Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Rok 2011
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . >>
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 18.12.2010 11:16  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Vesměs bude rozvíjet to co nám dal rok 2010, tedy konstelace Saturna ve Vahách, zhodnocování právní a zákonné podstaty v rozměru vývoje společnosti, od poslední nosné ideje v podmínkách tlaku na změnu systému, který je doslova utemován ve vlastní sebestřednosti a zištnosti ať v drobné správě či veřejné Pluto v Kozorohu.

Do toho půjde proces novým možností a technických událostí, jež budou se snažit hledat jinou možnost jak uplatnit nové pohledy a potřeby na směrování dějů ve společenských úrovních, zde Uran a Jupiter v Beranu .

Bude to též nacházet odezvu na hlubším nadčasovém vnímání osudů společnosti a jejich politických morálních a duchovních ikon, jež budou též podléhat inflaci a určité profánnosti, Neptun vstup do znamení Ryb.

Nelze očekávat od hvězd, že nám přinesou lepší platformu bytí, neboť vlastně na ní zdaleka nejsme ( planetární mód), vše co se zde odehrává pořád podléhá naší živočišné platformě a její zákonitosti, jež směřují k sebeobhájení, jež je víceméně sobecké, zištné a hra na vlastním písečku, což vlastně kopíruje přírodní zákony udržení svého druhu v nehostinném prostředí této planety.

Zde je vlastně veden onen boj, zde přírodní zákony druhu, versus planetární modus, tj. duševní rozměr jež toto umí obsáhnout a postupně transformovat do morálních pohledů a dilemat .

Odkaz to nese vlastně tento, dokud si v sobě neuvědomíme rozsah s jakým s námi "hýbe" a pracuje tento přírodní zákon našeho lidského druhu, budeme vesměs slepě vše projektovat a vlastně očekávat spasení a pomoc čistě jen z venčí ... .

Tím se vystavíme ještě většímu transformačnímu procesu a víceméně odvrácené tváři planetárnímu módu a chování naší planety.

To jak je tento stav v nás hluboce zakořeněn a projektován na všechno, vlastně ukazuje na aktuální stav naší společnosti, jež profituje z naši individuální laksnosti, ve větším podání mlčící většiny... .

To přináší obrovskou zablokovanou energii a naše životní prostředí a nikam to neuteče a k to bude následně v roce 2011 dál modulováno postavením velkých planet v kardinálních znamení, tak aby tento zablokovaný stav se ještě více pohnul než v roce 2010.

Hlavní motto této doby je, uvědomit si svůj lidský živočišný základ a vše co k němu patří a rozpoznat jak se do všeho projektuje manipuluje a co vytváří a to v procesu vlastního duševního poznání a rozvoje, což je individuální proces... .

Bez toho plně neuchopíme stav všeho a svůj další osud a potřeby ... .

Rok 2011, bude převážně pod vlivem transformace a tlaku na živočišný základ našeho lidského druhu, na němž je vlastně aktuálně funkční celý svět a všechny jeho národy ... .

Zde je ale již nastartován individuální proces jež nám dává právě Uran a Jupiter a to internet a technologie jež umožní jinou formu spolupráce a sdílení se, což přinese a přináší jiné směry rozvoje ... .

Nakonec je vesměs chybné očekávat že rozborem horoskopu získáme cestovní mapu na rok 2011, zde bude mapa k ničemu, když vše důležité bude na jiné úrovni kam vesměs ani hvězdy nedosáhnou ... .

Budou se spíše na nás "morálně" apelovat ... .

Dagmar
člen


# Zasláno: 18.12.2010 23:56 
Odpovědět 


I z numerologického pohledu výsledná čtyřka vždy ukazuje na praktickou a materiální oblast - na nutnost trpělivosti, zkoušek v této oblasti, na to, že kupředu se musí jít pomalu a není vhodné "tlačit na pilu" . Všechno co se přihodí, jako by bylo zkouškou odolnosti, trpělivosti a prověrkou síly.Je vždy nutné vytvořit si nějakou materiální, finanční základnu.

V tomto období má člověk tendenci utápět se v práci a nevěnovat pozornost varovným poznámkám přepracování.
Lidé mohou v tomto roce hledat podporu a povzbuzení, protože se mohou cítit nejistí a pochybovat o své schopnosti dosáhnout v životě úspěchu.

V průběhu tohoto období se dá stihnout hodně, je však nutné naučit se zorganizovat si život a konstruktivně usměrňovat svou energii.

Úspěch se dostavuje trpělivostí a vytrvalostí. Není možné záležitosti uspěchat, jen tak je tu naděje na trvalý výsledek.

neo
člen


# Zasláno: 19.12.2010 10:14 
Odpovědět 


Dášo
díky

Zajímavý je právě vstup Urana a Jupitera do znamení Berana, což přináší tak trochu jiný směr přístupu k zajištění svého místa ve společnosti a jejího poměru ke svým potřebám.
Více se individualizuje a osvobozuje a je to vlastně i na platformě dožívajícího, Saturn Váhy, Pluto Kozoroh.

Zde to expanduje do nových měřítek a možností, svět se stal globální vesnicí, pomocí Facebooku můžeme oslovovat lidi a projevovat své určité sklony, nejsme již tolik omezováníi k přístupu k informacím.

To nám dává mocný nástroj, nebýt jen součástí systému, ale možnost jej měnit na indiviudálnější a i morálnější podstatě.

Rok 2011 se ponese v této konforntaci, kdy starý řád světa bude vystavován individálním a skupinovým tlakům na změny ... .

Zde je nebezpečí v tom, jak dalace bude na této úrovni hlubší znalost problému, zda to nebude povrchní a účelové ... .

Je zde pak nebezpečí určité anarchie ... .

Zde to bude též chtít na individuální úrovni umět si od toho všeho odpočinout, jinak řečeno nebrat to fatálně a více se věnovat svému vlastnímu rozměru a středu kde je naše štěstí a naplnění.

Kod bude víceméně otevřený a přístupný k novým potřebám a možnostem i změnám, bude pro něj tento rok velmi tvůrčí ... .

ashtangi
člen


# Zasláno: 20.12.2010 12:18 
Odpovědět 


Dagmar

Takze zádné velké vyskakování, pro mne osobne nic nového pod sluncem (zivotní 4; astrologicky treba pr. Saturn uz nevím jak dlouho ve 2. dome a radsi se mi ani nechce dívat jak dlouho tam jeste bude... ) Velmi pekne napsáno, díky Dagmar i neo

neo
člen


# Zasláno: 31.12.2010 09:43 
Odpovědět 


Škoda
že zatím nelze vytvořit dynamický rozsah (horoskop) života naší planety na rok a více.

Co by se zde spatřilo ?

Jednak to že planeta je dynamický organizmus, který se pohybuje vytváří a transformuje ... .

Co by v takovém horoskopu bylo ?

- predispozice zemského jádra a jeho vliv na kvalitu magnetického pole a podkoronárních termických proudů, jež zase hýbají pevninskou kůrou

- kritická místa kde je nahromaděná velká dynamika a hrozí její uvolnění v podobě zemětřesení

- kritická místa kde je přetlak magmatu a hrozí jeho uvolnění sopečnou činností

- sluneční činnost a to ve sférách záření od infra až po ultra a vliv na atmosféru planety

- proces výměny mezi jednotlivými složkami atmosféry jež má též vliv na zemské klima

- proces sklonu zemské osy, rotace, vzdálenosti měsíce od země k bodu Z jež má též vliv na dynamiku planety a aktivita slunce.

Co by to přineslo ?

Jednak více ujasnění místa co je a co není Astrologie, probuzení lidí, že se vlastně neděje nic katastrofálního, že jednak žijí na dynamickém místě planety a jejím dynamickém organizmu, který je neustále v pohybu a transformaci ... .

Lidstvo či lidi od věků touží po stabilitě a to tak důsledně že zapomínají dospět a vzít svůj vlastní osud do rukou a vytvářejí si falešné berličky v podobě duchovních projevů, bytostí a touží po spasení ... .

Spasení tu je, ale nepřijde z vnějšku a globálně ale z vnitřku ... .

Rok 2011 z pohledu dynamického horoskopu planety Země by mohl vypadat takto ... .

Dynamická místa planety kde se může uvolnit energie v podobě škály Richterovy stupnice nebo sopečné činnosti

Oblast Anatolského zlomu - Turecko možnost 70% magnituda 8

Oblast Island vulkán Hekla - možnost 40% rozsah 5

Slunce v rámci cyklu 11 uvolňování energie v pásmu ... , aktivace magnetického pólu v hodnotách ... , aktivace přesunu v rámci vrstev atmosfér ...

Předpověď cirkulárních větru, což přináší v pády studeného vzduchu ze severu ... .

Stav oceánských proudů a vznik či zánik zón klimaktických poruch ... .

Je to odvěký mechanizmus a to že lidstvo expandovalo do super dynamických míst a snaží se vzdorovat a když se to nepodaří, tak hledat vinu někde v astrálu ... .

Ono to v astrálu je či spíše geopolonární atmosféře planety je, zvířata to umí číst ... .

neo
člen


# Zasláno: 31.12.2010 12:56 
Odpovědět 


Rok 2010 a lidstvo

lze vůbec sestavit horoskop pro lidstvo, kde se vzal vlastně pojem lidstvo, je to od církve ?

Lidstvo je především živočišný druh, jež díky intelektu kterým jej obdařila příroda emancipovalo a to dle životních podmínek.

Intelekt není to co je duševno, je to vyšší přidaná hodnota na obstání v rámci živočišné selekce a drsného životního prostředí ...

Lidstvo je tedy ve své podstatě různě emancipovaný živočišný druh, jež užívá svoji evoluční výhodu intelekt a jeho svět je vlastně víceméně na tomto stavěn a ovládán ... .

Teprve s příchodem průmyslové revoluce i před tím renesance přichází duševní rozměr daný především vzděláním a životními zkušenostmi jež vytváří či nevytváří svůj poměr k hodnotám, morálno.

To jsem odbočil.

Lze tedy sestavit horoskop pro lidstvo ?
¨
Jak budou konstelace působit na společenský úzus a morální tradice na kmenové národy v Africe jež k prvotnímu aninizmu přidaly syntézou křesťanství či korán, tak že je na hony vzdálen našemu pojetí západní civilizace ... .

Zde bude bude probíhat bouřlivá syntéza a živočišný boj a moc.

Obdobné to bude v Pakistánu, Afghanistánu ... .

Je to vlastně normální druhový přírodní vývoj který probíhá u všech druhu zde na této planetě, homo sapines sapines není vyjimkou ... .

Dokud toto neprohlédneme budeme si stavět vzdušné zámky a úpět pod masou ... .

Cesta je opět přes vzdělání poznání a osvobození od mýtů a nalezení své vlastní svébytnosti a tím pomáhat světu ... .
Vytvářet si bohatý duševní život založený na syntéze kvalit Merkura a Venuše, Saturn, Jupiter, Mars a Luna již jsou zde dávno přítomni, jejich kvality ... .

neo
člen


# Zasláno: 3.1.2011 10:16 
Odpovědět 


Návrat Urana a Jupitera do znamení Berana

Znamení Berana vládne Mars a reprezentuje období Jara, kdy se na povrch dere to co zrálo od zimního slunovratu, či čistě čekalo na projev jako semeno v zemi na svůj růst.

Je to živelná přírodní síla a exploze života. Tuto energii pak do sebe pojme Jupiter jež je představitelem expanze, uvolnění, individuálnosti, růstu ... .

Co lze přeložit i vykládat jako inicializace těch ekosystémů a prvků ve společnosti a světě, jež v sobě nosí potřebu k vlastní identitě a vymezení se vůči robustnímu vlivu a nadřazenosti ekosystémů v němž žijí, ať je to rodina, společnost, škola, obec ... .

Bude to na vlnách Urana, jež je i nositelem vědeckotechnického pokroku a nových možností komunikace a sdělování a neobvyklých pohledů a řešení... .

To v rámci předchozího odstavce dává další rozměr i zbraň tomuto to procesu, zde převážně mladé generace jež se nebude chtít ztotožňovat z ideály a tlakem na životní formy starších generací jež mají ve společnosti prioritu ... .

Ve určitých společnostech vznikne silný proud a proti proud proti daným normám, chováním, což může přinést i stavy, revolty, opovržení a hledání svého místa a jeho vymezení na slunci zde ve společnosti.

Lze říci že budou mít i pokrk zprofanovaného chování lidí ve společnosti jež jim vlastně i takto berou jejich příležitosti a svobodu projevu dle vlastní rezonance, která s nimi není totožná ... .

Je to o procesu který bude sofistikovanější a jiný, neboť se zapojuje každý člověk a má svůj prostor, tak že to nebude rozštěpené a odsouzené jen na určité místa .

Saturn ve Vahách kde v jeho domě Kozorohu je přítomen Pluto, tak že sám bude obsahovat jeho část, respektive bude se do něj projektovat, bude přispívat k nové vlně a transformaci ekosystémů dle jejich vnitřních stavů, a to ukazováním a následným bořením hodnot jež jsou přežité a neodpovídají době a potřebám nové mladé generace ... .

Lze i říci že starší generace na niž vlastně je aktuální osud a kormidlo společností, budou na vážkách a rozháraní tímto tlakem na (re)evoluci ve společnosti, jež přináší právě Jupiter a Uran v Beranu a mladé generace jež se budou chtít podílet na životě společnosti a chtít mít i svůj prostor... .

Je to též hodně i o Plutu v Kozorohu, starý svět a jeho ikony, dogma, víra bude postupně transformována a i zanikat ... .

Kdo to nepochopí a bude se držet starého pořádku bude v tom i spatřovat konec světa, ale bude to jen konec přežitých hodnot ... .

Je to vidět třeba odklonem od náboženských mysterií a jejich ikon a chrámů, neboť je to již za zenitem ... .

Jardine
člen


# Zasláno: 3.1.2011 12:54  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


vymezení se vůči robustnímu vlivu a nadřazenosti ekosystémů v němž žijí, ať je to rodina, společnost, škola, obec

Ajaj, ještě aby mi začali revoltovat studenti. No, ale když vidím poměry na naší univerzitě a ve vysokém školství vůbec, chtělo by se revoltovat spíše mně.

neo
člen


# Zasláno: 3.1.2011 13:44 
Odpovědět 


Jardine

ty ekosystémy zní dost tvrdě, spíše skupiny s vlastní nosnou sdružující podstatou, ať je to právní, ideová, vzdělávací, rodinná atd.

Nemusí to být studenti, ale všude tam kde je určitá nerovnováha a ustrnutí, omezení a tlak po změně či něco nového ... .

V tvém případě a v tvém ekosystému :-), učitelů, bude možná požadavek v tomto znění a právě Jupiter a Uran bude mít tuto energii nějak s tím pohnout, i když to nebude lehké Saturn Váhy, opozice a taky Pluto Kozoroh, kvadratury ... .

Ostatně se to projevilo už při volbách nebo Facebookových manifestacích .

Ostatně jak jsem zaslechl studenti učitelům zazlívají jejich strnulost a neinteraktivitu ve výuce a komunikaci, nelze to brát povšechně ... .

Pak aby to nebyla nakonec anarchie :-)

Dříve když nebyl internet a mobily tak komunikace byla vesměs velmi malá a tím pádem možnost řešit své individuální potřeby a problémy a televize a rozhlas pracoval spíše v zájmu ideje a zákonitosti společnosti její nadřazenosti a vůdčích politických stran ... .

Dnes díky Uranu je to jiné, lidi se mohou sdružit a být lépe viděni a slyšeni, a nakonec si uvědomit svoji sílu a projevit se a brát se za své práva a svůj prostor ... .

Lze to sledovat třeba na různých občanských sdružení, což je vlastně i demokracie nové doby ... .
Úžasné je to v tom, třeba v oblastech vzácných i běžných nemocí, kdy si lidi sdílejí zkušenosti a jak si se drží ... , nebo v oblastech životního prostředí kdy se mohou sdružit na řešení nějakého problému ve svém okolí, nebo spojit se díky svým životním dramatům a apelovat na zákonný sbor .... .

V dnešní době je vidět že již je nefunkční model klasické demokracie založené na politických stranách, které zvláště v naší krajině profitují na mlčící majoritní většině, které tak maximálně reptá po hospodách ... .
U nás je to specifické tím že v rámci okupace a nástupu komunizmu došlo k totální likvidaci střední vrstvy a inteligence a obrovský tlak na nevybočování z řad ...

Zde je potřeba zvolit jinou formu a to individuálnější, tak aby původní celoplošný společenský systém respektoval tento nový proces a potřeby ve společnosti, i když z počátku to může být i anarchistické

I když se to nezdá, díky 40 demoralizace máme vlastně i evoluční výhodu a ta je v tom že nejsme tak svázání tradicemi a můžeme lépe pojmout jinou formu spolupráce ve společnosti, aniž by jsme překračovali nějaké náboženské, třídní, ideové tabu ... .

Jardine
člen


# Zasláno: 3.1.2011 14:43  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Ostatně jak jsem zaslechl studenti učitelům zazlívají jejich strnulost a neinteraktivitu ve výuce a komunikaci, nelze to brát povšechně ... .

No, z neinteraktivity mě studenti obviňovat asi nemůžou ... přednášky mám v Power Pointu, s přehršlí obrazového materiálu; dávám jim odkazy na zajímavé filmy nebo pořady, snažím se, aby se nebáli diskutovat ...

... ovšem bezproblémové to není; jedním z největších problémů je současný počet studentů; každý rok nám ta čísla narůstají, takže na semináři (kde by byl tak ideální počet 10-15 lidí) jich sedí i 40, na přednášce i 100. Právem pak studenti mají pocit, že jsou anonymní číslo, že se při hodinách nedostanou ke slovu, že s nimi nikdo nechce psát seminárky, protože to pedagogové při těch počtech prostě nezvládají. Kde jsou doby, kdy si učitel vychovával své "následníky", znal je a vedl je ... (a taky je uměl i vyhodit; to se dnes moc nenosí, protože student = peníze) - pan Turnovský by si jistě vzpomněl na členy Pražského lingvistického kroužku; jak ti byli vycepovaní od svých pedagogů. Místo těch "blahých časů" tu máme velkovývařovnu znalostí a velkovýrobnu titulů ...

... no, to je jen jeden z mých povzdechů, našlo by se toho víc, ale nebudu tu kňuchat. Každopádně jako čtyřnásobný Beran (Slunce, Merkur, Jupiter, Chiron) jsem na to uraní vzrůšo docela zvědavá ....

neo
člen


# Zasláno: 3.1.2011 14:57 
Odpovědět 


Jardine

to je ale možná výsledek koncepce zajistit každému přístup k vysokoškolskému vzdělání, aniž by se braly v potaz jestli na to má a hlavně má školství.

Do středního školství se "přelilo" učňovské školství (žáci), které zase skomírá ... .

Pomalu každé krajské město má svoji univerzitu a systém tak nabobtnal že je těžké jej ufinancovat.

Je potřeba zase vrátit opatrně do školství určité mantinely a rozvrstvit možnost vzdělání i podle požadavků společnosti a ekonomiky státu.

Jardine
člen


# Zasláno: 3.1.2011 15:09  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Jojo, souhlasím, ale nedokážu si představit, kdo a jak to zrealizuje. To přivyknutí si na poměrně snadno získatelné tituly - a tím i určitou prestiž - je tu veliké ...

neo
člen


# Zasláno: 3.1.2011 17:11 
Odpovědět 


Jardine

dějiny to posoudí většinou jako následek "chaosu" při změně společenského režimu společnosti, zde jako inflaci hodnot, které v tomto období nebudou mít vlanou hodnotu, neboť upadl či se zprofanoval řád a normy ... .

V delším horizontu bude mínusem získání vzdělání v této "chaotické" době, neboť nebude dostatečné vůči vzdělání v době kdy již bude vše jasněji profilované na potřeby a stav společnosti ... .

Lze tento proces lze vystupovt třeba v dějinách umění, třeba SORELA, BAROKO, RENESANCE, nebo taky v historii Prahy, jak se střídaly období prosperity s obdobími válek a změny sídelních rezidencí ... .

stana
člen


# Zasláno: 9.2.2011 17:38 
Odpovědět 


Prosím o vysvětlení, co znamená, že je např. Neptun v Rybách na 4/5 nebo 7/9?

virgo63
člen


# Zasláno: 10.2.2011 10:22 
Odpovědět 


stana
Tak tomu taky nerozumím, možná kdyby jsi trochu přiblížil(a) kde a v jaké souvislosti jsi tohle četl(a)?

virgo63
člen


# Zasláno: 10.2.2011 10:43 
Odpovědět 


Otázka do pranice - Jak jste zahájili tento rok?

Mně zemřel švagr, teď jedna vzdálená tetička, o úmrtích známých ani nemluvím, prodělala jsem chřipku, v práci chaos.... ale celkově je mi vlastně fajn.
U nás v rodině jsou pohřby vždycky docela pěkná událost. Když na to člověk nahlíží z vyššího nadhledu, tak není důvod extra truchlit. Lidi přichází, něco vykonají a zase odejdou, takový hezký a hlavně spravedlivý koloběh je ten život.stana
člen


# Zasláno: 10.2.2011 14:33 
Odpovědět 


Četla jsem to na Thehoroskopejunkie.webcentre.ca v horoskopu Blíženců na rok 2011.

Iva
člen


# Zasláno: 10.2.2011 15:45  - Změnil/a: Iva
Odpovědět 


stana

Stano nejspíš to bude že Neptun 5.4.2011(4/5) vstoupí do Ryb aby pak 7.8.2011 začal být retro a vrátil se tak zpět do Vodnáře. Byť teda píšeš 7/9 ale to bude nejspíše chybka:-).
A definitivně se do Ryb Neptun "ponoří" až 4.2.2012.Kdy začíná v Asii Nový rok mimochodem - docela zajímavý úkaz:-)

Jinak nám budeš muset dát úplně přesný odkaz na tu stránku neb na té adrese - stránce- kterou si uvedla je mnoho a mnoho horoskopů a to týdenních, denních, měsíčních...
Takže která ta stránka, že??

stana
člen


# Zasláno: 10.2.2011 16:01 
Odpovědět 


iva
http://astrologyaddict.blogspot.com/2011/01/gemini -updated.html
Ty stránky jsou dost dobré, jen jim úplně porozumět.

neo
člen


# Zasláno: 10.2.2011 16:19 
Odpovědět 


To se přiznám že mně smysl tohoto dotazu nic neříká. Jedině co lze říci ke vztahu Neptuna v Rybách k Blížencím je v tom, že mezi Rybami a Blíženci je rozdíl 90 stupňů, což vytváří dynamickou komunikaci zde kvadraturu, která je znamením změny většinou přes konflikt, pakliže jsou zde planety a další prvky.

Neptun vstupem do Ryb bude vůči Blížencům zde umístěným planetám, světlům a citlivým bodům vytvářet postupně kvadratury ... .
Většinou kvadratury naznačují, že člověk musí projít nějakou zkouškou, tak aby vyzrál a mohl uchopit další rozměry života, nebo se s něčím vyrovnat.

Neptun je velmi pomalá planeta tak jen do znamení Ryb zatím jukne ... .

Stav proměny energie v rámci cyklu lze odvodit i na rotaci Země, tedy sluneční poutí po obloze.

Konjunkce je Půlnoc, svítání je rozběžná kvadratura, poledne je opozice, západ je doběžná kvadratura ( slunce nám ostře svítí do očí ) ... .
Jestliže bude na západní straně umístěn sloup, nebo dům atd., postavení světla nebude vůbec trpět, neboť jej vlastně nepotřebuje.
Tím chci říci, že zde musí být na straně určitá senzitivní adekvátnost tak aby vznikla komunikace projev, kos z plotu odletí, řidič přehlédne ... .


To že Blíženci jsou na východě od Ryb, neznamená vesměs nic, jen slunce svítí v této úrovni a záleží co tam bude umístěno a na jeho senzitivitě.
Podle výše uvedeného příkladu.

Iva
člen


# Zasláno: 10.2.2011 18:06  - Změnil/a: Iva
Odpovědět 


stana

Tak oni používají obráceně oproti nám nejdříve napsaný měsíc a pak den(americky). Takže tam píšou, že Neptun bude 5.4. (4/5)v Rybách.
/Neptune (Secrets) enters the sign of Pisces this year on 4/5./
A upozorňují, že Ryby jsou pro Blížence mundánně(všeobecně) jejich 10. domem.

Podobně píší, že Uran bude 3/11 (čti tedy 11.3.) v Beranu a kde začne být ale 7/9 (čti 9.7.) retrográdní, takže se "vrátí do Ryb"??

Což je ovšem blbost, protože podle mých efemerid se do Ryb prostě nevrátí.Zacouvá jen na 0:39 Berana a 11.12.2011 začne být zase direktní.

Takže tam mají zřejmě ještě jednu chybu když píší October 10th neb to není zřejmě October nýbrž Dezember
"Uranus (Surprises) enters Aries and (your 11th House of Friendships) on 3/11 where it will remain until 7/9 until it retrogrades back into Pisces (your 10th House of prestige) and resumes direct motion on October 10th, 2011 (in your 11th House of Friendships). Pay extra attention to friendships and your hopes fo".

To že se moje efemeridy liší vždy o den (oproti jejich tvrzení) je zřejmě dáno jejich zeměpisným místem a tedy i časem, takže to by mně nevadilo ale ten October 10th bude asi chybka.

Iva
člen


# Zasláno: 10.2.2011 18:09  - Změnil/a: Iva
Odpovědět 


A soudě podle toho jejich "until it retrogrades back into Pisces" si s těma datama moc hlavu nedělají

neo
člen


# Zasláno: 10.2.2011 19:12 
Odpovědět 


Ivo

ty jsi chytrá hlavička

stana
člen


# Zasláno: 10.2.2011 19:20 
Odpovědět 


Iva
Moc děkuji za vyložení dotazu. Škoda, že jsem ještě nenašla tak podrobné výklady k znamením na rok 2011 na našich webech. Nebo snad znáte nějaké dobré stránky?

neo
člen


# Zasláno: 10.2.2011 19:32  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Stana

výklady vůči znamením jsou spíše vhodné pro bulvár, je to jako chtít aby Vám zubař vyčistil zuby, na místo aby vám udělal zdravotní sken stavu zubů ... .

V podstatě je to jaká si úlitba "prostému" lidu a poptávce a vesměs je to proti smyslu astrologie a hodně jí to poškozuje, ale znalý a moudrý člověk si spíše objedná a nechá zpracovat svůj solár jež je jedinečný a úplně to může hodit jinak a navíc v rukou dobrého a zkušeného astrologa to může být i rozbor své situace a psychologická pomoc při zvládání či řešení, tedy je to poměrně komplexní záležitost i třeba dlouhodobější spolupráce na zvládání situací a rozvoji své identity.

**************

Možná něco lze nalézt na astrolab.cz.

stana
člen


# Zasláno: 10.2.2011 19:53 
Odpovědět 


neo
Mám horoskop zpracovaný od pana Stříbného. Jen mi moje mamka o rok později řekla, že jsem se narodila o 12 hod. dřív. Teď mě zajímá v kterých domech a znameních budou planety v mém horoskopu letos. To si neumím najít, ale když mi poradíte tak si ráda nastuduji.

neo
člen


# Zasláno: 10.2.2011 20:27 
Odpovědět 


stana

tak to je asi nativní horoskop - kde se pracuje s časem narození, na prognózu se používá solární horoskop a je na jeden rok.

Odvozuje se od slunce v nativním horoskopu, zde v času narození, v momentě kdy jej opět navštíví.

Je to daleko lepší než jít tímto způsobem odvozovat umístění planet v rámci daného roku v domech.
Zde je to spíše na vážkách, vliv mohou mít vstupy velkých planet do domů ... .

Úplně se vyhýbáš pravému smyslu a to aspektům a postavení planet v rámci roku na svůj nativ a mezi sebou ... .

Začínáš stavět vlastně dům od střechy

Můžeš se přihlásit do astrologické školy, nebo si stáhnout astrologický program, ale zde by to chtělo alespoň nastudovat základy astrologie, a to spíše směr jež zde udává pan Turnovský, jež má ty pravé transhumánní kvality, než školy kde jsou tradiční pohledy, typu škůdce, špatný aspekt, pohromy atd.

Máš tedy možnosti, kde na určitých webech si vytvořit vlastní nativní horoskop a k němu solární, nebo si stáhnout astrologický program a to samé si udělat zde a nebo si nastudovat základy a naučit se pracovat se smyslem astrologie a funkcí horoskopu ... .

Kveta
člen


# Zasláno: 11.2.2011 05:47  - Změnil/a: Kveta
Odpovědět 


stana
Jestli chceš, napiš mi na mail datum narození (včetně času a místa), pošlu ti kolečko soláru.
mail - kkunesova@quick.cz

virgo63
člen


# Zasláno: 11.2.2011 07:48 
Odpovědět 


Iva

To jsi tedy detektiv!

ashtangi
člen


# Zasláno: 11.2.2011 13:37 
Odpovědět 


virgo63

U nás v rodině jsou pohřby vždycky docela pěkná událost

Virgo, nejsi ty náhodou zakuklený Budha?

Nekde jsem tu uz psala, ze 1. ledna odeslo nase rodinné totémové zvírátko. Nedá se to samozrejme srovnávat s lidmi, ale líto nám to bylo a je, byla to nase dlouholetá kamarádka. Taky jsem byla nachlazená, coz u mne není obvyklé, a to svou vlastní blbostí. Co jiného cekat, kdyz chce nekdo chodit v sandálech za kazdou cenu, i v lednu A pak jsem mela jednu velmi nepríjemnou zkusenost, kdy jsem fakt nedokázala být happy a v poho, obdivovala bych kohokoliv kdo by to v té situaci dokázal, a to je setkání se stalkerem. Mozná to má symbolicky nejakou souvislost s Plutem na mé Lune, protoze to po mne chtelo zaujmout urcitý jasne vymezující silový postoj, ze toto teda ne. Nakonec se vsecko vyresilo ohromne rychle a bez jakékoliv újmy pro mne, protoze tam, kde já jsem nechtela jít do konfliktu, jen jsem se proste rozhodla, ze odnekud odejdu, jiní lidé zavolali policii a ten jedinec mel po vtákách.

Jinak vsecko dobrý!

stana

Já být tebou, naucím se ovládat online program na astro.com. Budes si moct spocítat haldu ruzných vecí pro sebe i pro ostatní kdy a jak budes chtít a navíc budes mít záruku co se týká presnosti výpoctu. Muzes tam taky konzultovat svýcarské efemeridy co se týká treba toho Neptuna, jsou tam i nejaké zajímavé clánky, apod. Doporucuju, to je velmi kvalitní sajt!

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . >>
Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Rok 2011
Powered by miniBB™ © 2001-2021