Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Různé / Mystika
. 1 . 2 . 3 . >>
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 29.3.2010 10:15 
Odpovědět 


Tak aby se zbytečně nepletly dvě vlákna dohromady, dovolil jsem se zde udělat místo vyššími principu, jež lze oslovit pojmem Mystika.

Rád bych předem upozornil, že by bylo vhodné se odtížit od toho kdo co o ní píše, kdo je jaký mistr, jaké jsou formy mystiky.

Založit to spíše na naší potřebě a tahu.

Zde bych otevřel dva směry, astrologickou či planetární mystiku a transcendentální mystiku.

Astrologická či planetární mystika je položená nad astrologii a vlastně ukazuje onu komunikaci a stav planetárního pole, s níž komunikují a jsou vnímavé čakry ... .

Zde forma je spíše rezonanční blízká kvalit hudby a pracuje s otvírajícím se srdečním centrem a intuitivní myslí.

Transcendentální mystika je již za hranicí lidského světa a smyslu naší dimenze a víceméně je těchto vlivů prostá.
Ona víceméně vnímá intuitivně esenci celého našeho světa včetně krůčejí člověka a lidstva s tím rozdílem, že nepokládá hlavní směr na člověka a lidstvo, nýbrž na celiství organizmus naší planety.

Jinak obrazně řečeno, je to jako o těle, ruka zde prezentuje třeba savce, noha rostliny, druhá noha mořský život, hlava primáty.

Transcendentální mystika pak nevnímá tuto anatomickou rozdělenost ale onu celistvost tělo její esenci vědomí, tedy souhru všech anatomických rovin v jeden úžasný projev ... .

neo
člen


# Zasláno: 29.3.2010 13:06  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Astro-planetární mystika


Otázkou je jak chápat či pracovat s tímto fenoménem, tedy planetárním polem.
Jestli je vymezovat k daným sférám, zde jako příklad k určité barevnému spektru světla, jež reprezentuje náš aktuální stav, naše lidství a stav a statut společnosti, nebo k jeho přirozené podstatě, nejlépe s vědomí jeho cesty, než ke konečné konstantě která je vůči tomu zde vlastně indiferentní .

K tomu prvnímu by se muselo brát v potaz vývoj daného prostředí, zde reprezentované vývojem lidské společnosti a postavení jedince v ní napříč tímto vývojem.

Za druhé to by bylo podstatně složitější, vnímat onu cestu skrz jednotlivé komunikační vrstvy a fenomén psychiky s rezervoárem životních programů a aplikací ... .

Spíše vysledovat posloupnost cesty a tím i k transformaci kvalit na vlastní nosné kvality recepcí - čakry - solar plexus - mozek - psychika - instinkty.

Psychika a instinkty jsou vlastně vzorce chování a vědomostí shrnuté do porgramů.

Mozek je nižžší kopie systému čaker + solar plexus, mozek k tomu potřebuje hmotu a energii, solar plexus a čakry již jen rezonanční energii, ale princip je stejny.

Centra v mozku jsou zde nahrazena a zjednodušena čakrmi.

Solar plexus je vlastně něco jako mozkový kmen a čakry přední mozkové laloky, myšleno ve funkcích :-)

neo
člen


# Zasláno: 29.3.2010 13:07 
Odpovědět 


Astro-planetární mystika

1 fáze projekční a zapojující se.

Do procesu je zde zapojeno několik vrstev a tím je to hodně nečitelné, neboť je to položené taky na rozmezí potřeb společnosti, rodiny a potřeb jedince zde v rovině "nevolnické" ... .

Zde se projektuje planetární pole jež má nejdelší spektrum rezonanční energie, tak aby prošla těmito vrstvami a uměla je transformovat.
Zde to je na délkách vlivu jež má Luna a Mars.
Vliv Venuše a Merkura je zde hodně pozměněn ... .

Projev je zde ve formě změn v komunikacích v rámci společnosti, změny kvalit životního prostředí a především vztahy, tedy sociálnost ... .
Typická kvalita pro vyšší princip je zde fenomén personálních bytostí, božský stav, nadřazenost celku a osoby nad životy jedinců.

2 fáze - pracovní

Mizí několik vrstev tím sem dosáhnou jemnější kvality rezonančních planetárních polí, především Merkur a Venuše.
Dále se zapojuje princip Jupitera a Saturna ... .

Lidská společnost změnila vývojem své kvality, stala se demokratická a co je hlavní, dala a dává prostor samostatnosti jedinců a staví mantinely formou zákonů, ne fyzických trestů.
Člověk se zde stává občanem ... .
Vzniká systém vzdělání, což podporuje proces snímání vrstev a vyšší dosah planetárních principů, osamostatnění se.

Projev zde je opět nehmotný a přesprojekční, jeho výsledkem je schopnosti práce, třeba architektura, technologická, umělecká, společenská kreativita, všeobecně občanská a duševní kreativita.

Tím pádem přechází historický vývoj ze společnosti na jedince a odtud dál již bude čistě individuální ... .

Saturn zde přináší schopnost pracovat a uchopit formy, tedy další specifika vrstev, Jupiter sílu poznávat vše expandovat ... .

To v poslední třetině této fáze umožní odstranit poslední vrstvy a komunikace je již ryze osobnostní k plnému duševnímu vývoji a obsáhnutí.
Je to o sobeckosti, ale bez toho by nebyla další fáze ... .

3 fáze osobnostní a transcendentální ... .

Jinak řečeno .

Třeba Venuše, její rezonanční kvalita by v 1 fázi musela projít touto cestou.

Čakry - solar plexus - mozek - psychika, to je ostatně funkční základ.Zde je možné relativně změřit či vnímat ... .

Nás zajímá ten díl od psychiky.

Zde právě v oblasti psychiky je vloženo mnoho vrstev a psychiku je potřeba vnímat jako osobnost.
Zde pak dochází k podstatným ztrátám či vymizení dosahu specifických šířek planetárního pole.
Zde musí projít tzv. programy. Program rodičů a jejich statutu, program společnosti a jejího vlivu na osobu, program vyššího principu, program vzdělání atd.

Chudák princip Venuše by toto už asi nepřežil

Tedy je to ono hřiště a zde se dějí hlavní děje a jsou dány jejich kvality projevu, tedy prostředím.

Tak že to nakonec vede k osamostatnění a ztrátě kontinuity a tím i nový prvek práce a uchopování skrz samostnosti fenomenu, což je vlastně protipól planetárního pole.

Shrnuto, dle zapojených vrstev bude záležet na jakém hřišti a tím pádem formě bude proces komunikace, zdali v rámci životního prostředí a společnosti, nebo v rámci duše, nebo v rámci vyššího tahu.

Nesmíme zapomínat na fenomén naší planety v její kvalitě v rámci planetárního pole.

To samé se děje s rozložením světla na vlnové délky zde barvy, tento princip je de facto totožný s rozložením světla planetárního pole ... .

V červeném pásmu je přítomnost nerobustnější kvality, což je Mars i Země, v oranžovém a žlutém pásmu je to život ... .

Tyrkysová modř což je princip Venuše, zkrátka tyto kvality( červená a žlutá ) k sobě nepustí ... . Je potřeba se transformovat do sféry zelného spektra ... .

neo
člen


# Zasláno: 29.3.2010 13:09 
Odpovědět 


Mystika Transcendentální

bych řekl že transcendentální mystik by měl už být vesměs netečný k lidskému rodu a smyslu jeho existence zde a celému živočišnému světu.

Či spíše je měl vnímat v rovině celostní, kdy dávají kvality do stavů a naplňují je do stavu tvůrčí celistvosti.

Kdo dosáhne Prahu tvůrčí celistvosti, tak jej prostoupí fenomén osvícení, uchopení smyslů a i nihilace a zároveň se naplní stav bytí v přítomnosti Jsoucna ... .

Zajímavý je fenomén za lidským rodem a tímto světem, jeho projevy, kdy se sesadí z trůnu a je vnímán jako součást nespočtu životních forem, projevů v jednom velkém organizmu bytí - Jsoucnu - všeobsažné přítomnosti, kterou ale víceméně nelze plně a trvale dosáhnout, to až po vyvanutí ... .

Právě v překročení Prahu tvůrčí celistvosti přichází stav zapomnění, kdy vše poznané je de facto k ničemu a určeno k opuštění , neboť to generuje tah a "ničí" stav celistvosti, a vytváří nakonec velké pnutí a nepohodlí ... .

Ono sice zmizí ze zřetele a je jak si na pozadí a pracuje s tím Intuice, zde již je potřeba aby mysl a logické centrum bylo ztišeno a bytí převedeno na srdeční centrum a vnímání myslí intuice ... .

Jinak řečeno zdejší poznání a vzdělání by mělo vést, k poznání, obsáhnutí a nakonec překročení lidské identity v prospěch velkého organizmu, kde je přeci jenom nepatrnou součástí.
Pak už je vše co bylo moudré v tomto rozmezí k ničemu a je jen brzdou., neboď budí projev a zapojuje centra a tím se ruší rovnováha a vzniká ztráta poměrné kontinuity a upadá se do osamělosti a tím pádem formy se vším co s tím souvisí ... .

neo
člen


# Zasláno: 29.3.2010 16:35 
Odpovědět 


Astro-planetární mystika

něco z mého počátku cesty

http://astrolab.cz/ukaz_odpovedi.php?cd=759

neo
člen


# Zasláno: 29.3.2010 20:43 
Odpovědět 


Jardine

to je právě učící proces, tzv. přehození, kdy jsme nuceni se postavit nějaké životní události či potřebě v životě.
Je to fáze pozapomenutí a i uzrání, což je pak příprava na další díl "fascinace" transcendentální.

Až tento proces ustane, jednak budeme obohaceni o další životní událost, může to být třeba, nemoc, rozvod, soud, rodinné třenice atd., zase postupně ucítíme tah ... .

Člověk nejdříve musí naplnit potenciál člověka, svého duševenství, tak aby stál na obou nohou.

Navíc při čisté mystice je potřeba obrovských životních zkušeností až na dřeň našich psychických, existenčních, fyzických sil.

Neboť to pak v procesu přechodu na ztišení a srdeční centrum slouží jako "dorozumívací" prostředek intuice, zní to blbě já vím, ale v podstatě jde , že tam kde je to potřeba ti vždy vytane tato moudrost, jako vhled.

Neboť v této rovině již vlastně nepoužíváš logiku a mysl v plné pernamenci, kdyby to bylo, nebyla by to mystika a ani vnímání přítomnosti Jsoucna.

Jardine
člen


# Zasláno: 29.3.2010 21:38  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


no, já žádný aspirant na mystiku nejsem; v těchto věcech jsem docela poleno, takže to neberu jako nějaké přehození, ale spíš zdvižený prst, že tudy pro mě cesta nevede ... ale to nic nemění na tom, že mě životy mystiků vždy zajímaly a ráda si v nich čítám ....

... to ztišení je každopádně dobrá věc - nemusí být hned mystický zážitek, ale člověk zklidní rozbouřené nitro; s tím si prozatím plně vystačím

neo
člen


# Zasláno: 29.3.2010 22:25 
Odpovědět 


Jardine

mystika má více niancí, nemusí to být zrovna k vyvanutí .Malování, hudba, básně, fotografování ...

Jardine
člen


# Zasláno: 29.3.2010 22:45 
Odpovědět 


neo

takové to splynutí s přírodou, to by mi šlo

neo
člen


# Zasláno: 29.3.2010 22:55 
Odpovědět 


Jardine


taky v přírodě vnímám ten nejčistší tah či přítomnost. Pro mě příroda a chůze v ní přináší daleko více než nějaké meditace , tam jsem taky přišel k osvícení i nirváně

Dagmara
administrátor


# Zasláno: 30.3.2010 23:44  - Změnil/a: Dagmara
Odpovědět 


neo
neo, mě příroda přináší také velké potěšení, ale tak nějak je mi líto snažit se v ní meditovat /ani to neumím/
asi je to tím, že si nedokážu sednout a pozorovat, spíše chodím a dívám se a pozoruji...
/ono to ani se dvěma jezevčíkama jaksi nejde jinak/.
A to už jsme tady někde psaly s Virgo, že já na rozdíl od ní, se ani na té zahrádce nedokážu déle jak čtvrt hoďky posadit.
Takže u mě meditace, neřku-li nějaké osvícení fakt nehrozí - a snad bych ani nic takového nechtěla...jo já vím jsem přízemní

Dagmara
administrátor


# Zasláno: 30.3.2010 23:45 
Odpovědět 


musím tam dát svůj běžný nick, tohle je správcovský

Jardine
člen


# Zasláno: 30.3.2010 23:55  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Dagmar(a): živě si vzpomínám, jak se u nás v Plzni otevřela meditační zahrada. Šla jsem se tam podívat ... krásně provedená a upravená, ale všude samé "vážno" a připomínky toho, jak bych měla meditovat, zpytovat svědomí a myslet na samé takové ty vznešené věci. Musím říct, že celou dobu jsem myslela na to, až vypadnu do okolní divočiny a plesknu sebou zcela nevznešeně do trávy

neo
člen


# Zasláno: 31.3.2010 11:34 
Odpovědět 


Dášo

jde čistě o pohroužení, nejdříve se ti v mysli melou denní záležitosti asi do 1km, ale pak se utiší a ty se "noříš" do genia loci přírody .

Máme to taktéž obdobně, jak mám teď Dendušu, tak už taky není moc řeč o meditaci v přírodě, neboť by to mělo následky v podobě, buď zaběhnuté Dendy, řvaní vyplašené zvěře, nebo jekotu lidí ... .

Tak že jedno očko je na Dendy, druhé očko v přírodě a nohy občas v blátě nebo potoce

Podstané je zažít genia loci Chodit a pozorvat a těšit se ... .

Co se týče zahrádky, taky chodím tam jen pracovat

Mystika není jen cosi abstraktního a pro vyvolené, jsou niance pro každého, a je to i co nám dělá radost a prostoupí něčím širším a krásným v pojmu sdílení se ... .

Jardine
člen


# Zasláno: 31.3.2010 12:59  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


neo on i pohled do očí milovaného tvora (ať už je to domácí mazlíček, dítě atd atd) může být svého druhu meditativním zážitkem ... tedy pokud dotyčný na chvíli postojí, abychom na sebe mohli vzájemně popatřit, což se psy a malými dětmi nebývá vždy jednoduché

neo
člen


# Zasláno: 31.3.2010 13:53 
Odpovědět 


Jardine

a pokud nehárá

Dagmara
administrátor


# Zasláno: 31.3.2010 18:47 
Odpovědět 


Jardine
ano, tohle zcela chápu - meditační zahrada v tomto stylu by asi pro mne nebyla,. byť krásná..

Dagmar
člen


# Zasláno: 31.3.2010 19:01 
Odpovědět 


Před pár lety jsem pracovala v Centru energie, kde nás bylo víc /asi 6/od bylinek, přes léčitelství..
A tam za námi chodil si popovídat jeden pán, který se zabýval alternativní medicínou a cítil se být povolán...možná už překročil nějaký ten práh ...a neustále mě nabádal, že bych i já měla...meditovat a dělat všechny ty věci co k tomu patří.
Zřejmě jsem se mu zdála málo duchovní, protože fakt neumím o těchto věcech příliš mluvit, nějak se v nich ztrácím...ale duchovno přece nejsou jen slova--
Tak jsem mu povídala, že chápu, že někteří lidé musí být takoví jako on, ale že já se považuji za takového mravenečka - někdo tu práci dělat musí - a klidně se na rozdíl od něj budu hrabat v těch sračkách , že mě to nevadí, pro mě jsou důležití vzhledem k astrologii konkrétní lidé, jejich problémy a řešení.
No myslím, že jsem v jeho očích poněkud klesla

neo
člen


# Zasláno: 31.3.2010 19:28 
Odpovědět 


Mystika či spíše meditace podle Dendušy

více zde : http://picasaweb.google.cz/lh/photo/yjQAR3cVVyzCvm 8xzmArKg?feat=directlink

neo
člen


# Zasláno: 1.4.2010 09:17  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Pane Turnovský

a všem

bohužel na fenomén duše pohlížíme pouze z jedné strany a to ještě omezeným formou našeho stropu pojmutí a společenské normy a poznání.
Tak že více méně je to konstrukt této situace

My se na to díváme odprostředka tedy z lidského údělu, ale chybí nám rovina vývoje pod námi energie-hmota - život- vědomi - planetární stav či super-vědomí nad tím

Jen doplním nečerpal jsem a nemám zájem čerpat nějakou literaturu, neboť je omezena smyslem a vědomím nositele .

Mám dvě aktuální téze.

První se opírá o evoluci, tedy postupné nabývání rovnováhy rozdělení stavu všeobsaženství, tedy nesmírné koncentrace bytí zde forma Pluta, jež nakonec přešlo do projevu ( velký třesk ), tedy rozdělení na dva stavy projevný a neprojevný, energie a hmota a čas a prostor.

Spolu nemohou nic, ale společně vytváří cosi jako gravitaci, což je vlastně i prenatální zárodek všeho vší hmoty a vědomí.

Díky tomu vznikly atomy, později chemické prvky, Slunce, planety, živá forma.
Postupné nabývání a gradace gravitace což je i forma evoluce, či komunikace dvou takto rozdělených stavů.

U živé formy proces gravitace je už vesměs vyrovnán, tah energie a hmoty přechází či uvolňuje prostor pro nehmotnou složku, jež vlastně čerpá z předchozí evoluce a dál jí rozvíjí.

Vzniká inteligence prenatální úsvit vědomí, neživá hmota se stává živou a vytváří organizmy, a tak dál nese tento princip evoluce,prvotní projekci Pluta do sfér, až v primátech vzniká sebe-uvědomění - tedy duševenství duše ... .

Nesmíme zapomenout i ty roviny, že gravitace stejně kopíruje obdobný systém hmoty, čím vyspělejší tím vytváří projev jako formy ve vesmíru, tedy kulaté tělesa ( planet a hvězdy ), a čím silnější gravitace tím buď je atmosféra nebo rovnou planety ( slunce).

Tento fenomén zde pracuje taktéž, ale v jiné formě a čase,kde u složité formy hmoty na bázi komunikace chemických prvků, do aminokyselin se vytváří taky atmosféra, ale my ji říkáme aura.

Čím vyspělejší forma života tím hustší aura a což má sklon vytvářet v ní proces struktualizace a vesměs kopíruje evoluci hmoty, tedy stává se inteligentnější a její gravitace se stává stále silnější až vytváří v sobě uzly a komunikaci budoucí systém čaker o niž se vlastně opírá projevené vědomí a inteligence duše.

Zde už jsme u cíle, doposud platilo pravidlo, když byl poměr hmoty a vědomí vyrovnaný, byl pod vlivem atmosféry planety Země , zde její vyšší složky Kundaliny, za niž vděčíme to že Země má schopnost a umístění tak, že dává prostor pro další evoluci hmoty, vědomí života.

To se ale časem změnilo kdy evoluce života postoupila tak dál, že složka aury života u živých tvorů začala se strukturovat a vytvářet prototyp paměti procesů, přechod z DNA hmoty na DNA aury.
Zkrátka řečeno transformace projevu života až do sebeuvědomění má obdobnou kvality jako prána Slunce, a ta je vyšší než kvalita Zemské prány, tudíž ji už nemůže zpětně po transformaci pojmout ... .

To je už vlastní nejvyšší formě primátů.

Co je kouzelné, tento proces struktualizace je obdobný a totožný jako dělá vesmír se vším co má dostatečnou nosnou gravitaci, zde ale úměrnou evoluci, či tedy gravitaci či jinak transformaci dvou složek energie - hmoty a času prostoru.

Nejvyšší forma je u solárně-planetárních systémů.

Zde je už obdobný systém a kvalita, ale jiný rozměr který je dán vyšší formou gravitace, tak že se to rozdělí do kvalit planet, jež jsou jejími uzlovými body, jež známe z toho jak jsem psal výše ... .
Jinak řečeno je to jiná kvalita než dělá živá forma, bodejď by ne

Ty mají obdobnou tonalitu a kvalitu, čímž vlastně eskalují dál proces evoluce - gravitace do bodu vyrovnání - nihilace stav Neptuna.

Země ta je víceméně jasná její kvality a struktury v rámci solárně-planetární systému kam patří, má v sobě nosnou gravitaci pro vznik velmi složitých chemických forem a když se k tomu přidá Luna ( oceány), tak tu máme úsvit života ...

Proces evoluce gravitace hmoty do fáze životních forem pokračuje dál absorbuje po čase gravitační sílu slunce, ne hmotnou, její atmosféru či spíše pránu, aby nedošlo k matení pojmů.
Máme tu najednou formu jež umožní v sobě nést čas, tedy paměť což je úsvit všech složitějších života a následně i sociálních struktur (Luna) což nakonec nese proces osamostatnění - sebeuvědomění ... .

Tedy shrnuto kvalita života v této fázi je totožná z kvalitou jakou má solárně-planetární systém zde v rozmezí pránové atmosféry, díky zákonitostí jež jsem výše popsal ...

Zde je ale zlom, neboť postupná přítomnost prány Slunce, či spíše to že život tuto kvalitu v sobě svým procesem obsáhne či vytvoří evolucí, přesáhne kvality a schopnosti dané pránou Země a je tu stav prvotní karmy a reinkarnací.

Životní vyspělou energii již není sto díky své identické kvalitě v solár-ně planetárním systému schopna udržet a ta se pak navazuje na kvality prány Slunce ... .

Nesmíme zapomenout ten rys, že i když se narodí vyspělá forma bytí, zde pro příklad člověk, tak jeho počáteční potenciál prány duše, je neprojevený v auře , jinak řečeno aura a není takto plně strukturovaná, neboť jedinec ještě nic podstatného neprožil a neadaptoval se na podmínky života zde, mimino.

Zde je víceméně v latentní formě v podobě otisku do nastavení struktury aury, jež je zde ve velmi vyspělé formě a kopíruje obdobný systém stavby mozku, zde ve formě práce s realitou, ale zde práce s realitou je doplněna o poměrnou část superreality .

To jsem trochu odbočil a je to pro vysvětlenou tak abych moh dál navázat.

Jedinec není pořád v latentní formě mimina a dítěte a svým životem rozvíjí vlastně potenciál jež byl uložen či naprogramován do inteligentní struktury aury s jejím systémem čaker ... .

To jak jedinec vyspívá mění kvalitu jeho aury, která se postupně jak komunikuje se zdejší realitou nabývá stále vyšší kvality gradace až na sklonku života, kdy již jednak životní síla těla zde prána je vyčerpaná, dojde k transformací a jelikož je kvality nesrovnatelně vyšší neboť obsáhla projevený potenciál nativity, nemůže zůstat v této rovině a musí se transformovat na kvalitu prány slunce nebo možná využít jejích "služeb".

Je potřeba vnímat tu skutečnost, že jde vlastně o dva totožné systémy a principy, jen co je dělí od sebe, je forma ,čas a způsob vytvoření či vytváření struktur.

Na straně solárně-planetráního systému, to bylo čistě víceméně rychle, od první zážehu světla v čerstvě narozeném slunci až k stabilním plenatám a jejich umístění na oběžných drahách.Asi 3,5 miliardy let.

Zde se víceméně princip ustálil

Jelikož v sobě nesl i prvek či semeno duplicitní transformace uvnitř, ta první byla v rámci okolí zde Galaxie, vymezení se .
Ten prvek není nic jiného než schopnost či prostor pro další expanzi hmoty, zde naší gravitace, procesu slučování dvou kvalit, energie- hmoty a času a prostoru.

Jistě uhádnete o co se jedná

Je to úsek na nímž obíhá naše planeta a tedy jejím naše planeta Země.

Zde postupně během 4,5miliardy let vznikl tento princip v malém a vlastně kruh se uzavřel, velká transformace solárně-planetráního systému v sobě živí malou naši Zemskou evoluci či struktualizaci.

Jelikož platí že vesmír a Jsoucno nevymýšlí pro systémy nic nového, vše je položeno na obdobných principech a zákonitostech, tak vlastně solárně-planetární systém je jedna velká buňka, která má v sobě ještě jednu malou Zemskou a vytváří vícedimenzionální strukrury a stavy.

Zde jsem trochu odbočil.

Vrátím se k procesu transformace, kdy je již naše životní síla slabá a na druhé straně naše pránová energie ( duševní stav) v plném potenciálu, alespoň by měla být, nastane proces transformace, zde není žádný posmrtný svět, ale čistě víceméně fyzikální jev byť v jiné rovině.

Výsledný stav transformace, což je vlastně naše karma, "komunikuje" s pránou slunce skrz ní mapuje potenciál planetráního pole, zde jsem zapomněl podotknout, že to již neovládá ani čas ani prostor, ale inklinuje k svému vyššímu "dvojčeti" solárně-planetránímu systému, zde v poloze blízkých pránových kvalit.

No a pak čistě kauzálně "sklouzne" dle vhodného sestavení planetárního systému jež je obdobný kvalitám vyšlých z jeho transformace, opět do času a prostoru a zde ono sestavení, jež je blízké jeho formě, se transformuje do kódu aury a díky tomu pak vytváří sestavení či její struktualizaci , jež v sobě pak ponese potenciál k projevení, či i osud člověka.
Zde je již prostor pro Astrologii, neboť má tento proces pod placem .-)

Omlouvám se za delší článek, ale bylo škoda nenechat projevit toto napojení ... .

Shrnutí jde víceméně o uzavřený systém solárně-planetární, kdy jedno rozvíjí druhé, jedno nese v sobě druhé a společně naplňují vyšší potenciál vesmíru snad v rozměrech galaxii ... .

Víceméně není zde ani prostor pro nějaké duchovno ale nesmírnou genialitu vesmíru, po astrologicky Pluta - Slunce - Neptuna, to je vlastně kód bytí a života zde

Jardine
člen


# Zasláno: 1.4.2010 09:19  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


tady můj dřívejší příspěvek z koutku:

p. Turnovský: kdysi jsem četla, že někteří autoři s konstruktem reinkarnace nepracovali ne proto, že by na něj nevěřili, ale protože jim připadal pro to, co má být dosaženo v tomto životě, nepodstatný, popř. i potenciálně zhoubný. V té podobě, kdy vede k takové té pasivitě typu "asi to tak mělo být, já jem si to zasloužil, tak co už", popř. kalkulacím se zásluhami a špekulováním "za kolik už to mám".

Já tento "konstrukt" přijímám, protože mi stále ještě dává smysl, ale jinak mám v povaze koukat spíš dopředu než se ohlížet dozadu. Na regresi by mě nikdo nedostal.

----
"Jardine"

"např. tibetský buddhismus to má pouze za pracovní hypotézu, Buddho odsuzuje rýpání se v minulosti jako ke spáse nevedoucí zbytečnost"

já to taky spíš beru jako takový pracovní model, protože líp si věci vysvětlit zatím neumím, ale kdybych se náhodou dozvěděla, že reinkarnace neexistuje, tak to pro mě nic tak dramatickýho znamenat nebude ...

neo
člen


# Zasláno: 1.4.2010 11:31 
Odpovědět 


Monáda

jde vlastně o princip monády :-).

***

Velký princip je položen na trojici Pluto - Slunce - Neptun, Slunce je střed a vlastně komunikací s galaxii.
Tzv. solární-planetární systém.
Černá monáda

Malý princip Saturn - Země - Slunce - Uran - Pluto
Tzv. malý solární- zemský systém
Bílá monáda

Směr Saturn - Země - vznik složitých forem života se sociální komunikací a vytvářením struktur společenství, společenský a sociální proces ... .
Hmota expanduje do inteligentních forem ( aminokyseliny, molekulární látky, organizmy ... )

Směr Země - Slunce vznik duševních struktur a kvalit - proces individualizace, hranice
První krok k nadčasovosti a tím pádem principů, paměti, karmy , proces uchopování a vnímání a a práce s touto kvalitou.

Směr Slunce - Uran - Neptun - překročení procesu individualizace, proces všeobsažení až k indiferentnu.

Druhý krok k nadčasovosti a převáhnutí do této formy - intelekt - duše - vnímání vyššího smyslu a principu, morálnost ?

Směr Neptun - Pluto - - stav opětovné a poznaného stavu všeobsažnosti, tedy ve formě solarního-planetráního systému, což je stav Jsoucna , zde ve formě prožití a obsáhnutí.

Třetí krok - dokončení a přechod do stavu naplnění a obsáhnutí, což je počátek nového cyklu jež začne Plutem a expanzí do světů ... .

Zde asi hlavní roli má potřeba celého solar-planetráního systému, koordinovat jak vnitřní potřeby procesů na bázi výše uvedených směrů, tak aby prvotní kapitál vložený do vzniku solar-planetráního systému došel plné transformace a tím pádem mohla pokračovat snad i komunikace a transformace na dimenzi galaktickém, která snad potřebuje výchozí stavy z transformací uvnitř našeho solar-planetárního systému.

Tedy něco jako galaktická monáda

neo
člen


# Zasláno: 1.4.2010 13:35  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Doplnění

současná forma Astrologie , tedy humánní a psychologický směr, vlastně pracuje s úsekem či částí, jež začíná procesem transformace (smrti) a převedením kvality bytí (karmy) na kauzální stav jemuž nakonec odpovídá sestavení planetárního pole (my jej pak poznáme z nativity, rozložení do aspektů a pozic), jež to vlastně pak generuje opět do času a prostoru a vzniká tím "naprogramování" potencionality jedince do jeho vznikající duševní struktury aury a čaker.

Zde jsou víceméně latentní formě a otvírají se postupně s vývoje dítěte a jeho procesem práce s realitou.
Vliv na tuto symbiózu má ještě kvalita těla, instinktivní a genové nastavení, a prostředí v níž jedinec vyrůstá.

Jelikož s vývojem dítěte se rozvíjí systém aury (duše) solar plexu, tedy strukturuje se na specifické oblasti, v části zvané čakry je již tak kvalita "vysoká" že víceméně odpovídá složkám aktuálního stavu planetárního pole, tedy dostává se do sféry interakcí ... .

Je potřeba ale poznamenat že, než to dospěje přes komunikační systém čaker a solar plexu do mozku a našeho vědomí, přefiltruje se to a změní na kvality.
Něco obdobného ale o řád jinde, praktikuje obdobně mozek, díky informacím z okolí, strukturuje projev a pochopení, tedy do vjemů, řeči a obohacuje a významy, slova, city, smysl, cit ... .
Mozek se to taky musí naučit ( či spíše naprogramovat), většinou skrz zkušenosti a genetické informace, instinkty, zde je to trochu jiný základ, je dán kvalitou potencionality nativity, tedy přibude další kvalita, zde vesměs duševní či vyššího principu či smyslu rozměr.

Z toho vyplývá, že člověk je vlastně složen ze dvou víceméně autonomních systémů, primátího jehož struktura a řídící prvek je mozek je i samostatná sice bez složky duševních kvalit

Druhý systém autonomní i když zde je to dost na hraně, přichází shůry, jeho mozkem je solar plexus a čakry, má tu výhodu že se nemusí učit kvalitám bytí či života, on vzniká aktuálním "generováním" planetárního stavu kvalit, jež je obdobný jako měl v procesu transformace ( smrti), tedy vytvořením podobné struktury kvalit energií, jež vytváří planetární pole.
Zkrátka řečeno, využije jeho kvality na přenos do dalšího zrození, zde vytvoří či vygeneruje svůj nový projev bytí, byť zatím víceméně latentní .

Je potřeba zmínit, že mimino se postupně učí pracovat s prostorem vedle horizontality jež zná jako ležící mimino, s lezením po zemi se přidává vertikalita a vzniká prostorový jev a ten se musí naučit, tedy strukturovat mozek, tak aby uměl odhadnout vzdálenosti předmětů, kvality apod., těchto vývojů je hodně, řeč, barvy, sluch ... .

Proto je to latentní .

Možné shrnutí jsou zde dva systémy jež mají mnoho společného to jak pracují s realitou a její šíří, což vytváří pak centrum pro zpracování kvalit, jevů a smyslů a generuje časově a evolučně jeho struktury, tedy mozek to pro kvality života
Je dost možné že jsem se výše upsal že to nemusí být shůry a asi není, že v rámci evoluce se vytváří či postupně vzniká další centrum, obdobně jak vznikal mozek, taky nevznikl hned a kopíruje vlastně celou cestu či část evoluce.

Do tohoto vznikajícího systému s procesem postupné evoluce života přenáší vyšší princip, zde třeba ve formě sociální, jež pak z dalším vývoje buduje toto druhé centrum tedy duši - duševní stav.

Tuto asi již vrozenou predispozici pro rozvoj tohoto druhého centra si neseme jako primáti v sobě a inicializuje se v rámci doby porodní a zde se opět vlastně prolnou doposud oddělené dimenze planetární a pozemská, ta planetární je vlastně "vygenerovaný" přechod duše do nosné materie stavu planetárního pole, jež je vlastně víceméně identický s kvalitou bytí duše v poločasu smrti.

Z toho asi vyplývá že pro nás je víceméně směrodatná sféra duše - duševních kvalit s obsahem vyššího smyslu či rozšířené reality.
Má to i svůj mínus, postupné slábnutí původního centra a tím živočišných, instinktivních a sociálních struktur.


V tomto pojetí pak Astrologie dostává jiný rozměr i snad směrování, a zde je taktéž hlavní důkaz že taktéž pracují s astrologii, byť v jiné šíři

neo
člen


# Zasláno: 1.4.2010 18:15  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Dodatek

jde o sestavení č. 7.4.1, tedy je to pořád otevřené

Toto pojetí má dvojí význam.


První zapojuje samotnou Astrologii, či spíše ukazuje její místo v daném systému.

Druhý mysticky, ukazuje potřebu dojít k odosobnění jak fenoménu člověka, civilizace, její historie, planety, vesmíru a vyššího smyslu či principu, skrz poznání.

Hlavní podíl je uchopení smyslu bytí člověka a civilizace, planety a vesmíru, které nakonec umožní uzřít dokonalý samoregulační systém který nepotřebuje nic z toho co považujeme za duchovní ... .

Je to tedy stav indiferentnosti vůči těmto fenoménům a to na pozici logiky a mysli.

Jelikož to většinou přichází na základě prožitých zkušeností, tyto se pak transformují, jejích něco jako emocionální podstata, jež ožívá a dává hloubku bytí v čase a stavu, kdy už je překročen Práh indeferntna k člověku, civilizaci, světu, vesmíru, duchovnosti.

Logika a mysl mlčí, ale je otevřeno srdeční centrum, což je vlastně transformovaný solar plexus a tento emocionální či spíše energetický přepis prožitků a obsáhnutí, nám dává přítomnost a celistvé uchopení smyslu bytí, člověka, vesmíru v intuitivní rovině jak si na pozadí, tak že i vnímáme etér bytí planety Země a eter bytí solar-planetráního systému Jsoucna a mizí stav oddělenosti a díky této vlastnosti postavené na logické i intuitivní indiferntnosti k projevům zde, tudíž to neruší.

Je to stav všeobsaženství a je víceméně úměrný, tím jaká je tvůrčí a emocionální indiferentnost k člověku, civilizaci, světu, zde ale ve vyspělém formě poznané se svobodným rozhodnutím.
Zmizí stav omezenosti a osamělosti vše má" vzdušnější" projev ... .

To budí pocitové stav sounáleženství s projevy souznění. Pak záleží k čemu se otevře ... .

To je vlastně stav nirvány a přechod čistě do roviny planetární dimenze je paranirvána.

Zdovolením jsem si to pujčil od kolegů Buddhistu

Dagmar
člen


# Zasláno: 1.4.2010 20:18  - Změnil/a: Dagmar
Odpovědět 


Tak jsem si letmo pročítala tvoje příspěvky, podrobně nemohu, protože po pár větách jsem mimo
a utkvělo mě tam tohle:

bych řekl že transcendentální mystik by měl už být vesměs netečný k lidskému rodu a smyslu jeho existence zde a celému živočišnému světu.

to myslíš jako fakt?

neo
člen


# Zasláno: 1.4.2010 20:57  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Dášo

je to tak. Ale není to netečnost na truc, ale v tom stavu, že vše co se zde děje má svůj účel, řád, smysl, tedy už zde vlastně ani neexistuje zlo a dobro, neboť to jsou dějové perspektivy.
Je to jako obdobný pocit když matka zažije že její syn je samostatný a k světu ... .

Z toho přichází úžasný moment vnímání oné geniálnosti, která již nepotřebuje naší účast ani projekce, tedy souznění i osvobození.

Navíc ono prozření, jež je před stavem netečnosti či spíše různě projevované netečnosti, předchází životní složitá škola a tím zakoušená moudrost.

Tedy opět je zde prožitek jež vede k uchopení oné geniálnosti, samostatnosti , jež nakonec vede k prozření, že zde není již potřeba naše účast a to nejméně na pozici logiky, tedy projektovat to schématů jež mají božské principy.

Je to jako stav když se zbavíme všech berliček a nechtěných forem chování a staneme se svébytnou vlastního potenciálu vědomou bytostí odpovědnou za svůj život ... .
Nepotřebujeme odpovídat závazkům, tedy rodičům, společnosti, kamarádům ... .

Ona ta prožitá a zakušená netečnost, nám pak ukazuje jiný horizont pojímání duchovních věcí, neboť jsme již sto vnímat co kam patří a co z kterého potenciálu vzniká.... .

Tedy vlastně že není nic shůry dáno, vyjma nativity a planetárního pole a vše kolem duchovna a náboženství je jen projekce naší schopnosti pojmout skrz svůj potenciál aktuální stav či proces ... .

Bylo by vesměs děsivé kdyby vše nosilo lidské aspekty ... .

Tedy je to nositelem obrovské životní moudrosti což je i potenciál velké lásky, vždyť třeba moudří lidé bývají laskavý a shovívavý.

Pořád zde narážíme a odhalujeme jeden kardinální princip, co je v malém je taktéž ve velkém a naopak

Tedy je zde i velké jednoduchost a prostota všeho. Nesložitější stav, projev a forma ve vesmíru i v jsoucnosti je právě bytí v člověku ... .

Je to pak i velká brzda na procesu ředění - transcendentality ... .

neo
člen


# Zasláno: 1.4.2010 21:08 
Odpovědět 


Dodatek

my tu netečnost vlastně taktéž denodenně zažíváme, ale v malém měřítku a taktéž vychází z pochopení a poznání.

Jsme třeba již neteční k hluku aut na ulici, jsme víceméně neteční či tolerantní vůči chování některých lidí, malůvkám na chodbách ... .

Tedy je to běžný životní proces, která je postaven na posledním kroku 3 fáze transformace poznání, čímž se uvolníme z dané sféry a jdeme dál... .

Ta transformace 3 krok je taktéž osvícení ... .

Tedy shrnuto, osvícení je jednak krok 3 fáze ukončení cyklu a k němu náleží zpětná netečnost ale ve formě poznané a uchopené tedy s vjemovým potenciálem.

Cele je to vlastně proces evoluce, časem to dospěje ke kardinálním osvícením a netečnostem, což jsou životní zlomy, přestaneme třeba podléhat vlivu rodičů, partnerů, víry, společenským normám ... .

Nakonec se tím odhalí a začne projevovat nosný proces tzv. odhalování všeho a chápání smyslu zde, což nakonec vede k dimenznímu osvícení a oné transcendentální netečnosti ... .

Bez těch miriád nano a makro denních osvícení a netečnosti by se to vlastně nestalo :-)

Jardine
člen


# Zasláno: 1.4.2010 21:44  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


"Je to jako stav když se zbavíme všech berliček a nechtěných forem chování a staneme se svébytnou vlastního potenciálu vědomou bytostí odpovědnou za svůj život ... ."

Ano, s tímhle souhlasím a nevadilo by mi toho dosáhnout

"Ale není to netečnost na truc, ale v tom stavu, že vše co se zde děje má svůj účel, řád, smysl, tedy už zde vlastně ani neexistuje zlo a dobro, neboť to jsou dějové perspektivy."

Tohle sice zní hezky, ale tady v pozemských podmínkách si myslím, že je to utopie. Například člověku, který se jednou stal rodičem, netečnost nehrozí po zbytek jeho dní ani náhodou. Možná v nějakém abstraktním vztahu k lidstvu, ale jak jde o vlastní dítě ....

.... myslím, že dokud jsme na tomto světě, můžeme být více či méně osvícení, ale v každém případě jsme stále zranitelní. Což nás koneckonců polidšťuje

neo
člen


# Zasláno: 1.4.2010 22:19  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Jardine

není smyslem aby všichni došlo netečnosti v její konečné formě v osvícení v rámci všech civilizací najednou, hlavní potenciál je dán přeci na evoluci a zde mají hlavní prim denní drobná osvícení z nich drobné netečnosti :-).

Navíc je to špatný příklad i dobrý , poukazovat na člověka který je rodičem, neboť spadá plně pod potenciál životních sociálních forem, nebo částečně jej to zbrzdí, než děti odrostou ... .
Taky nemůžeš chtít, aby rostlina která vytváří v úžlabí poupě, najednou měla potenciál již vytvořené tobolky se semeny
Chybí zde úsek poupěte, jeho rozvinutí, oplodnění, odkvetení a tvorba semen ... .

To je ona evoluce, zde se nevyplatí vnímat plošně, ale s různými aspekty bytí či života

Je zde velkou chybou a brzdou vztahovat tyto věci plošně na lidstvo a používat je jako měřítko, to je víceméně fatální !!!

Navíc v tomto momentě se i rodiče vzdají i třeba své práce, jež již má tzv. přidanou duševní rovinu, postaru duchovní, ta v tomto momentě přináší tah práci s inteligencí a dále pak tah práci emocionalitou, tedy zájem o poznání, umění ... .

Je to i vlastně stav postupného odpoutání od živočišného základu a modelu bytí s přidanou duševností, což přináší potřebu individualizace a vlastně "ruší" kvality a procesy před tím, tedy sociálnost, jinak řečeno slábne tah vytvářet rodinu i plodit potomky, vždyť už je to proces individualizace !

To je vlastně i předstupeň duchovnosti a cestu k transcendentalitě.

To by v důsledku znamenal konec civilizace a lidstva, neboť by rychle zestárlo, evidentní je to už dnes ve vyspělých zemích ... .

Tedy lze zde spatřit určitou posloupnost příběhu evoluce, jinak řečeno že zde není protekce k duchovním či uměleckým kvalitám, k těm musíme postupně dojít na základě výše uvedených principů a zákonitostí.

Základ je sociální stav bytí, jejíž základ a potřeby jsou vesměs k rodině na to navazuje pak proces osamostatnění a zapojování kvalit intelektu a nakonec emocionálnosti, což je zatím vlastně nevědomá práce s transcendentalitou ta přijde až vlastně nakonec.
Je to duševní kreativita zvláště pak formy umění ... .

Neděje se to v rámci jednoho životního cyklu, ale mnoha, ale co je hlavní je zde zřetelný postup a směr k transcendentalitě.
Jinak řečeno od Země ke Slunci - proces individualizace a nakonec od Slunce k Uranu transcendentalita.

Lidské civilizace jsou velký evoluční mišmaš, je zde velká různorodost což je velmi praktické, neboť absorbuje v sobě různé excesy evolucí společenkých buněk civilizací, tak že nedochází k totálním kolapsům ... .
Neboť se učíme a rosteme nejdříve na komunikaci či otrkávání se s okolím

Opět geniálnost evoluce, ale pro nás prokletí, neboť zde platí přísloví, když chceš s vlky žít musíš s nimi výt.

Jinak řečeno společnost nám něco dává a něco bere, tedy je víceméně těžkopádná a nereflektuje naše aktuální potřeby ... .
Viz. třeba aktuální stav naší politiky ... .

Jardine
člen


# Zasláno: 1.4.2010 22:27  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


No, ten příklad s rodičem tak trochu odráží moji situaci, hrábla jsem tam, kde je mi to nejblíž. Ale ještě jsem si vzpomněla: můj oblíbenec-mystik a trapistický mnich Thomas Merton platil kolem padesátky za muže ze všech možných stran osvíceného a zdálo se, že už ho nemá co překvapit. A pak se najednou zamiloval do zdravotní sestry, která ho ošetřovala, a mlátilo to s ním jak s puberťákem. Proto je mi sympatický ... takový mystik z masa a kostí.

. 1 . 2 . 3 . >>
Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Různé / Mystika
Powered by miniBB™ © 2001-2021