, místnosti, střecha, okna ... .

Stavby vedoucí jsou zde vlastně GENY a pracovní postup tedy rozvrh práce a výkon práce to je zvířetník.
Rozvod technických instalací a rozvrh místností je práce vesměs domů a planet obdobně pak se zařízením, což jsou pak naše životní - denní zkušenosti, tedy některé místnosti či zařízení mohou býti prázdné či schazati , zatím.

neo
člen


# Zasláno: 11.2.2011 17:51 
Odpovědět 


Takže ... jsou ty aspekty opravdu obrazem našeho nejranějšího "tvarování" v rodinném prostředí, nebo ne tak úplně? "Odkud" se to povahové vybavení promítající se v aspektech vlastně bere a nakolik to rodina může ovlivnit?
[i][/i]

Jardine

zde to možná senzitivně a přes astrologické brýle ( filtry ) takto vyhraněně vnímáš.

Aspekty nejsou tak o povaze, ale o určitém procesu, spoluprocesu či procesech, jež mají dle dalších kriterií (domů) a vlastností (planet), vytvořit v nás určitou transformaci a nové vlastnosti a vnímání ... .

Projektovat toto na malé dítě je ošidné, neboť nikdo neví jestli to je věc instinktivního přístupu v rámci klimatu v kolektivu a rozčleňování sociálních rolí, nebo počínající proces vyvolaný programem daný v aspektech, jež prvotně nejdříve mapuje prostředky a možnosti, či proces vyhraňovaní.

Zde se mi problesklo že každá matka má instinkt na výchovu a potřeby svého potomka a u Tebe je dost asi utlačen snahou ověřovat si platnost či vést své dítě či svůj přístup podle astrologického módu.

Tím se vlastně vzdáváš nejsilnějšího nástroje a to svého mateřského instinktu v prospěch čehosi, jež je v těchto rovinách relativní a má snahu vytvářet virtuální funkční prostředí, ale není mnohdy opravdické ... .

Jardine
člen


# Zasláno: 11.2.2011 18:03  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


neo

No, troufnu říct, že instinkty na výchovu nemám úplně k zahození, přece jen ta Luna v Raku a Venuše v 5. domě ...

Spíš je to takový ten syndrom "okouzlení začátečníka astrologií" ... člověk se v rozpuku svého nového zájmu snaží hledat astrologické souvztažnosti všude, a radix vlastní i blízkých je nejvíc na ráně. Ale samotnou výchovu podle toho nějak zásadně neřídím, to né ....

neo
člen


# Zasláno: 11.2.2011 20:09 
Odpovědět 


Jardine

jak občas rekapituluji svůj život nebo ohledně zdejších diskuzí hledám odpověď u sebe, zjišťuji určité stopy nativity.

Posledně třeba 5 dům a v něm Neptun, teď mě svitlo že mě hodně v dětství vychovávala příroda, měl jsem oblíbené místo u potoka kde jsem se cítil velmi spokojený a i šťastný.
Navíc jsem vlastně už tehdy vnímal i když v jiném odstínu přítomnost Jsoucna a Neptun mě díky fantazii umožňoval se pohroužit či zvládnout tíživou realitu.

Nebo Mars ve 12 domě Raku, byl jsem hodně vznětlivý a vnímavý na svoji prestiž slunce zde rovněž ... .

Tím chci říci že, v určité "zralosti" jednak vnímám odkazy projevů do dětství byť zde v jiné formě, dále vnímám ty programy v konfiguracích a aspektech, jež mě měli otevřít oči na další vnímání dějů, chování a to skrz rozvoj životních zkušeností a nakonec i dary jež mi po těch zkouškách ukazují a dávají ... .

Je to úžasná i tvrdá zkušenost a vše je vlastně o určitém vyzrání ... .

Ale je to nepřenositelné, neboť u mě "motorem" všeho byl vlastně YOD a ne každý má takového tahouna v nativitě, respektive dojít k naplnění celé nativity, tak že se nakonec otevřou nové kvality ... .

Tedy vnímám úžasnou věc jak mně planety dávají určité vlastnosti, nedávno jsem to pochopil u Urana, sklon k PC technologiím a otevření chápání technických věcí, což se mi aktuálně velmi hodí ... .
Před tím to byla Venuše, Slunce ... .

Tedy nativita je cesta a než vydá plody hodně se člověk namaká, navíc musí se naučit též ty plody uchopit a vidět v plné souhře ... .

neo
člen


# Zasláno: 11.2.2011 20:31 
Odpovědět 


Dodatek

jak si to uvědomuji, vlastně na to jdu pozpátku, jinak řečeno uvědomuji si své kořeny, neboť v dětství to byla jen matka a tety ( její kamarádky) ... .

Aktuálně jak vstoupil Saturn do 4 domu a matka už byla přístupnější, jsem objevil její svět rodiny a předků, o kterém jsem neměl vlastně ani ponětí.

Proč to píši, zde si uvědomuji další věc, že rodové geny "musí! umožnit nést a rozvinout potenciál nativity ... .

Její otec můj děda byl velmi šikovný a měl velký rozsah a byl i svým způsobem bohém, něco obdobného ale podle matky "slabší" odvar byl můj a je můj otec ... .
Je úžasný kutil i vynálezce, malíř,muzikant a svým způsobem pábitel ... .

Po nich jsem zdědil či mně umožnili na nich rozvinout svoji nativitu a poradit si ve více oblastech, jen co jsem nezdědil je vztah k autům ... .

Navíc si uvědomuji, že čím větší rozsah tím menší je cit pro rodinu, je zde určitá sobeckost ... .

Je to zajímavé takto zpětně poznávat průsečíky i stopy ... .

Jardine
člen


# Zasláno: 12.2.2011 00:17  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


neo

To je hezký popis. Já v sobě jako základní téma vnímám střetání svého beraního Slunce šmrnclého Uranem (jít si svou cestou a nebát se občas vztyčit prostředník) a račí Luny na DC přidušené konjunkcí se Saturnem a kvadrátem na Pluto (strach, že mě mé protějšky nějak mysteriózně prokouknou, shledají "nehodnou" a opustí; zároveň ale instinkt pečovat o druhé, aby nikdo opuštěn nezůstal). Ale nakolik je tohle dáno náturami předků a zkušenostmi z dětství, to si netroufám tvrdit. Něco z rodičů a prarodičů v sobě určitě vnímám, ale v něčem jsem naprosto jiná ...

p. Turnovský

Taky se mi zdá, že určité rysy se projevují ve vztahu k něčemu ... určitému prostředí, typu lidí, situací ... nejsou jakoby "vytesány do kamene".

Vanda# Zasláno: 12.2.2011 09:56 
Odpovědět 


Jardine,
agresivita je obranná reakce. První otázka tedy je, proč má syn potřebu se bránit. Co brání. Terpve druhou je, proč se brání právě tímto způsobem.
Jsou -li tvoje radixové konstalace jak popisuješ, zvolenému způsobu obrany se ani nedivím :).
Ona Luna v Raku con. Saturn pod kvadrátem Pluta, Slunce ve vztahu s Uranem, není žádný slabý čajík, ale pěkně ostrá konstalace. A celkem je fuk, jestli synek jednání podědil v genech nebo odzírá v jednání, vyjde to nastejno.
Pragmaticky k tomu přistoupila známá, na jejíhož synečka si stěžovala druhá maminka, že na písku přetáh lopatkou toho druhého, o hlavu většího kluka. Zeptala se: A vyhráls ?

hanka
člen


# Zasláno: 12.2.2011 11:43 
Odpovědět 


Přeci jen bych trochu přehodnotila názor, že agresivita je pouze obranná reakce - myslím nyní obecně. V případě synka Jardine to není možno takto na dálku určit, zda jde o obrannou reakci nebo útočnou akci například za získáním věci, pozic či výhod.
To by musel po pozorováních vyhodnotit odborník.

Jardine
člen


# Zasláno: 12.2.2011 21:05  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Vanda, Hanka

Je to většinou reakce obranná, ale někdy i útočná; řekla bych, že si tím prcek zjednává svou vůli. Přestože už obstojně mluví, zřejmě je pro něj v některých situacích jednodušší uštědřit rafanec než své potřeby verbalizovat. Než by se s nějakým dítětem sáhodlouze dohadoval o autíčko, velmi rychle ho získá tímto způsobem. Samozřejmě v každém takovém případě zasáhneme a neustále s ním o nepřípustnosti kousání mluvíme, ale i tak se to zatím nedaří úplně eliminovat. Zajímavé je, že na členy rodiny a nejbližší kamarády tohle jednání neuplatňuje .... tam je naopak velmi starostlivý a na svůj věk nezvykle pečovatelský (Sl-Lu-Ve v Raku).

Ty geny mě zajímají proto, že si nějak nemůžu vzpomenout, že by u mě nebo manžela byla někdy prominentní agresivita. Já jsem si svou vůli spíš vydobývala slovní argumentací a manžel je klasická "klidná síla", jež svého dosáhne spíš vytrvalostí než nějakým rambovstvím. Tak nevím, kde to to dítě pobralo ... Možná podědilo tu silnou vůli, jen disponuje jinými prostředky, jak ji uplatnit.

neo
člen


# Zasláno: 13.2.2011 08:58 
Odpovědět 


Jardine

manžel ale už má za sebou školu života, tedy vesměs otupené ostří Navíc geny mohou "přeskočit" několik generací a ejhel dítě je mulat

Sledoval jsem pořad o hyperaktivních dětech a zde zkoušeli podávat omega 3 mastné kyseliny po nějaký čas a hodně se to upravilo.

Jardine
člen


# Zasláno: 13.2.2011 09:57  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


neo

No, dle slov svých rodičů byl manžel mírumilovné introvertní děcko. Rány moc nerozdával, spíše naopak.

Náš potomek není hyperaktivní, naopak dlouho vydrží u soustředěných činností a většinu času je s ním radost pobývat. Takovej malej rozumbrada, s Merkurem v Blížencích je snadný nadlouho ho zabavit kecáním; má i úžasnou fantazii.

Problém je akorát jeho abnormální tvrdohlavost ... no, a pak to kousání ... ale to je naprostá záhada. Synek sebevědomě vlítne do kolektivu, hezky si hraje, v pohodě navazuje vztahy a najednou bum bác - někoho rafne. Většinou bez nějakého okolního humbuku - prostě blesková chladnokrevná akce. Jakoby to k němu ani nesedělo, protože jinak je to hrozně milej kluk. No, jsme z toho správně výchovně zmatení.

neo
člen


# Zasláno: 13.2.2011 10:10  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Jardine

co mě trklo, že tvrdohlavost a ono kousání, spíše to první může být i určitým prvkem jež má v budoucnu napomoci nějak formulovat jeho statut a poznání, zní to blbě, ale zde je potřeba uvažovat i v rozměrech kdy duševní vývoj potřebuje překlenout "past" sociálního člověka, jež by směřoval do "šedi" lidské populace.
Zde to může být i momentem, jež časem může vézt k určité katarzi aby překlenul tuto sociální společenskou lidskou "past" a mohl rozvíjet svoji duševní /duchovní) individualitu.
Překlenout gravitaci vzorců a programu společnosti, rodiny v prospěch poznání její vyšší přidané hodnoty.

To kousání může mít nějaký prenatální počin, odpověď na nezvyklý jev v těhotenství ... .

Jardine
člen


# Zasláno: 13.2.2011 10:27  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


neo

To jsou zajímavé úvahy ... no, obdobbí těhotenství nepatřilo k nejlehčím; malého jsme chtěli a těšili se na něj a vnějškově vše plynulo celkem bez vzruchů, ale vnitřně to byla napěťová doba (Ty tranzity ...! Jenže to jsem ještě o neměla o astrologii pořádně tuchy). Pamatuju si, že jsem měla obavy, aby to mrně to tam uvnitř ustálo a dokonce jsem si říkala, že to určitě bude kluk a nějakej bojovník Tak možná by tam mohla být souvislost.

Do šedi lidské populace nebude směřovat ani jedno z mých dětí, obě výrazně vyčnívají z davu; každé po svém. Což jim ze srdce schvaluju (ale kousat se nemá!)

neo
člen


# Zasláno: 13.2.2011 10:49 
Odpovědět 


Jardine

může to být i instinktivní nebo nutkavé. Lidská psychika to je souhra chemie a nervových vzruchů a když tomá krystalizovat do nějaké souhry, občas je tam nějaký chemický rebel.
Tak též nervová síť se přebudovává a specializuje, než se "změti" obrovského množství synapsí vytvoří svůj pracovní dvorek, tak to trvá

Zde to chce spíše pozorovat hledat spouštěče, jestli je to od narození, sezonní, má to nějaký vývoj v podobě vrcholů ... , i jídlo to může ovlivňovat.

Hlavně je potřeba být pokud možno nad věcí ... .

Možná že to bude kulminovat až si najde své místo na slunci a pochopí svoji jedinečnost a schopnosti ... .

ashtangi
člen


# Zasláno: 13.2.2011 11:43  - Změnil/a: ashtangi
Odpovědět 


Jardine

Tak nevím, kde to to dítě pobralo

No tak kdyz vezmeme tvou urcitou Beraní vznetlivost a správné bojovné nasazení (které jsem tu nekolikrát mela moznost seznat na vlastní kuzi ) a pridáme manzelovu klidnou, mozná nemluvnou sílu, tak by z toho mohl vzniknout malý Rambo, který, nez by se s nekým dohadoval o autícku, tak mu ho pákou vyrve z ruky No a nakonec co? Nemuze být kazdý chlap nezná kyticka, básnická duse, hloubavý intelektuál ci mystická povaha; po svete musí chodit taky muzi cinu: boxeri, bodygárdi, hasici, vojáci, policajti (jejichz existenci, jak písu vedle, jsem mela moznost nedávno ocenit). Takze pri správném usmernení energie... Vzdyt je jeste malej.

Osobne mám obcas tendenci si ríkat, jezis, vzdyt já s tvou svou rodinou nemám vubec nic spolecného; já jsem tak jiná (míneno podprahove samozrejme jako ze lepsí ). Kdyz se nad tím zamyslím blíz, tak vzdycky zjistím, ze ve skutecnosti jsem po svých rodicích tak moc az to mnohdy pekné není. A vím, ze moji rodice by se mne ve slabsích chvilkách taky rádi zrekli. Mají ovsem smulu

Jardine
člen


# Zasláno: 13.2.2011 12:15  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


ashtangi"Nedám pokoj, dokud to nedostanu!". Konkrétně tenhle synátorův postoj je geneticky velmi snadno dohledatelný. Ani nemusím jít o bůhvíkolik generací zpátky.

Jen tak pro zpestření ... fotka z loňského léta (přesně na druhé narozeniny)
https://picasaweb.google.com/rumtorad/RostouNam#55 07081727088364306

zapomněl/a
na jméno
# Zasláno: 13.2.2011 19:54 
Odpovědět 


Jardine
Jardine, můj syn (r.1984*) má Mars, Saturn ve štíru na ASC - nikdy jsem u něj nenašla známku agresivity, spíš sám se stal objektem cizí agresivity či napadení, neříkám, že jeho vlastnosti jsou kdovíjaké vynikající, ale agresivní není ani náhodou (SL, ME, LU v býku, VE a SLU blíženci...)

Zlata
člen


# Zasláno: 13.2.2011 20:27 
Odpovědět 


Jardine

Máš krásné děti. Vychovala jsem Lvíčka s asc v býku a Marsem jako nejsilnější planetou radixu. V období mezi prvním a 2,5 rokem sice nekousal,
za to si vždycky v kalhotkách schoval hovínko a v nestřežené chvíli s ním pomatlal bráchu a vše co měl v dosahu. Mateřskou jsem z velké části trávila koupáním dětí a čištěním nábytku a zdí. Ve dvou šel do jeslí a zopakoval si to i tam. Zatímco se učitelka vykecávala do telefonu a nehlídala, stihnul takto vylepšit 4 děti. Naštěstí ho to krátce na to přešlo samo od sebe. Tak nevěš hlavu, jak poroste, tak se naučí zvládat život i bez fyzického kousání.

Jardine
člen


# Zasláno: 13.2.2011 22:19  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Zlata

Díky za útěchu a historku dne. Vyprávěla jsem to dětem před spaním (s napomenutím, ať je to ani nenapadne realizovat) a ještě dlouho se z pokojíku ozýval řehot.

zapomněla na jméno

Díky za příspěvek. Zdá se, že tahle konjunkce má širší škálu projevů ... buď se dotyčný s agresivitou střetává v sobě, nebo naopak v chování druhých, a určitě budou ještě jiné možné projevy. Můj synek v sobě tu bojovnost evidentně má; zároveň je tam ale hodně obsazený Rak, 11. dům a taky silné ochranitelské sklony. Možná se z něj nakonec stane nějaký bojovník za ochranu druhých, až se s tím naučí pracovat ...

virgo63
člen


# Zasláno: 14.2.2011 07:48 
Odpovědět 


Jardine
Že Ty máš starost, aby z něj nevyrostl nějaký takový... ?
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/225058-muz -v-budapesti-pokousal-devitimesicni-holcicku-po-ce lem-tele.html

Prosím Tě, každé dítě v něčem neodpovídá "standardním představám" rodičů. No a většinou se to časem srovná samo.
Nebo mě napadla kineziologie, která velmi pomohla naší dceři odstranit jednu nepříjemnou věc, když jsme užuž měli obavu, jestli není tak trochu blázen... Kdybys chtěla, dám Ti kontakt na zkušenou paní v Plzni, ale myslím, že v tomto případě to Tvůj chlapeček pobere sám.

Zlata
Tak tos mě taky pobavila!! Teď se smějem, ale ve skutečnosti bych něco takového nerada řešila...

Zlata
člen


# Zasláno: 14.2.2011 09:19  - Změnil/a: Zlata
Odpovědět 


Virgo
S mojí povahou jsem to nijak neřešila. Prostě jsem vždy uklidila a čekala až z toho vyroste. Tenkrát vyzvedával děti z jeslí muž a ten byl s učitelkou velmi rychle hotov. Zeptal se co dělala, že si toho nevšimla dřív, a když se přiznala, že měla telefon, tak jí ještě vynadal, že děti nechala bez dozoru.

Jo, a ze syna vyrostl báječný chlap, na kterého teď dělám kiš kiš, když si stěžuje co všechno mu vyvedla malá dcerka. Je celý tatínek.

ashtangi
člen


# Zasláno: 14.2.2011 11:57 
Odpovědět 


Jardine

Zahrádka je krásná, deticky prenádherné: modrá ocicka tvého synecka jsou jak z reklamy, dceruska jak kdyby své sympatické mamince z oka vypadla, takze bych si dávala bacha na to, az se ti bude chtít psát o díteti vzpurníkovi (nebo to byl odbojár? ), o tom, jaký ze je to slozitý tvor s Plutonem na Asc, o tom, ze nechápes odkud se bere její ego... jak si z minulosti tak nejak matne vybavuju

Jardine
člen


# Zasláno: 14.2.2011 12:58  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


ashtangi

Oni klamou tělem .... k Vánocům dostali tričko s nápisem "Vypadám jako anděl, zlobím jako čert" a k tomu není co dodat.

Jinak dceři s Plutonem na AC se kajícně omlouvám; přestože to s ní zkraje nebylo snadné, nakonec se s ní jako s Váhou dalo vždy nějak domluvit. Ovšem synova nebetyčná tvrdohlavost naprosto konsternuje mě i okolí ... něco tak zatvrzele neústupného se ve zdejších končinách už dlouho neobjevilo (nemyslím si to jen já). V duchu jsem mu dala přezdívku "buldoček".

Jednou jsem udělala experiment ... poté, co začal na vycházce vzdorovat, že dál nepůjde, a udělal na zemi trucovitý squat, šla jsem "pryč" z jeho dohledu a pozorovala ho z roští za zátočinou. Zajímalo mě, jak dlouho tam bude squatovat, dokud nezačne řešit, že maminka zmizela. Půl hodiny uplynulo, a synek tam s buldočím výrazem stále seděl a nevypadalo to, že se vzdá. Vyměkla jsem nakonec sama, páč jsem nechtěla, aby nastyd. Ale jsem přesvědčená, že by revoltoval ještě o mnoho déle. Dcera by byla hysterická už po několika vteřinách.

Mám trochu smůlu, že jsem ve svém denním životě zde na vsi obklopená klidnými a zemitými typy maminek, které vlastní klidné a zemité děti. Ve srovnání s nimi ti naši vždycky budou působit jako piráti z Karibiku.

virgo

Ten jedinec z článku z něj pravděpodobně nevyroste, on kouše jen cizí osoby. Ale i tak se těším na dobu, až pochopí, že svého lze dosáhnout i méně drastickými metodami.

ashtangi
člen


# Zasláno: 14.2.2011 13:17 
Odpovědět 


Jardine

Prosím te, bud ráda, ze jsou tvoje decka osobnosti plné nápadu. Na co bys chtela klidné a zemité deti? Vzdyt by ses s nima nudila. Jednou na ty anekdoty budes s vdecností vzpomínat

Jardine
člen


# Zasláno: 14.2.2011 13:21  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Ale jó ... jsem hrdá na to, že se nedaj a je s nima sranda. Jejich zvlášť povedené hlášky si píšu; mnohdy to stojí za archivování.

Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Úloha rodičů aneb slepice či vejce?
Powered by miniBB™ © 2001-2022