Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Protonární astrlogie
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 5.9.2010 12:52 
Odpovědět 


Včera mě vytanul ohledně naší planetární soustavy, její stavby zajímavý paradox.

Zážeh a jádro života je v jejím středu a ten je v konstelaci Mars- Země- Luna, to je svět všech životních forem ... .

Pak to nabralo směr Jupiter expanze v oceánech, Saturn expanze na pevninách a spolu s Jupiterem i v atmosféře ... .

Z jednodbuněčného života se stal život mnoha vyspělých forem, jež nakonec získal i sociální inteligenci a kreativitu a vzniklo lidské plémě.

Vznikl tak tah k vyšším ideálům, překročení Saturna. Co je zde zajímavé zatím bez roviny superstředu, Saturn-Uran-Neptun - společenské pojmutí idálů toho co tvoří druhý plán světopořádek - tedy duchovno.

Do dnešní doby tento model platil a stále platí, že vlastně to co je platforma Urana-Neptuna nám přináší Saturn a ne Slunce, jinak řečeno co nám přináší společnosti a její ideály ...
Slunce je onen superstřed.

Jinak řečeno, stavbu duchovního světa a procesů je na tomto modelu a z tohoto modelu, není tam druhá forma, která vlastně vzniká dnes ... .

Začíná či začal na druhé straně Země - Slunce -Merkur-Venuše , tedy indiviudální bytí, jedinec svébytnost ... .

Pardox zde je v tom, že za Sluncem již nic materiálního není (planeta) a že duchovno zde onen Neptun je vlastně za Saturnem, tedy dikcí společenských norem a kvalit.

Jinak řečeno že společnost Saturn- Jupiter je právoplatným nositelem duchovních hodnot.

Naštěstí se dnes ukazuje že je to omyl, že cesta Slunce, tedy individualizace, svébytnost jedinců je pokračováním evoluce, a že vlastně máme v první fázi poznat a uchopit dočasnost tohoto modelu směrem od Saturna k Neptunu a jít směrem ke Slunci ... .

Jenže ouha ono dál nic vlastně duchovního v pojmu planety u Slunce neběhá, žádný super Neptun.

On tam je , ale ne ten nihilijící, nebo tvůrčí Pluto, on je jsoucí v těch rozměrech že pojímá zcelené kvality, jež jsou rozprostřeny venku do planet .

Je to vlastně galaktické duchovno - metafyzičn, je v srdci Slunce.

To jasně ukazuje dvě věci, jedna je že je potřeba pochopit a překročit tah společenského duchovna a přejít k individuálnímu planetárnímu duchovnu (středu slunce)a nakonec galaktickému... .

Dnes je krize, neboť pořád žijeme pod záštitou a ochranou společnosti čímž pradoxně přijímáme její model duchovního světa one původní proces Saturn- Neptun ... .

K překonání této krize je potřeba, ano je opravdu potřeba Merkura Venuše !!!, tedy skrz materiální poznání oddělit zrno od plev, jinak řečeno pochopit na čem a v jakých podmínkách byl stavěn původní model duchovna zde společenského ... .

Zde nepomohou žádné duchovní knihy a mistři, je potřeba pochopit stavbu materiálního světa a na tom to základě odhalit falešné projekce a pak skrz vntřní tah skrz duševní-inteltuální duchovní stav pojmout sluneční planetární duchovno, tedy její energetickou strunu, tón, jsoucnost.

Je to kritický dnešní okamžik, neboť pořád inklinujeme k původnímu modelu, neboť sami nejsme svobodní ... .

neo
člen


# Zasláno: 5.9.2010 13:14  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


První článek bylo takovéto nahlédnutí

Jestliže se má dnešní vývoj ubírat ke slunci, zde super-středu, jež se vlastně nalézá v každém z nás a máme se zbavit otěží směrem Saturn až Pluto, jež reprezentuje vlastně celou epochu lidstva a jeho evoluci.

Je to cesta ke slunci ale dál za sluncem vlastně nic není ... .

Zde právě začíná Protonární - Vertikální astrologie, či spíše další epocha či dimenze.

Je vlastně zrcadlovou projekcí hmotné planetární soustavy, zde ale v zastoupení velkých planet, tak že architektura je asi následná ... .

Slunce je jako osobnost a střed všech transformací, zde v posledním stádiu lidské epochy, tedy Slunce směr - Saturn - Pluto ... .

Zde v této Vertikální rovině již čistě protonární tedy nehmotné či kvantové je první planetou Jupiter_PV jehož rolí víceméně vtáhnout či expandovat do této cesty, tedy 1 fáze celého cyklu, což vytváří i ono naivní duchovno a aktuální stav ... .

Zatím je pak Saturn_PV, jež má nastolit 2 fázi cyklu proces čištění a vytváření prvků vědomí na této úrovni, zde ve formě otvírání srdečního centra a jeho inteligence.
Překračuje se a do pozadí odchází mozkové centrum a jeho práce s realitou a stává se "jen" spojovacím článkem ... .

Celé to pak podporuje Uran_PV, jež hlídá proporcionalitu této fáze Saturna, tak aby nakonec nepřekážela k přechodu do další fáze, nebo došlo k uchopení této fáze.

Ve třetí fázi Neptun_PV, je již fáze vytvoření vědomí a architektura srdečního centra hotová a je ukončen proces vztahování k lidstvu a této planetě, uchopení jejího smyslu a účelu a čisté vyvanutí z jeho vlivů.

Celé to pak transformuje Pluto_PV a převede na úroveň galaktického světa xxx dimenzionální proporcionality ... .

Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Protonární astrlogie
Powered by miniBB™ © 2001-2021