Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Znamení jako ciferník oběhu naší planety kolem slunce.
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 16.1.2011 11:42 
Odpovědět 


Znamení jak už jsem dříve psal, plní spíše úlohu rozdělení oběhu naší planety kolem slunce na určité úseky, které nám v našich zeměpisných šířkách vlastně oznamují kvalitu přísluní či odsluní v rámci roku, což je podstatné pro vitalitu veškerého života v našich z.š.
Také umožňují klasické práce v určitém období, vědět kdy přichází jejich čas.
Ostatně i naše biologické hodiny takto tikají ... .

Lidské charaktery hodně reprezentují i když v dnešní civilizaci kde je světlo, teplo, potraviny po celý den a rok, se to stírá ... .

Jiný temperament a energetický systém těla má člověk narozený v prosinci, jiný na jaře atd.

Záměrně zde píši v našich zeměpisných šířkách, neboť jižně a severněji do toho vstupuje další významný rys a to je tok sluneční energie, jež naše rozdělení a jeho funkčnost ovlivňuje i přepisuje ... .

Jižní státy jsou temperamentnější a ne moc inovativnější, severní státy zde je to naopak ... .

Velkou roli taktéž hraje naše mysl která ráda "manipuluje" a ráda ledčemu věří, ostatně to je i základ duševní evoluce, opět tři fáze, 1 zajetí většiny, 2 fáze oslovení a ztotožnění a 3 fáze odvrhnutí a nakonec transformace.

Znamení vlastně nenesou žádnou energii a vliv, jen ukazují stav oběhu naší planety kolem Slunce a tím pádem vlastně říkají o sklonu zemské osy a aktuálního toku sluneční energie.

Tento systém "ale" má své zeměpisné omezení, v jižních šířkách do toho vstupuje silnější tok sluneční energie, tím se stírají rozdíly, i když v dnešní době to nahrazuje naše mysl svým tahem nechat se manipulovat, v severních oblastech převažuje spíše tah k Zemské energii ... .

Jelikož je to k naší energetické stavbě těla a stavu látková výměny, jež nakonec hodně ovlivňuje naše duševní pochody, jak již jsme psal výše,pomyslnou čáru přes rozpočet tomu dělá, jednak globalizace a jednak , ztrátu sezonnosti potravin, jejich snadná dostupnost, umělé osvětlení a centrální vytápění, tj. život v určitém skleníku.

Tak to ve mně aktuálně vrní

Turnovský# Zasláno: 16.1.2011 11:55 
Odpovědět 


"Záměrně zde píši v našich zeměpisných šířkách, neboť jižně a severněji do toho vstupuje další významný rys a to je tok sluneční energie, jež naše rozdělení a jeho funkčnost ovlivňuje i přepisuje ... .

Jižní státy jsou temperamentnější a ne moc inovativnější, severní státy zde je to naopak ... "

A jak je to na jižní polokouli Neo, např. v Austrálii, na Novém Zélandě?

neo
člen


# Zasláno: 16.1.2011 14:29 
Odpovědět 


Pane Turnovský

zde je to od rovníku zrcadlově stejně. Jak pro severní tak pro jižní polokouli. Pás největší intenzity a tím pádem ztráty, a též pás "přechodu" je rovník... .

Zde se omlouvám v hlavě jsem měl toto znění a uvažoval jsem že bude zřejmý ten rovník a dvě polokoule

Pro jistotu uvedu, že co se týče historické minulosti před našim letopočtem je potřeba mít na mysli doznívající konec doby ledové, tím se posunula hranice více k jihu , že třeba Sahara byla zelená ... .

Tedy není to statické ale ... .

Turnovský# Zasláno: 16.1.2011 14:35 
Odpovědět 


já si myslím, že tropický zodiak je typickým příkladem toho, jak se z nástroje stala modla. K ničemu jinému než k měření poloh vpodstatě není. Je to úhloměr, který se řemeslníkovi vymkl z ruky a začal žít vlastním životem: dobrý sluha, ale špatný pán.

.

Turnovský# Zasláno: 16.1.2011 14:40 
Odpovědět 


anebo se s ním musí zacházet jinak

neo
člen


# Zasláno: 16.1.2011 14:48 
Odpovědět 


Pane Turnovský

on zodiak má svoje opodstatnění, neboť nám ukazuje v podstatě zachytává přírodní jev a cyklus slunečního toku v rámci roku a ročního období.

Nelze zde ale s ním pracovat globálně v rámci celé planety, jen v rámci stejných či obdobných zeměpisných šířek kde je týž či obdobný roční cyklus ... .

Dejme tomu že "funkční" zodiak je na 40 stupni severní a jižní šířky, zde je jeho střed a postupně dle polokoule k jihu nebo severu a opačně.
To je když to nazvu vznosně pás zodiaku , od 40 stupně severní a jižní šířky jež je silný cca 15 stupňů od 40 stupně nahoru a dolu a naopak ... .

Od 20 stupně severní šířky až 20 stupni jižní šířky to je pás Slunce a od 60 stupně severní a jižní šířky to jsou "čepice" Zemské energie ... .

Turnovský# Zasláno: 16.1.2011 16:22 
Odpovědět 


nezapomínejte, že např. teplotní podmínky na stejných rovnoběžkách i s ohledem na to, že jsou tam roční doby buď opařčně, nebo jnak, budou odlišné neboť na jižní polokouli je poměr souše a vodstva výrazně odlišn+jší v neprosěch souše

neo
člen


# Zasláno: 16.1.2011 21:31 
Odpovědět 


Pane Turnovský

to ohledně poměru pevniny a souše právě vystihuje proces zrodu civilizací, kde na severní polokouli je "hojnější" a kontinuálnější s akcentem na technologický a civilizační rozvoj, což potvrzuje i vliv onoho "zodiakového" pásu 40 stupňů +- 15 stupňů.

Tam to bude obráceně, akorát rozeznat to co je slepě přijaté a nakonec i ztotožněné.
Na severní polokouli Kozoroh reprezentuje počátek zimy a jižní počátek léta, zde by se to mělo logicky zrcadlově prohodit, Kozoroh je na jižní polokouli Rak

Ještě že je tam málo pevniny

Turnovský# Zasláno: 16.1.2011 21:43 
Odpovědět 


na jižní polokouli je stejně Kozoroh jako na severní
alespoň australští astrologové to neprohazují

to znamená že někdo/něco kecá v lepším případě jde o něco jiného

1. řadě kecají astrologové, to není nic nového, tradují kupu nesmyslů bez myšlenkovitě

2. zvěrokruh nepopisuje vlastnosti spojitelné s 4 ročními obdobími, ani všude 4 roční období nejsou - řekové měli a dodnes mají těch období jen 3

osttaně jsem přesvědčen, že zvěrokruh nemůže popispvta lidské vlastnosti už z toho důvodu, že

žádné vlastnosti NEMÁME
lépe řečeno

máme všechny
a používáme je ad hoc, podle toho v jaké situaci jsme

když se dělaly blindfold testy se tak se všichni ůčastnění poznali v charkteristice, která prý odpovídala učebnicově jejich slunečnímu znamení. PPravda byla taková, že to byla směsice všeho možného, bez ohledu na znamení. Pro mne to znamená, že máme všechno popsatelné vlastnosti nebo si myslíme že je máme, když na to přijde - viz příznaky chorob, které pociťujeme když čteme jejich charakteristiku a nemusíme být zvláštními hypochondry

Turnovský# Zasláno: 16.1.2011 21:45 
Odpovědět 


ps u toho blindfold testu dostali všichni stejný text

neo
člen


# Zasláno: 16.1.2011 22:12 
Odpovědět 


Pane Turnovský

zde nejde tak o lidské vlastnosti v duševní poloze, ale čistě biologické a konstituční formě, jako základ jež nese pak požadavky z vyšších vrstev, spíše určuje hospodaření v rámci tělesných pochodů a pak dostatek či nedostatek formy a látek pro formování mysli a duševních pochodů.

Hodně o tom říká taky hospodaření se serotoninem a melantoinem, a vzniku depresí na podzim a v zimě ... .
Nebo pás depresí jež se táhne ze Švédska do Maďarska.

Jinou konstituci má člověk narozen v období zimy, podzimu atd.

Dnes to hodně modifikuji jednak civilizační změny, skleníkový život, ale taky vstup do další sféry a to domů, tedy proces individualizaci jež nejdříve vede přes ztotožnění s něčím, co vesměs mě vytrhává z šedi společnosti.
Proto je zodiaková vrstva dnes již dost nečitelná .nebo zmanipulovaná ... .

Navíc zde platí určitý úzus, který nerespektuje každodenní jinou délku osvitového toku Slunce, ale vesměs do 15 dnů, to nemá podstatný vliv.

To ostatně i podporuje mojí aktuální tézi že každé znamení respektive členění , má své body nejvyšší síly a transformační síly, to říká že každý patnáctý den daného znamení je nejsilnější projev a od 25 dne již transformující jež si nese souhrn a předává je dál ... .

Zde vlastně narážíme na konstrukci lidské mysli (logiky), jež je stavěna na přesných měřítkách a moc neumí vnímat a uvažovat v těchto podmínkách, kdy nelze mít po celou dobu stejnou hodnotu, ale proměnnou s několika veličinami ... .

V dnešní době to není tak tragické, neboť lidé zatím nevyšli z vlivů společenských dogmat a forem a proces individualizace není tak rozvinutý.

Tedy lidi spíše přijímají a ztotožňují se a pak je těžké oddělovat zrno od plev, nikdo neví jak procentuálně je přítomno ovlivnění rodinou, školou, dětstvím, geny atd.

Zde by se ale mělo na jižní polokouli prohazovat znamení, neboť vznikla na severní polokouli a respektují její určitou individualitu, zde v rozměrů jiného chodu slunce ... .

Asi bude potřeba Astrologický Koncil

neo
člen


# Zasláno: 16.1.2011 22:48  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Možná že i znamení v sobě nesou

určitý otisk poznání ve formě zkušeností s fázemi roku v dobách kdy byli velmi silně spjati s vlivy přírody.
Hlavně v dávném zemědělství .

Dlouho jsem bádal nad Blíženci, až teď mě došlo že je to možná období kdy se vyrovnává teplota moří s teplotou pevniny, což má za následek v pády studeného vzduchu, než se pevnina oteplí a vzniknou stabilní tlakové výše jež pak zklidňují klima v našich z.š.
Je to "boj" pevniny s oceánem

Raci to je období vyvádění mláďat v čase hojnosti přírody, Lev to je osamostatňování potomstva.

Ostatně i toto členění poukazuje spíše na tento původ, než na něco jiného, neboť je to obdobné jako s předešlým tématem, kde rovník je zde nahrazen letním slunovratem, kdy znamení před a za mají mít podle nejsilnější expozice Sluncem v sobě tah k individualitě a jako na potvoru to ukazuje jen Lev, kde již je slabší odeznívající sluneční tok a jeho ekvivalent je vlastně měsíc květen, ještě je tu zmatek že se znamení nekryjí ... .

I to lze vysvětlit zde síla slunečního toku je nahrazována fází uskutečňování - zrání, před tím to byla fáze vzniku - ustanovení .

Turnovský# Zasláno: 16.1.2011 23:33 
Odpovědět 


Ondřej Lesík: Vnitřní zvěrokruh, nakl. Vodnář 2000?

neo
člen


# Zasláno: 17.1.2011 09:18 
Odpovědět 


Pane Turnovský

děkuji, ale mám přirozenou nechuť něco číst a študovat, neboť se mi to časem úplně vykouří z hlavy.
Tedy občas někomu vlezu do zelí ... .
Je to dáno potřebou být v rovnováze mezi dvěma světy, tedy být v přítomnosti a to znamená, že nelze si plně podržet všechny informace z našeho světa, které vesměs jsou účelové a vystihují jen určité oblasti.
Zde je to spíše stavěno na společných bodech, než receptech ... .
Proto ani tu astrologii nemohu dělat pořádně
Oni jsou pod povrchem a pracuje s nimi intuice.

Má to i výhodu že zde jsou pak obrazy jiné přirozenější ... .

Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Znamení jako ciferník oběhu naší planety kolem slunce.
Powered by miniBB™ © 2001-2021