Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Metafyzika - Psychologická - Mystická Astrlogie a pel mel okolo
. 1 . 2 . >>
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 28.6.2010 11:59  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Přetáhnuto z diskuze "TRABLE RODINNÉ"

tak aby se mohl navrátit původní účel diskuse


*************************************************# Zasláno: 26.6.2010 09:08
Odpovědět Citát

Jardine

Jinak odkazovaný Goddardův článek je vůči zmíněnému Hardingovi nakonec dost polemický

No ano, vzdyt on JE jungián - post-jungián (zatímco já zrovna moc ne ). Muzem se to zkusit rozebrat, je to zajímavé, ale musím si to znova prečíst a zformulovat myslenky a to bude kdyz tak az zítra.

**************************************

Turnovský

pro jsou tyhke texty inspirativní pokud se snaží o demetafyzikaci astrologie

Tak s nutností demetafyzikace astrologie naprosto a vrele souhlasím.


*****************************************

neo# Zasláno: 26.6.2010 09:54 - Změnil/a: neo
Odpovědět Citát

Demetafyzikace

u demetafyzikace astrologie vlastně mapuje"jen" počasí v další dimenzi, kde vlastně začíná či žije život naší duše duševna, v procesu přípravy na novou formu bytí, zde už poslední ... .
Není to tak vlastně o nové dimenzi, ale vlastně o kroku kdy zmizí další kus oddělenosti od neustále všudy přítomné kontinuity, což přináší další rozměr a kvality bytí ... .
My a všechno bytí jsme vlastně jen různě silné singularity ve vesmíru neustále kontinuity, a čistá úměra síly singularity vlastně určuje vymezení vůči vesmíru a náš stav a dimenzi ... . ( atom - planeta)

U stavu jež vytváří duše duševní život je tato singularita na bodu rozpuštění, tedy v procesu od 7o% do 100% vesmíru - kontinuity Jsoucna ... .
Do naší planety Země nelze pojmout Slunce či galaxii ... . To je vlastně náš mezní bod, neboť jsme třeba tou Zemí či Lunou ale Slunce do sebe prostě hmotně neobsáhneme ...

Co zde poslední dny vnímám a cítím, že zde podléháme klamu a velkému riziku, neboť za prvé vytrháváme astrologii z kontextu a upravujeme je na hodnoty a způsob myšlení zdejší dimenze a kvalit logiky mozku a tím vytváříme svět sám pro sebe ... .

Vlastně sami si utkáváme slepou nit ... .

Co zde chybí je jiná úroveň myšlení a zkušeností, vnímání kontinuálně a intuitivně.

Je potřeba vnímat to smrtelné riziko a past to že projektujeme zkušenosti a poznání z jiné úrovně na další, která na rozdíl od té původní má o několik vlastností a kvalit navíc ... .

Útěchou je že tento proces je generační, tak že nebude tolik zmatenosti ... .

Co zde taky vnímám jako velký precedens, že každý jsme jinak schopni vnímat a chápat smysl této další navazující dimenze, kde určující úroveň je naše živočišná a sociální příslušnost ... .

Právě kombinace pak určí co si vlastně budeme brát a schopni zobrazovat a pojímat, což bude nakonec vytvářet platformu, což s ohledem na potřebu určité stability a ideje jako základ smyslu lidského bytí, může vést k vytvoření ikon a zákonitostí a určitého normativního pohledu, náboženství, na to víc že s tím má zkušenost třeba jedna nebo dvě lidské generace.

Což je velké nebezpečí a klam a byla po mnoha staletí i brzdou ... .

Díky takto získané platformě opřené o zkušenosti dotyčných, jež jsou opřené jen de facto o jejich stropy aktuálního pojmutí, šmrncnuté tím, že je to i populační a generační vlastnost, tedy že jí má i určitá skupina lidí, může vést k tomu, že díky vlastnostem takto generovaným můžeme generovat další vůči vymezení této platformě, ale to to už je smrtelné a degenerativní ... .

Bohužel jinak to ani nejde, neboť na 99,9% všech lidí světa má svůj strop pojmutí a ten je povětšinou živočišné - sociální povahy, neboť máme zde žít a užívat si :-), jsme lidi a živočichové


To je největší fatalita a zrádnost, že jsme vlastně všichni takto omezeni a tím i vymezeni vůči další dimenze a ta nám to pak takto vrátí ... .

Tedy není to tak o metafyzické dimenzi, ale o to kolik a jak kvalitativně jsme schopni se jí naučit jejím rodným jazykem a tím pojmout, většinou je to tak někde maximálně 10%.

Jinak řečeno 10% se bude promítat a vytvářet společně s naší lidskou kvalitou bytí, naše pojetí aktuálního matafyzického světa.
Navíc nelze oněch 10% dát paušálně, nýbrž je to spíše někde mezi 3 až 6%.

Na základě toho že někdo duchovní pojme 10% dalšího navazujícího světa, dimenzi pak o ní získáváme pojem, ale to na základě svého procenta které je po většinou dalece menší ... .

Navíc co člověk dělá když dosáhne oněch 10% obsáhnutí a najde svůj strop ?

Pohybuje se zde a hledá další smysl a vytváří vlastně virtualitu na 10%.

To právě vnímám jako nebezpečí a velké riziko budoucího schizmatu a bloku ...

Že se zde vytvoří umělý svět na základě této vlastně zákonitosti :-)

Chce to tedy být si upřímní a vnímat zákonitost 10% metafyzična, s tím že stejně většina populace si ukrojí jen maximálně 1 - 5% ... .

Tedy i to říká že aktuální humanistická vyspělá astrologie je vlastně jen o 8-9% celkové zkušenosti .

Je to docela studené procitnutí, že vlastně není to tolik o tom že daný svět je takový či makový ale o našem procentíčků jež jsme sto si z toho vzít a co hlavně v jeho řeči uchopit ... .

To je vlastně stigma již od úsvitu lidstva a nic na tom nenadělají duchovní mistři, ty stejně tomu to zákonu podléhají, jen mnohdy mylně jsou přesvědčeny že ano ... .

Dnešní epocha je ale unikátní v tom že když dříve minimálně narůstalo toto procento o určité setinky, dnes to mohou být i procenta ... .

To je taky odpověď proč je tolik pojetí astrologie a dalších esoterických nauk a vlastně žádná pravá platforma a tak to vlastně má být ... .

*****************************************************

neo


# Zasláno: 26.6.2010 10:55 - Změnil/a: neo
Odpovědět Citát

Dodatek

U Jardine situaci, tak je zde základ v živočišně-sociálním stavu bytí, zde se podléhá nejvíce zákonitostem čistě této platformy ... .

Nakonec si zde poradila sama příroda, respektive že došlo k přesáhnutí mezního bodu působnosti komunikace psychika versus organizmus těla, která tělo doslova rozhodila a překročila mez jeho únosnosti ... .
Aplikovat zde něco z další platformy, s níž se snaží pracovat Astrologie zde především psychologický směr, je více ošemetné ... .

Zde je potřeba vnímat to že člověk je vlastně složený stav bytí s příslušnou zákonitostí stavů, a ne jeden stav byť, zde platí zákon vyšší rovina se více projektuje do nižší, neboť umí a zná její zákonitosti která ji tvoří, tedy měla by znát ... .

Organizmus těla a jeho řízení má dvě centra a mnoho detašovaných, to je v buňkách (DNA) mozku, detašované, ty řídí procesy přenosů a přeměny, dýchání, trávení, rozmnožování ... .

To vše je přímo i nepřímo pod centrální jednotkou mozku a to je i kámen úrazu, neboť byť jako další nástavbu hemisféry ji používá psychika tedy cit pro jemnější sférickou komunikaci a její tříbení čímž vzniká duše, která vzniká z životní moudrosti a zkušeností a nejen z ní ... .

Byť příroda přidala další robustnější vrstvu pro vnímání dimenze kolem nás ony hemisféry, pořád se ale užívají starší vrstvy mozku a navíc zde již je hranice struktualizace hmoty, za účelem práce s určitou kvalitou singularity zde prostředím našeho bytí ... .

Je to na hranici únosnosti, proto dochází tolika problémům, jak v lidské psychické komunikaci tak tělesné, a proto známe hodně psychických problémů ( nemocí ), i kvalit povah, i tělesných disfunkcí ... .

Tento fatální aspekt, je potřeba mít neustále na zřeteli, když projektujeme astrologii na život a chování jedinců, jinak řečeno plošně, aniž by jsme vnímali toto rozložení a složení lidského bytí ... .

Vytíženost mozkových hemisfér, tím jaké upřednostňujeme kvality života, na základě našeho tahu a příslušnosti k danému životnímu prostředí, určují poměrnou komunikaci, či její vznik z další vyšší vrstvou zde solarem plexus a čakrami a tím vlastně komunikujeme s planetární sférou což mapuje právě astrologie a nejlépe humánní psychologická ...

Právě to jak jsou preferovány tyto úrovně a v jakých šířkách nakonec určí kvalitu práce s nimi a náš statut ... .

Někdo je sportovec, učitel, přírodovědec .. zde jsou převážně v akci mozkové hemisféry, solar plexus je používán čistě jen ke struktualizaci našeho bytí a postojů - vymezení EGA, ne ke komunikaci s ... .

Někdo čistě žije smyslem lidského rodu a zde vedle mozkových hemisfér je jsou v kurzu starší vrstvy mozku - sociální a ... .

Někdo již je prost těchto vazeb a jeho EGO, již hledá hlubší smysl a solar plexus roste a rozvíjí se, před tím byl víceméně zakrnělý ... .

Proto se nemohu ztotožnit z plošností aplikace astrologie, jakož to nadřazené a vše ovlivňující fatálnosti ... .

proto je potřeba se vybavit i s tímto rozměrem vnímání a myšlení ... .

***********************************************

Turnovský# Zasláno: 26.6.2010 12:08
Odpovědět Citát

není třeba se apriori pohoršovat nad nějakým modelem fungování astrologie. Jako člověk nenábožensky založený samozřejmě nemohu používat metody a modely magicko-náboženského přístupu, to bych byl falešný a šarlatán. Leda bych uznal a to uznávám strejnou hodnotu magického způsobu myšlení jako onoho tzv. vědeckého. Astrologii řadím mezi "vědy" neolitického původu, které jsou jiným proudem systematického myšlení než věda přírodověda současná.

Vyhýbám se slovu metafyzika, protože vím, kde se vzalo: na poličce v v Aristotelově knihovně. Žádné zásvětí či nadsvětí. Pro mne transcendence začíná ve vztahu k druhému člověku.

Proč jsem ten odkaz dal sem? Protože jsem chtěl Jardine ulevit sdělením, že řešení situace spočívá v prvé řadě v tom, že se nepsokojíme s jedním jejím popisem. Z jednoho pohledu Vaše situace vypadala neřešitelně, z jiného pohledu založeném na jiných principech se už to tak nemuselo být.

Archetypy: možná diskutujeme nad překonaným pojetím archetypů, CGJ provedl zásadní revizi v roce 1947. Nicméně archetypy Velká matka, věčné dít atd jsou vpodstatě příbuzenské vztahy. Matka existuje poue existuje-li, nejen dítě, ale i muž, muž otec, ale nezapomínejme i tchán nebo tchyně. Ty archetypy jsou průsečíky ve struktuře vztahů rozmanitých principů. Nic metafyzického

neo
člen


# Zasláno: 28.6.2010 12:00  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Nezapomínejme, že tak jako se nám hmota rozpadla do vztahů, zmizela s ni i metafyzika.
***********************************************

neo# Zasláno: 26.6.2010 12:30 - Změnil/a: neo
Odpovědět Citát

pane Turnovský

zde nejde tak o pohoršování, ale spíše o to tvrději lidi probudit z určité schémetičnosti, paušálnost, či určitého lpění na vzorech a normách, tedy učit je vícevrstevnaté práci s bytím ... .

Naopak by bylo velmi škodlivé brát lidem ve jménu nějaké všeobecné poplatnosti či stavu jejich roviny a smysl bytí ... .

Jinak řečeno to, jaký kdo používá procentíčko z oněch 10% a tím pádem tíhne k určitému kolektivu dějů, stavů, smyslů a zobrazení, tak tomu je daná platforma velmi prospěšná i třeba formou tradiční astrologie, neboť vlastně reaguje na jeho aktuální potřeby a strop pojmutí a pomůže mu jít dál k dalšímu procentíčku nebo setince , časem třeba k psychologické a.

Z této roviny je to bez ztráty bodu a květinky :-).

Jakmile ale s tím začneme paušalizovat ... .

Systematické myšlení dalo Astrologii tvar a rozměr, ale teprve intuitivní duševní myšlení opřené o co zde píši, dá její smysl a náplň ... .
Venuše - Merkur, Chiron P. Athena

Člověk přeci jenom se potřeboval vymanit z bezbřehosti přírody kdy byl jen bezvýznamnou součástí i dnes vlastně je, ale dnes může čelit, spolupracovat, nebo tvrdě se poučit, tedy je partnerem, má možnost volby na základě životních zkušeností, tedy odvozuje a tím páde je ... .

Za to může ona systematičnost, schopnost dlouhodobé paměti a vzniku singularity, zárodku osobnosti v živné půdě přírody a dnes lidské společnosti ... .
Singularita zde je v pojmu určitého vztažení k něčemu za vzniku něčeho, tedy souborem kolektivu vlastností ... .

Zde to má ale své hranice dál již je potřeba se poohlédnout po něčem jiném ... .

************************************************** *

Turnovský# Zasláno: 26.6.2010 13:04
Odpovědět Citát

jistě i mně je dnes jedno jaký koncept kdo používá, není mi však jedno jakým způsobem ho používá při práci s klientem. Zda mu svoji interperatci vnucuje, jako jedinou možnou pod roškou tak to horoskop a tak to tedy je (což je nesmysl) nebo zda s ním společně hledá rozuzlení.

************************************************** **********
neo


# Zasláno: 26.6.2010 13:11 - Změnil/a: neo
Odpovědět Citát

Smysl lidské existence z pohledu Jsoucna


zde Jsoucno je vlastně celostní stav, který nás neustále obklopuje a je všudypřítomný, a co nás od něj odlučuje je naše singularita, jinak řečeno vnitřní gravitace tahu, která vytváří náš poměr ku 100% celistvosti Jsoucna a touto formou vytváří vlastně všechny projevy bytí .

Něco podobného, ale v jiném měřítku dělá naše planeta, kdy svojí gravitací "ohýbá" časoprostor i když zde neznatelně, tím se vlastně vůči němu vymezuje a vytváří své osobité podmínky ...

Naše singularita bytí tedy náš statut, vlastně taky "ohýbá" zde spíše smršťuje onu 100% celistvost do nějaké stavu na základě své úměrnosti, čímž mizí stav celistvost a vytváří se poměrnné stavy s úměrností stavů ... .

Lidské bytí je vlastně úsek, který obsahuje určitou etapu či rozsah, jež je reflektována ve stavu oné singularity, respektive singularita na něj odpovídá a rozvíjí se ... .

Lze to připodobnit k bílému světlu, když jej rozložíme polarizačním hranolem ... .

Polarizační hranol zde je v roli vlastně Jsoucna, dostaneme škálu barev dle vlnové délky světla ... .

No a na této platformě, ale v jiné rovině je vlastně lidská existence bytí ... .

Část infračervená je čistě živočišná rovina, jež má svoji příslušnou detekci a komunikaci strukturovanou do kmenové části mozku, je to vlastně její detektor a centrum, část již je ve viditelném spektru světla a to je náš lidský osud a cesta od oné červené až k modré což je duševní stav, naše lidství ... .
Zde má vlastnosti jako Mars a Luna ( infračervená složka )
Detekční a pracovní centrum jsou zde především hemisféry mozku a vlastnosti jaké má Jupiter a Saturn později Merkur, Venuše ... .


Vlnová délka světla tím nekončí, je tu ještě složka ultrafialová, zde lze připodobnit k jemnohmotné komunikaci jejíž výsledným stavem a projevem je duše, osobnost s aspektem určité nadhledové kontinuity ... .

Zde je to už solar plexus

Vlastnosti jež má Uran a Neptun ... .

Jen zdůrazním to, že je to jen příklad, planety mají největší aktivitu mezi solar plexus a srdečním centrem ... .


Lidské bytí je tedy vlastně určité rozhraní na pozici 100% kontinuity, jež do sebe pojímá několik stavů a tím vytváří formy a detekční centra přičemž vzniká pojetí a projev což je bytí ... .

Lidské bytí je unikátní v tom že, neztratilo své historicky nejstarší části zde příklad infračerveného rozmezí a tím jeho kvalit a projevů a obsahuje velkou šířku, neobyčejně velkou projevů, tedy růstu zde příklad viditelného pásma se vznikem mocných nástrojů byť i omezených hemisfér, a struktualizace do pojmových center v mozku ... .
To má za následek vyčlenění a vzniku duševního projevu a svébytnosti, lidství ... .

Jenže to ještě není konec, je tu ono ultrafialové pásmo, metafyzično , ale zde je zádrhel v tom, že nelze jej uchopit skrz původní a starší detekční pásma a centra má své "nové" a tím je srdeční intuitivní logické centrum, což je onen nový rozměr bytí a dimenze ... .


Shrnuto lidské bytí ať se zdá jednoho stavu, tak ve skutečnosti není, je to soubor stavů, kde aktuálně řídící jednotkou je takt mozku, tedy přidělování určitého pracovního prostoru pro jednotlivé části našeho bytí tzv. multitasking.
Ten vlastně vyvolává dojem určité samostatnosti, a jelikož je i souborem kvalit všech našich složek bytí viz. výše, vytváří náš poměr ke kontinuitě, tedy statut vůči ní a tím náš projev, zde lidský ... .

Tento multitasking, pak pro potenciál duše funguje právě tatéž v solar plexus a zde přiděluje pracovní časy, čakrám, jež jsou vlastně vyšší smyslové orgány pro kvality planetárního pole ... .

To je právě platforma astrologie, to jak jsou "geneticky" zde potenciálně předprogramované smyslové orgány ( čakry ) a takt multitaskingu solarplexus, což je vlastně náš nativ ... .

Jsou vlastně jeho BIOSem na němž pak běží a rozvíjí se operační systém, duše, duševní projev ... .

Komunikace mezi smyslovými orgány (čakrami ) a nejdříve pod kvalitou Zemské prány, kolektivních polí a nakonec planetráních polí ... .

Aby tomu tak bylo, je třeba nejdříve rozvinou a naučit multitaskingu na úrovni mozku, zde hemisfér a zde školou je převážně dětství ... .

Stát se člověkem a osobností s rozvinutým citem pro vzdělání a poznávání ... .

Zkuškou je právě puberta

**************************************************
neo


# Zasláno: 26.6.2010 13:45
Odpovědět Citát

Pane Turnovský

přesně to je můj tah a potřeba, jednak upozorňovat na toto nebezpečí, neboť zde prozatímně je i má být deficit poznání i schopnost pojmout část ultrafialovna , což může a svádí k různým projevům a pohledům ... .
Přeci jenom není náš život o tom, aby jsme uměli všechno, vždy část máme předat ostatním a od ostatních se i učit, a navíc časem používat intuici a nechat své tvůrčí tahy vyvanout

Cesta jak z ho ven je dvojí, jedna horizontální, jež pracuje s aktuálním stavem a na základě procesu schopnosti pojmutí, vytváří rastr, stavební kameny, zde normy a pak procesy atd., vlastně vytváří nauku, zde vědeckou disciplínu
Obdobný proces je třeba používání stavebních hmot ve stavebnictví, pro příklad ... .

Vertikální ta to doplňuje a dosazuje do celkového prostředí a s touto kvalitou pracuje s hledím ku smyslu 100% všeobsažnosti. pospolitosti Jsoucnosti.

*************************************************

neo# Zasláno: 26.6.2010 14:01
Odpovědět Citát

Dodatek

zde by jsme, i když je to velmi obtížné, měli se snažit vzdělávat lidi v tomto prostředí a nejen v něm a postupně je učit a vést k vytvoření vlastního pohledu a to ještě neustále otevřeného ... .

Bez dostatečného duševního vzdělání a citu pro ultrafialovno, vždy zde bude odcizení a nepochopení i určitá fatalita ... .

Hodně tedy záleží na lidech a jestli mají prostor a tah více se orientovat a nakonec nalézt i kritický pohled v této oblasti.

Je to běh na velmi dlouho trať, a vždy zde bude prostor a přijmutí pro různých druhů zkušeností a poznání ... .

Je to kritická doba, ale vlastně říká nám něco o smyslu lidské existence, tj. nabití vlastní zkušenosti z bytí, života a jeho zkoušek ... .

Na jednu stranu je tedy potřeba neustále učit takto lidi a na druhé je v tom kus nihility ... .

neo
člen


# Zasláno: 28.6.2010 12:09  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


# Zasláno: 26.6.2010 22:23

Jardine


p. Turnovský

jsem fakt ráda, že jste sem ten článek dal!

Přestože asi budu z podstaty svého založení vždycky spíš tíhnout k metafyzickému vidění (zároveň mě to však silně táhne do každodennosti, je to taková dobrá "schíza"), Váš názor na to, že neexistuje jediný "správný" pohled/interpretace sdílím ... respektive k němu postupně docházím.

Svůj vlastní světonáhled neberu jako nějakou definitivu; pomáhá mi nějak si v tom všem najít význam, ale vážím si i světonáhledů jiných. Podnětné je pro mě to, že jsem v současnosti obklopena lidmi (rodina, přátelé, kolegové), kteří jsou založeni naprosto nemetafyzicky; dost mě to obohacuje. Taky ta tranzitní kvadratura Pluta na mojí exaktní opozici Jupiter-Pluto mi ty moje filozofické "chlívečky" výrazně rozbourává ....

Jinak co se týče práce astrologa, na 100% souhlasím s tím, co stojí ve vámi formulovaných Etických zásadách, k tomu asi není co dodat.

*****************************************

neo


# Zasláno: 27.6.2010 09:27
Odpovědět Citát

Jardine

možná ona schíza pomůže časem překonat onu past do které padá většina lidí, jež otvírá či pracuje s širším pojetím bytím zde metafyzičnem ... .

Do této pasti jsme padali víceméně doposud a teď je potřeba díky poptávce doby ji překonat ... .
Spadl tam i Buddha i Ježíš ... .

Zkrátka jim chybí tento proces a k tomu ještě tah ke kontinualitě.

Navíc ono metafyzično není čistě jen o záležitostech širších perspektiv ale v niancích je zde přítomno a probouzí se v citu pro umění Venuše - Merkur ... .
*********************************************

Turnovský
# Zasláno: 27.6.2010 11:05
Odpovědět Citát

Jardine

asi je užitečné brát tyto porady jako svým způsobem bálintovskou intervizní skupinu. Přehlédnete řadu rozmanitých názorů, z nichž některé Vám mohou být užitečné svým pohledem, jiné méně nebo vůbec ne. Rozhodnutí jak postupovat je stejne na Vás.

K světonázorům a interpretacím. Analytický filosof Jar. Peregrin (nemá nic společného s psychoanalýzou, ale s matematickou logikou) uvádí v článku Děláme světy jazykem? myšlenku R. Rorty-ho, že Svět-jak-je-podle-nás nemůže být porovnáván se světem-jak.je-doopravdy, ale jedině se světem-jak-je-podle-někoho-jiného. I tito analytičtí (přísně matematicky logičtí) filosofové zastávají názor, že svět je jazykový konstrukt, což v jejich případě znamená, že svět je vytvářen za pomoci jazyka.

No a jsme zpět u astrologie a její praktické části: poradenské dovednosti. AStrolog může být sebeskvělejší, ale nereflektuje své vlastní myšlenkové pochody, které vstupují do je vztahu ke klientovi, je celá jeho práce k ničemu (v lepším případě) Mwtafyzický koncept mívá za následek přesvědčení o vlastní neomylností, neboť zakotvenosti ve vyšším světě. (Choroba vlastní náboženstvím)

Když si uvědomíme v jak úzké vrstvě se odehrává život, že by stačila trochu vlhká utěrka, aby byl setřen, jsme světky zá-zraku. Zá-zrak jsme vyměnili za posvátno. A dokonce svátek za svatost. Metafyzické postuláty jsou nenutné, jsou jen následkem dualistického vidění světa. Přitom Život sám je dostatečně spirituální, protože je zázrakem. a je Jediným proudem-procesem.

Omlouvm se, vlezl jsem předchozím odsatvcem Neovi do zelí a ostatní narozdl od něho znudil.


*************************************************
neo

# Zasláno: 27.6.2010 11:58 - Změnil/a: neo
Odpovědět Citát

Pane Turnovský

ta utěrka to mě ponouklo či vytanulo, že jak nepatrný je náš odstup od Jsoucna, je to jen naše gravitace - singularita, která vlastně "ohýbá" stav Jsoucna a díky kvalitě a kvantitě gravitace, pak vytváří vír, svůj specifický časoprostor, bytí ... .
Strhává Jsoucí stav do komunikace - bytí ... .

Ono je těsně vedle nás dýchá nám do tváří, jen co nás odděluje je naše mentální a genová gravitace, která vytváří atmosféru tím pádem jakou si oddělenost ... .

Stačí nepatrně, ztišení a je to pryč ... .

Možná v daleké budoucnosti se zjistí její kvalita, a to že každý vlastně máme tak trochu jiný čas v denním čase planety

Navíc ona gravitace a její aspekt atmosféry, nás vlastně chrání před super kvalitou Jsoucna, neboť prostě na ní nemáme smysly detektory a ty co používáme hlavně hemisféry, tak pro ně by to byl doslova šok a vyhoření ... .
To jsou ty případy kdy dojde k samovolnému vznícení lidského těla, ale zde tu "ránu" odnesou především čakry .
Proto je kvalita Jsoucna čistě intuitivní povahy

Obdobně nás chrání třeba naše zemská atmosféra proti ultrafialovýmu záření, magnetické pole ... .

Na rozdíl ode mě jste za prvé Astrolog, a to astrolog středu, druhé fáze což samo osobě je úžasné, neboť tomu patří budoucnost a je toho hodně potřeba.

U mě je to spíše mystická astrologie, která směřuje spíše již do smyslu planetární sfér, kde lidský svět je jen jeden z mnoha, je zde vnímána kontinuita od vzniku až ... , tím je to jiné a úžasné, jen to nelze natrvalo postihnout jen Uransky :-)

Co se týče astrologa, tak by měl především mít psychologickou i medicínskou průpravu, poznat jak se vyvíjí duševní svět od natálu, jak i pracuje mozek ... ,životní moudrost a tím pádem nadhled a odstup.

Mnohdy stačí "jen" psychologický pohovor, rozebrání situací a projevů a pak vyhledání programů které nás kam si zavádí či omezují ... .
Tedy 1 fáze, zde zpracování svého počátku a vykročení na vlastní cestu, tj. oblast dětství ... .

Astrologie by měla dát především schopnost pochopit a uchopit konstituci duše - psychiky, to jak budeme pracovat s realitou a mimorealitou, bez aspektů nějaké věštecké mánie

**************************************

Turnovský
# Zasláno: 27.6.2010 12:17
Odpovědět Citát

neo je třeba si uvědomit, že studujeme jak se nám jsoucno JEVÍ ne Jsoucno samé


*****************************************************
neo
# Zasláno: 27.6.2010 12:33 - Změnil/a: neo
Odpovědět Citát Změnit

Pane Turnovský

to je sklonek 1 fáze, ale především druhá fáze. Ve třetí fázi nás učí samo Jsoucno, a to převážně opozicí vůči tomto světu dosavadnosti, je to stylem zemři a opět povstaň, ale už se naučit vnímat pokud možno v mé řeči ... .

Zde je potřeba bez patosu, naučit se citu pro pravou komunikaci se Jsoucnem.Jeho řeč, otevřít srdeční intuitivní logické centrum ... .

Pak máme možnost vyvanout, nebo se vrátit a dál komunikovat zde, ale již ne, kde středem platformy je dosavodnost lidského bytí, zde je ona dosavadnost konfrontována a začleňována do stavu, kdy lidský svět je jeden z mnoha, jak na této planetě tak v časoprostoru... .

Tím se vlastně i jedinec učí dál ... .

To je pak rozdíl mezi vyvanutím, jež je jen stav, zde se vymezí či ztiší vůči jedné platformě a když tam není tah dál ... .

Jedinec v sobě "musí" pojmout bytí v dvou odlišných světech, naší realitě a bezrealitě a naučit se oba světy v sobě pojmout a dát jim další rozměr, především našemu ... .

Přiznám se že mi to hodně dlouho dělalo i dělá v tom všem hokej, navíc forma není trvalá ale jen dočasná, tzv. naladění ... .

***********************************************

virgo63
# Zasláno: 27.6.2010 16:35
Odpovědět Citát

Tohle že je české racionální pannenské forum? :) Neo, ty máš zas nějaký tahy, nebo co. Topím se v tom jak v bahně. :)


***************************************
Angela
# Zasláno: 27.6.2010 19:09
Odpovědět Citát

Nemůže za to úplněk? :-)

neo
člen


# Zasláno: 28.6.2010 12:09  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Dagmar
# Zasláno: 27.6.2010 21:53
Odpovědět Citát


*********************************************
virgo63
i já


*********************************************
Jardine
# Zasláno: 27.6.2010 23:25 - Změnil/a: Jardine
Odpovědět Citát

. Přitom Život sám je dostatečně spirituální, protože je zázrakem. a je Jediným proudem-procesem.

Jo!

Pokud uvažuji v intencích spirituality, tak nikdy ve smyslu, že by byla něčím odtrženým od tohoto běžného života, nějak nad ním postaveným na nějaké vyvýšené místo atd atd. Jak někdo začne kázat, zdrhám. V tomto ohledu budou naše náhledy asi podobné.

Jen ... vyskytly se mi v životě události/souvislosti/zkušenosti, které mě silně ovlivnily a které si jiným než metafyzickým způsobem zatím neumím vysvětlit; proto u něj setrvávám. Třeba se na to časem podívám z jiného úhlu, třeba taky ne.

Uran v 9. domě .... jdu si svou cestou, připravená na to, že vše může být jinak.

virgo, Dagmar

Tak to s námi vydržte .... my se vykecáme, a uleví se nám.

***********************************************

Turnovský
# Zasláno: 28.6.2010 09:16
Odpovědět Citát

Jardine

Vaše zkušenosti, které jste získala Vám nikdo nemůže upírat, sdělit je můžete ovšem jen metaforicky, a čekat, že ty metafory někdo pochopí

podobně jako je metaforou a konstruktem astrologie - je to ostatně hvězdoPRAVECTVÍ

mám za to, že je pouze UVNITŘ, že VNĚ, vw smyslu meta není


************************************************

neo
# Zasláno: 28.6.2010 09:29 - Změnil/a: neo
Odpovědět Citát Změnit

Pane Turnovský

vy mě docela škádlíte , jestli jsem dobře vnímal tak metafyzično je jen forma nastavení našeho vnitřního vjemového pásma uvnitř nás a vnější forma není ... .


Taky jsem si to nějaký čas myslel, ale byl jsem ponaučen ... .

Metafyzično není nic jiného než další dimenze, něco obdobného zažívají třeba delfíni, kterým je putna dimenze souše a z atmosféry taky mají jen malou část, pro ně je to taky metafyzično ... .

Problém je že zatím na ní nemáme smysli a uzpůsobení a ze začátku se používají mírně upravené naše orgánové smysly a schopnosti mozku, který navíc na to kapacitně nestačí a je určen na něco jiného

To pak je těžké oddělit zrno od plev a navíc zde platí opět zákon tří fází ... .
projekční - detekční - projevená ... .

I delfíni mají svůj metafyzický svět a tím je atmosferický oceán, ale jejich domovem je oceán vody ... .

Kardinální problém je v tom že na to nejsme evolučně uzpůsobeny a připraveni a zatím se tisíce let jen otrkáváme, evoluci to trvalo xx let ... .


*****************************************************


Turnovský
# Zasláno: 28.6.2010 10:19
Odpovědět Citát

myslím, že to co považujeme z metafyziku je srovnatelné s optickým vláknem, kterým procházejí informace. Při po hledu na něj vidíme blikání (vztah/nevztah), ale ale to je asi tak vše, informace vedou jinam a k nám se dostávají jinými receptory. Tím blikáním se ovšem můžeme uvést do změněného stavu vědomí (omámit se, hypnotizovat) a mít pocit, že s tím komunikujeme


*********************************************
ashtangi
# Zasláno: 28.6.2010 10:23
Odpovědět Citát

Turnovský

Ahojky vsem, to je správný kreativní zmatek! Pane Turnovský, zdá se mi, ze v poslední dobe propadáte cistému relativismu, uz jsem si toho vsimla u toho Flussera Ach jo, lidi, jak ráda bych hodila slovo, ale ten cas


***********************************
neo
# Zasláno: 28.6.2010 10:59 - Změnil/a: neo
Odpovědět Citát Změnit

Pane Turnovský

teď již jste čitelný, ono blikátní , to jste mi opět nahrál na smeč , přináší ne zhypnotizování, ale spíše utlumení jedné úrovně a tím se projeví další ... .

Pro mě chůze, tedy určitý rytmus vede k pohroužení, mozek si vesle taktuje tu svoji a neremcá mi do šírší pospolitosti všeho ... .
Je to vlastně forma ztišení

Zrovna včera jsem si všiml, jak se člověk uvolní z onoho taktu mozku, tedy plošnosti a schématičnosti, vše se najednou rozvine a to co bylo lineární je najednou i vertikální, dostane na objemu, něco podobného jako na Zemi je Země placka, ale z vesmíru je to koule ... .

Je tedy zařazeno do širších perpspektiv a vlastně i mění dosavadní smysl ... .

To je další fenomén který teď jak si zpracovám, tu změnu z lineárnosti a rozpadu do toho co je již pod horizontem, tedy za námi a to co je teď a co již zas ... .
Rozpad klasické lineárnosti, minulost - přítomnost - budoucnost ... . Země taky přeci jenom není plochá i když ... .

Cely lidský život najednou přejde z lineárnosti i k vertikálnostii a navíc se k tomu přidá i oblast podvědomích prožitků a celé to dostane objem a onu Jsocnost v pojmu pospolitosti ... .

Mizí i ona oddělenost na formy vědomí, podvědomí, nevědomí, vědomí ... .
Není to oddělené horizonatlností, zde časoprostorem ... .

Zde smysl pro realitu nahrazuje čití pro rezonanci jednotlivých dějů a jejich významů a vytváří obraz/y i nihilitu a stav všeobsaženství ... .

Jak prostá změna a přidání dalšího rozměru přinese uplně nový i jiný smysl našeho bytí a celého života to co jsme prožívali ... .

Jen je potřeba překročit onu lineárnost stlačení do přímky a k tomu stačí onen prostý takt ... .


Mě se zdá že se moc motáte v odkazech filozofů a určitých schémat, škol, poznání a ty se snažíte aplikovat, místo toho aby jste je překročil a ... .

Něco obdobného je když přidáte k rozhlasovým vlnám, obraz a to rovnou 3D ... .

*******************************************

Turnovský
# Zasláno: 28.6.2010 10:59
Odpovědět Citát

ashtangi


nic proti relativismu je to dávání "věcí" do vztahů, do souvislostí.

neo
člen


# Zasláno: 28.6.2010 12:10 
Odpovědět 


neo
člen


# Zasláno: 28.6.2010 11:43 - Změnil/a: neo
Odpovědět Citát Změnit

Teď mě ještě trklo

tento stav rozpadu linearity života, vlastně je obdobný stavu, který zažíváme v čase, kdy tělesná energie slábne (kundalini) a nastává proces návratu do původního rozměrnějšího stavu (fyzická smrt - transformace), tedy kdy najednou vnímáme svůj celý život jako film, onen jev vlastně nastává i v kritických a mezních situacích života , kdy jsme tzv. na hraně ... .
Spouští se tento proces, neboť je zde velké nebezpečí, jakmile nedojde k dovršení celého procesu a v nějaké fázi se zadrhne, vznikne buď fenomén bludné duše, nebo neprožitého života či otisku ve zdejším prostředí ... .
Nevrátí se původní objem stavu ... .

Tedy onen stav splynutí horizontality - linearity s vertikalitou, vlastně přináší stav a vjem, jako když je celý náš život tady a teď, a ne nějakých 30 a xxx let, je pospolu a navíc se spojí ještě složky vědomí, podvědomí a nevědomí ... .
Tím se navrátí původní stav a tento stav je vlastně kvalitou planetárního pole ... .

Něco obdobného vlastně zažíváme i v regresích ... .

Z toho lze odvodit určitou zákonnost, jakmile je původní objemový stav porušen, či transformován do světů, zde prostřednictvím komunikací planetárního pole a Zemského živočišného pole, kde převezme jejich energii či spíše materii, jednak příjme energii těla a následně vytvoří zárodek duše (natál), ale změní se i samotná veličina objemu, rozdělí se na linearitu v pojmu času a prostoru a vzniká oddělenost a navíc to samé musí udělat i stav vědomí taky se rozdělí na stavy ... .

Je to jako návrat když jsme ve stavu, kdy se nám odehrává celý život před očima, zde taky najednou mizí čas ... a kdy ve stavu kde jsme v jeho ději někde třeba v 10 letech ... .

Když z diváka se změníme v herce a příjmem děj ... .

ashtangi
člen


# Zasláno: 28.6.2010 12:29 
Odpovědět 


Turnovský

nic proti relativismu je to dávání "věcí" do vztahů, do souvislostí.

Ano, souhlasím, jenom mi z nekterých príspevku prijde, jakoby pro vás neexistovala zádná vec, na které by bylo mozné se (treba astrologicky anebo vseobecne) domluvit? Já (i jako celkem svetoobcan) jsem vzdycky mela a mám dojem, ze existují veci, které jsou univerzální, které lidi cítí stejne a na kterých se mnohdy i nedokonalými prostredky shodnou, hlavne pokud je za hlavami i srdce... Ale vy asi nechcete ríct, ze by kvalitní prenos informací byl v podstate zhola nemozný, protoze nic univerzálního neexistuje, ale ze samotné metafory, které pouzíváme, nejsou zárukou toho, ze ten druhý pochopí nasi zprávu tak jak jsme zamýsleli?

Taky nic proti relativismu, jen ten absolutní mne osobne uz bere moc pudy pod nohama Russell rekl neco jako: kdyby vsechno bylo relativní, pak by muselo existovat neco relativního k tomu vsemu... a to uz se zcela evidentne dostáváme do pole absurdit.

neo
člen


# Zasláno: 28.6.2010 12:53  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Ještě mě vytanulo

Porušení vazeb časoprostorem, zní to příšerně, ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché

Vazby v super-kvalitě Jsoucna, zde pro příklad koule, jsou jiné než na přímce.
To co původně v kvalitě pospolitosti zde koule, mělo vazbu velmi krátkou, v rámci přechodu do stavu přímky linearity, má najednou dlouhou, tak že vazba která měla více veličin, může být počátek v dětství, průběh někde kolem třiceti a konec někde kolem padesáti let, nebo i v dalším životě ... .

Ona původní vazebná pospolitost tedy dohlédnutelnost, se zde transformuje jednak do času a hlavně děje, což je de facto náš život ona přímka ... .

Proto zde vlastně existuje fenomén jasnozřivosti a věštění budoucnosti, to se jen "přehodí" forma a stav ... .

Není to zase tak jednoduché !

To co zříme z pozici Jsoucna v jeho prostředí, jako třeba rozmluvu dvou osob (tady a teď) se v našem prostředí změní - "roztáhne" na příběh s dějem, kdy první fáze je naučení svébytnosti, druhá fáze výchova potomků a teprve ve třetí fázi najednou komunikujeme se svým vnukem o svém životě ... .

neo
člen


# Zasláno: 28.6.2010 13:17  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Pluto

to vlastně i podporuje existenci fenoménu Pluta, a říká proč je vlastně Pluto za Neptunem - onen všeobsažný stav koule.

Pluto zde vytváří veličinu kódera, jež dekóduje a kóduje stav Jsoucna do světů, jinak řečeno má ten rozměr a schopnost, transformovat stav Jsoucna do světů, kdo by vlastně jiný

Má vlastně i tím zpětný stav a vlastnost, zde dohlížet na kvalitu grabování - převodu na příslušný formát filmu za použití kodeku, což jsou vlastně instrukce jak nakládat s obrazem, jinak řečeno udělat z velkého prostěradla malé, onen systém složení prostěradla, zjednodušeně

Proto je tak mocný ... .


On vlastně Jsoucno a všechny stavy digitalizuje a má pro ně příslušné kodeky, podle kvantity světů ... .

Zde odkaz http://cs.wikipedia.org/wiki/Kodek

Světy či dimenze pak mají své kodeky, mpg2, DivX,mp3.

Při převodů do řeči - zde kvalit dimenzí tzv. grabování dochází ke ztrátám, neboť zde je rozhodující jednak síla zpětného dekódování a jednak datový tok ... .
Což jsou vlastně limity sfér ... .

Tak a pan Turnovský má z Astrologie pověstnou kůlničku na dříví .

Co je ale úžasné, jak je vše provázáno se vším, i v PC technologiích je ukryt smysl a zákonitost sfér a Jsoucna

To jak v příslušné sféře či etapě života vnímáme či máme pojem o Plutu, není tak o Plutu samotném, ale o onom kodeku jež používám vůči nám aby to bylo o našem stavu, proto Pluto a nejen on všechny planety a světla mají své kodeky vůči nám, proto je i nejednotný výklad planet a světel, cest astrologie, neboť někdo má schopnost za život vystřídat několik kodeků a někdo setrvává na jednom ... .

Zde kodeky lze zaměnit pro uchopení třeba za filtry, my tedy pracujeme s píše s filtry než samotným stavem !!!

Iva
člen


# Zasláno: 28.6.2010 13:34 
Odpovědět 


neo

Neo, na té kompresy a transformaci by i něco mohlo být U toho Pluta.

neo
člen


# Zasláno: 28.6.2010 14:38  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Ivo

to je fenomén dnešní doby, kdy vlastně technika "kopíruje" z architektury stavby světů a forem ... .

Tedy používá obdobné schéma pro práci s elektřinou za účelem ... , což je i klíč jak se naučit "číst" smyslu a stavbu našich světů a i dohlédnout k Jsoucnu ... .
Zde ve formě počítačových a softwérových technologií.

Tohle nikdy v minulosti nebylo !!! Navíc medicína, genové inženýrství, vesmír ... .

Tohle vlastně všem předchozím Pábitelům, duchovním mistrům chybělo a proto jsou již dnes, pokud jde se dál bezmocní a vlastně i víceméně k ničemu ... .
Tedy kdo chce jít dál musí se naučit této skryté řeči staveb ve všem, a PC technologie to je hodně vypovídající ... .
Biflováním a studováním dávných mistrů hranice nepřekročí, maximálně uchopí fenomen jedné etapy, filtru, kodeku ... .

My ale dnes máme ... .

Pod čarou,

ohledně fenoménu kvality Jsoucna při přechodu do naší dimenze, vztaženo k článku 12:53, tak lepší příklad je balónek ... .

Stav Jsoucna je vlastně i splasklý či mírně nafouklý balónek, když na něm uděláme dva body, zde rozmluvu dvou lidí, tak s postupným nafukováním, zde vlastně pádem do světů, či Plutovým dekódováním se rozmluva postupně roztáhne v příběh , na prostoru balónku, za vzniku rozměru zde již se vytvoří i čas ... , a čím více se nafukuje tím ... .

Jsoucno je tedy stav kdy není žádná oddělenost, příklad splasklého balónku, dimenze pak jsou různé poměry nafouknutí balónku, což je vlastně ono porušení singularity a je to expanze do světů ... .

Pluto nám vlastně balónek hezky nafukuje

pábitel neo

Turnovský# Zasláno: 28.6.2010 16:43 
Odpovědět 


ashtangi

no jasně určitý common sense je užitečný. Když bude někdo tvrdit, že Země je kulatá ale je to disk můžeme ho považovat za pomýleného protože přinejmenším od doby, kdy lidé ji obletěli ve spaceshipu tak je to evidentní, i když to byla věc známá po tisíciletí. Někdo jiný bude tvrdit, že Země se jeví jako téměř kulatá bude mít dozajista větší pravdu než někdo, kdo řekne, že Země je kulatá. atd atp

Termín relativní používám ve smyslu VZTAŽENÝ k něčemu jinému a ne ve smyslu zpochybňování za každou cenu.

Na čem bychom se tak asi mohli v astrologii shodnout? Řekl bych že bychom byli asi setsakramentsky překvapeni na čem bychom se shodli. Momentálně si to raději ani nepředstavuji. neboť skutečnost bývá mnohem barvitější než jakákoliv naše představa

Turnovský# Zasláno: 28.6.2010 16:47 
Odpovědět 


ashtangi

myslím, že je ze zkušenosti možné oddělit naprosté halucinace (viz Umberto Eco Meze interpretace) nad horoskopem od nekonvenčníh interpretace, která může být pro klienta inspirativní.

Turnovský# Zasláno: 28.6.2010 21:35 
Odpovědět 


pokr.

a teď si představte, že přijd ekoumes, který řekne: Země je placatá, prtože každý aspoň trochu obeznámený člověk s geometrií ví, že euklidovská geometrie funguje.

Podobně odstřelili intoši za renezance Galilea, protože každý soudný člověk přece ví, že z rotujícícho tělesa tělesa naň položená odpadají, proto se Zeměkoule nemůže točit

Turnovský# Zasláno: 28.6.2010 22:00 
Odpovědět 


neo

nemám neo z astrologie kůlničku na dříví, i když pořádná dekonstrukce, ne destrukce, nikdy neškodí

Turnovský# Zasláno: 29.6.2010 00:52 
Odpovědět 


ashtangi

Ale vy asi chcete ríct, ze samotné metafory, které pouzíváme, nejsou zárukou toho, ze ten druhý pochopí nasi zprávu tak jak jsme zamýsleli?

ano to jsem chtěl říct, proto se musí např. nad horoskopem rozproudit debata a spolupráce mezi hvězdoPRAVCEM a klientem a těch hermeneutických koleček by mělo být samozřejmě víc než jedno

neo
člen


# Zasláno: 29.6.2010 11:00  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Zajímavý je fenomén noření
se do planetárního pole, což není nic jiného než učení se kvalitám této dimenze.

Nejvíce o tom může dát svědectví konstrukce vědomí, tedy rozdělení do podvědomí a nevědomí ....

Ono noření je na základě toho, jak transformujeme předchozí úrovně zde především živočišně-sociální stavby našeho bytí a života, nadvládu instinktů a sociálních norem a společenských idejí a její projekce na zajištění jednak komunikace tak i živobytí ... .

Na tuto úroveň je vlastně "konstruováno" naše denní vědomí a jeho složka podvědomí, což jsou vlastně i formy paměti - cache, krátkodobá RAM a dlohodobá ROM, či spíše Flas disk.

Neboť denní vědomí je jen omezená výseč ze všech dějů kolem nás ... .

Píši to zde proto, že právě denní vědomí a jeho systém kešování dějů kolem, ukládání do pamětí, je stěžení a transformující fenomén pro vnor či spíše další pojmutí sfér ... .

Dokud denní vědomí a jeho keše "zahlacujeme" událostmí z denních komunikací jež pak v noci se dál zpracovávají, tak nejsme sto pojmout další rozměry bytí, tedy je to ono úzké hrdlo.

Pokud náš život a životní podmínky se ztiší, uvolní se kešování a jejich noční pracovní čas, tak se začne promíta stav zemského i plnetárního pole, které podbarvuje sny ... .

Hodně to je aktuální dnes, kdy jsou tvrdé aspekty, do snů se může projektovat složka určitých destrukcí ... .

To jak pojmem část planetárního pole, zavisí tedy jak máme transformovanou naší základnu bytí a podstatu,zde živočišně-instinktivní, sociální a společenskou platformu bytí společně se vzděláním ... .

V této rovině to bude spíše o kvalitách vlivu Luny a Marta ... .

Tedy planetární pole není nic imaginárního, rozvíjí a dál dotváří původní rovinu, jen se musíme k němu dopracovat, tedy změnit své denní vědomí a jeho systém pamětí, jež vytváří vlastně náš statut a později EGO.

Zde ztišit, formou uchopení jeho smyslu a určení, tím vlastně změníme i styl života ... .

Jsme neustále v jeho přítomnosti, jen jsme od něj každý různě "izolovány", což vytváří i nakonec bohatost a košatost lidského rodu a platformu astrologie ... .

Právě tato různorodost "izolovanosti" od planetárního pole, tedy kvalit planet a světel, jež jde ruku v ruce s vývojem lidského duševního světa o jeho bohatosti, znesnadňuje čtení horoskopů, zde spíše na nianční úrovní, soustředíme se spíše na všeobecnou poplatnost ... .

Planetární pole není homogenní je nastejném principu jako bíle světlo, což je superstav jež je v metafyzickém Slunci ... .

Je zde rozloženo do vlnového spektra vyšší úrovně, než když se rozdělí světlo na vlnové délky zde barvy, ale zákonitost je obdobná ... .

To nám dál říka a vlastně odhaluje funkčnost a smysl planet ... .červená vlnová delka metafyzického stavu Slunce je kvality Marta, oranžová Luny atd. ... .

Lidská bytost má základní nastavení přírodou, senzitivnost a detekci od červeného do oranžového spektra planetárního pole, což vytváří jeho lidskou živočišnou složky a formu instinktivní sociálního stavu, zde rodiny.
Je to de facto zakodované.

Jenže člověk má solar plexus a tím i detekci žlutého vlnového plnatárního pole ( Slunce ) až k fialovému poli ( Pluto).

Tím to pohledem i skutečností není astrologie nic imaginárního, zde respektive planetární pole jež mapuje, jen na celé její spektrum nemáme čití, jen na čás, snad proto že by jsme za celý život museli několikrát změni své podmínky života ... .

K tomu je potřeba připočíst fenomén naší planety Země, jež vlastně svoji sférickou gravitaci a vlastně mají ji individuálněvšechny složky bytí, jen s různou kvalitou, vytváří v této vlnové délce spekter planetárního pole určité víry a změny a to vztaženě ke svému místu v rámci slunčení soustavy zde planetárního pole.

To vytváří další pracovní rozmě a výměnu kvalit, že zase mapujeme postavením kvalit, tj. aspektů ... .

Tedy kdyby někdo z vyšších sfér chtěl být třeba člověkem, bude muset si "naprogramovat kvality vlnového pásma metafyzického stavu Slunce, do oblasti oranžové s projekcí žluté, to je kód lidské bytosti z pohledu Jsoucna, zde reprezentované stavem meta Slunce ... .

Planety jsou pak absorbéry těchto kvalit meta Slunce.

Tedy vytváří si svůj svět a k vality, což jsou vlastně životní prostředí, jež vzniká společně s touto komunikací ... .

neo
člen


# Zasláno: 29.6.2010 11:11  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Dodatek

pro uchopení

zde lze pro příklad vzít zvířetník a jen zaměnit stav i pohled ... .

Fenomén člověka typu rodinného sociálního je třeba Rak, to je základní nastavení lidského smyslu bytí ... .
Tímto nastavením žijeme vlastně od úsvitu lidstva ... .

To že jsou zde další znamení, tedy naše vyšší sféry nemáme ani vlastně nemůžeme mít ponětí, neboť se zatím nepromítají do našeho bytí, ale ony jsou i projektují se byť zprostředkovně ... .

Zde tedy ono naše metafyzické vlnové pole Slunce, lze si představit takto, jen zaměnit časovou perspektivu za znamení, kde v jednom znamení a stavu setrváváme pořád (RAK) ... .

Neplést s Platónským rokem

Taky by bylo pro nás Raky, tedy lidi- homo sapines sapines, imaginární znamení Panny či Ryb což jsou vlastně naše další dimenze a pokračování vývoje bytí ... .

My dnes ale z Raků stáváme se Lvy i Pannami ... .

Shrnuto tím že budu dlít na úrovni Raka, zde lidského projevu a smyslu bytí, nebudou existovat další znamení zde Lev či Panna, ony jsou vlastně metafyzické z našeho pohledu stavu !!!

Navíc znamení Lva či Panny je součástí celého zvířetníku, tedy ekosystému zde Jsoucna ... .

Tedy metafyzický svět je vlastně zákonitost zvířetníku, tedy pricipu jež se projektuje do všech sfér, a zde v naší, jeho část, zde třeba od Panny k Rybám, značí to čemu říkáme duchovní či metafyzický svět, a osobně to prezentuji jako ona další navazující či pokračující dimenze ... .

Duchovno či metafyzično existuje a lze jej pojmenovat byť zprostředkovně a zde je to oblast znamní od Vah k Rybám, pro náš příklad.
Zde pro nás Raky-lidi je přeci jenom imaginární, zatím

Fenomén astrologie v tomto pojetí, vlastně "mapuje" a ukazuje stav od Raka až k Rybám či spíše Kozorožci ... .

Shrnutí:

duchovno - metafyzično, je oblast od znamení Vah k Rybám

Astrologie mapuje či pracuje s oblastí od znamní Raka, ale převážně Lva až ke Kozorožci i Rybám ... .

Jsoucno je vlastně celý funkční a komunikčaní systém zvířetníku, tedy ekvivalent Ryb a 12 domu

Tak a je to druhá kůlnička

ashtangi
člen


# Zasláno: 29.6.2010 14:29 
Odpovědět 


Turnovský

Souhlas s tím co písete, díky za echo na toho Eca, stáhla jsem si ho a tesím se jak si ve volné chvíli poctu... A az budu poznatkove obohacenejsí, tak treba muzem pokracovat v diskuzi

Turnovský# Zasláno: 29.6.2010 14:55 
Odpovědět 


ashtangi

já mezitím konečně hloubám v Gregory Bateson Mysl a příroda - nezbytná jednota. To doporučuju každému je to čitelné

Ten Eco vypadá dobře, ale musím mrknout na to jak kritizuje Peirce, který mi byl dosud užitečný.

Turnovský# Zasláno: 29.6.2010 15:00 
Odpovědět 


ještě k tomu koumesovi, který na základě empirického zjištění, že euklidovská geometrie funguje vyvozuje logický závěr, že Země je plochá.

Dozajista, Země je plochá, i když jen v mikroprostoru,

nebo jak to bylo s tou trávou množství menší než velké? Už si nepamatuji

Turnovský# Zasláno: 16.7.2010 11:53 
Odpovědět 


ashtangi

mám jeden dotaz milá ashtangi: jistě existuje "iberská" astrologická literatura na téma Fernando Pessoa. ta je pro mne čitelná jen kriticko-paranoickou metodou. Máte povědomí, zda existujeněco vážného v angloameričtině?

ashtangi
člen


# Zasláno: 16.7.2010 12:09 
Odpovědět 


Turnovský

Pane Turnovský, mrknu na to a dám vedet.

Turnovský# Zasláno: 16.7.2010 13:33 
Odpovědět 


ashtangi
díky vřelé

ashtangi
člen


# Zasláno: 20.7.2010 09:42 
Odpovědět 


Zatím jsem nic v anglictine nenasla. Tady vyslo treba toto:

http://www.astrotranspersonal.com.ar/pessoa.htm

ale zádný preklad jsem neobjevila. Vydali tu téz nejaký jeho spis o ocultismu a zednárství, ale taky jsem nenasla preklad do angl. A co ve francouzstine, nic? Na mne to pusobí tak, ze velká cást jeho díla, i toho astrologického, nebyla jeste zpracovaná a vydaná.

Turnovský# Zasláno: 20.7.2010 10:15 
Odpovědět 


ach jo takze se do toho budeme muset oustit sami, diky za snahu

ashtangi
člen


# Zasláno: 21.7.2010 07:44 
Odpovědět 


Kdybyste potreboval nejakou informaci, která není dosazitelná v anglictine, tak dejte vedet, muzu zkusit projet net v nekterých z jazyku Pyrenejského poloostrova... ale hádám, ze tezko budu objevovat Ameriku, to jest neco co vy byste uz nevedel, ze jo. Jinak v té uvedené recenzi na tu knihu z roku 2008 písou, ze je to v podstate první pocin, který mapuje neco (málo) z jeho astrologických praktik, protoze literární kritici samozrejme tuto cást jeho díla vzdycky obcházeli, stejne jako jeho nepohodlné politické názory.

PS: budu tedka na internetu a na fóru asi o neco méne, ale budu.

neo
člen


# Zasláno: 22.7.2010 12:18 
Odpovědět 


Zde

je pro začátek potřeba rozdělovat dva stavy.

první je spíše formy mystické zde lze říci transcendentální a tvoří vlastně všezahrnující stav, tudíž jeho kvalita je už bez potenciálu, neboť potenciál je ve všech procesech jež vytváří světy a stavy a dimenze ... .

je vlastně tomu všemu nadřazená neboť je nejvyšší kvality.

druhý stav je vlastně pokračující zákonitosti dimenzí, kdy vytvářejí formy a stavy.

To je povahy zde spíše magické v nižžší formě se tím vlastně zabývá věda, zde stavbou vesmíru a všeho vněm ... .

jelikož my vlastně známe jen střípky z další dimenze, neboť na ní nemáme čití a pro současnou vědu to není stavěno, tak si to převádíme do svého jazyka a to je vlastně ona magie, zde třeba ve formě jasnovidectví, práce s materií atd.

astrologie vlastně po svém přistupuje k mapování další navazující dimenzi, která je již povahy eterické jemnospektrální.

navíc k ní přistupuje v první fázi zde neprojevené a projektující se skrz několik rovin, tedy víceméně symbolické ... .

Proč to zmiňuji, jednak proto že zde je precedens uváznutí v omylech a jednak že jsou dvě podstaty které vnímáme a nejsou totéž, jedna je o přítomné supercelistvosti a druhá je o navazující či pokračujícím světě a dimenzi, jeho stavbě zde třeba v eterické stavbě pomocí planetárních polí jež vytváří stavy a projevy z nichž část používáme, respektive vytváří procesy sebeuvědomění ... .

My se vlastně upínáme k své celistvosti zde ve formě Jsoucna,jinak neustále všudypřítomné celistvosti, též třeba bohu, což je cíl naší cesty, ale při tom spadáme a otvíráme jemnoeterickou dimenzi z níž třeba čerpá po svém jasnovidectví, astrologii ... .

Což přináší i zmatek ... .

Vnímání jemnoeterické podstaty je vlastně vnímání hlubšího a plnějšího rozměru což vytváří nové pohledy a stavy ... .

Turnovský# Zasláno: 22.7.2010 17:46 
Odpovědět 


ashtangi

děkuju vřele, mám k dispozici ty dva svazky překladů, které vydalo Argo (Dopisy lásky, přátelství a magie & Knihu neklidu

v první řadě je nutné rektifikovat nativitu a k toimu je třeba nějaký podrobnější životopis nejlépe v angl.

a to snad na IT najdu

ashtangi
člen


# Zasláno: 23.7.2010 08:57 
Odpovědět 


V tom clánku písou, ze si oficiální hodinu narození 15.20 sám rektifikoval na 15.11.

Nekde jinde jsem zase zachytila, ze predpovedel i svou vlastní smrt, trefil se do roku, ale ne do mesíce (vypocítal kveten, ale umrel az v listopadu), coz bylo údajne zpusobeno dvouminutovou chybou v case narození (nepsali, který cas pro ten výpocet pouzil, jestli oficiální nebo jiný). Kdyby prý pridal dve minuty, tak by mu to podle operací, které popsal (hádám, ze to mohly být prim. dir., ne?), vyslo presne. Toz to jsou jen takové drobty co jsem nekde cetla, mozná povery.

Turnovský# Zasláno: 23.7.2010 09:06 
Odpovědět 


ashtangi

rozdíl 2 minut dělá v přepočtu na primární direce nebo solární oblouk nebo sekundárně direkční progresivní meridián chybu právě toho půl roku.

. 1 . 2 . >>
Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Metafyzika - Psychologická - Mystická Astrlogie a pel mel okolo
Powered by miniBB™ © 2001-2021