Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Hanka: Jde v astrologii rovnou o spojení s akášickou hladinou událostí---
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . >>
Autor Zpráva
Dagmar
člen


# Zasláno: 23.2.2010 21:09 
Odpovědět 


hanka
člen


# Zasláno: 23.2.2010 15:38 - IP: 85.70.53.236
Odpovědět Citát Změnit Vymazat Přesunout
Přesunuji sem některé přípěvky týkající se tohoto tématu

Hanka:
Dovolím si ještě jednou zde říci to, co považuji já osobně za nejdůležitější, a s čím se neustále potýkám:
Zda v astrologii jde rovnou o spojení s akášickou hladinou událostí - kde některé události jsou bez ohledu na čas minulý či budoucí - už petrifikované, a jiné ještě nikoliv.
Anebo zda opravdu vypočítaná astrologie má za úkol ještě jiné věci než transové vnoření do schopnosti odečítat v akáše.
HA!

Zajímavá debata, milá Virgo, možná jsem na tom velmi velice podobně jako Ty, a co tu říká Vanda a PT, to jsou dost důležité věci.
Taky jsem se kolikrát tázala, a vlastně se ptám pořád - jak má astrologie fungovat, co po ní chci konkrétně já?
Jsem včera nebo kdy si pročítala na Čase u PT to, co tam dala zero jako odkaz o "astrologii palmových listů", a připomněla jsem si, co už jsem slyšela na přednášce, že v Indii, v knihovně palmových listů - třeba v Tamil Nadu - milý astrolog rozhodí devět mušlí, představujících devět planet uznávaných v indické astrologii, a podle toho vykládá dál.
To je práce s horoskopem přesně v duchu naprosto symbolickém - protože mušle padnou jak padnou, a pochybuji, že jim Ráhu a Kétu padnou vždycky do opozice (dračí hlava a ocas).
Takto funguje Tarot, I ťing, výklad podle letu ptáků nebo z jater obětovaného zvířete. Jde rovnou o spojení s akášickou hladinou událostí - kde některé události jsou bez ohledu na čas minulý či budoucí - už petrifikované, a jiné ještě nikoliv.
Ale opravdu vypočítaná astrologie má - dle mého - za úkol ještě jiné věci než transové vnoření do schopnosti odečítat v akáše.

Abych ještě zpřesnila o co mi jde - jde mi opravdu o hledání nejen onoho módně symbolického, co se týká synchronicit, a co se pak projeví psychologickým vedením klienta při hledání jeho potenciálu, ale jde mi oravdu o hledání VLIVU PLANET.

Dagmar
člen


# Zasláno: 23.2.2010 21:11  - Změnil/a: Dagmar
Odpovědět 


Jardine
členHanko, nevím, jestli ti dobře rozumím, ale idea, že už je něco petrifikováno v akáše, se mi tedy moc nepozdává. Co svobodná vůle?


Turnovský


hanka

symboly nejsou ani pouhé ani modní

jak si takový vliv planet představujete?


hanka
člen
Dobrá, omlouvám se, protože symboly opravdu nejsou jenom pouhé nebo módní. Měla jsem na mysli, že to kyvadlo polarity a popularity se vždycky v určité době vychýlí ve prospěch něčeho, a potom zase zpět - obecně vzato pro cokoli, co je ve flóru. Chtěla jsem tím říci, že je potřeba mít vždy na paměti, že lze brát v potaz nikoli jednu, ale obě polarity - nyní konkrétně se vrátit zase k onomu kauzálnímu vlivu planet, aby se zase srovnal krok s tím symbolickým, synchronicitním pojímáním v astrologii:
Mám zato, že astrologie se příliš snadno a rychle vzdala všeho fyzikálního, co si uzurpovala astrofyzika. Je jasné, že mezi ony vlivy patří bezpochyby vliv obou světel - jejich slapové síly, a tím i patrně zprostředkované vlivy na psychiku. Není třeba uvádět takové skutečnosti, že s astrologií obeznámený člověk, který má jít kupříkladu na operaci, volí její čas mimo úplněk (i nov), protože ví, že se vyhne riziku zvýšené kapilární krvácivosti. Úplněk má bezpochyby vliv na psychiku a to takový, že policisté i záchrankáři vědí, že je více opilých i zraněných v tu dobu.
Vliv Luny je v oblasti nejen zdravotní či kosmetické (ženy vědí, kdy se hubne lépe), ale hlavně zemědělské. Zatím ani netušíme, kterýže vliv - zda Saturna s Jupiterem - je dominantní při vzniku slunečních skvrn. Vliv magnetických bouří na pozemské počasí taky není zanedbatelný - a tohle všechno už opanovala astrofyzika, která strouhá astrologii uštěpačnou mrkvičku. Podobně tomu může být u vlivů kosmických těles (zatmění) na zemětřesení. A to jsme jenom ve Sluneční soustavě nebo u toho, co se týká tropického roku. Nevíme v moderní době nic moc o vlivech astrálních v pravém smyslu toho slova - o skutečném fyzikálním působení stálic - zda mají vliv na zdraví člověka i počasí (fenomén chladných a teplých sil popsanný v indické astrologii).
Jistě by se dalo pokračovat, a to možná neméně zajímavě...


hanka
člen
Pro Jardine:
I přesto, že je mnoho událostí minulých i budoucích petrifikováno, zůstává pro svobodnou vůli tolik místa nejen v budoucnosti, ale dokonce i v minulosti, že je to mnohdy k nevydržení.
A to ani nemusím brát v potaz teorii multisvětů, vystačím si tady s tímto jediným.


neo
člen

Hanko

je to o konstantách.


Naše sluneční soustava již ustálená, má ji ideální rozvržení hmoty, gravitace a vzdálenosti, tedy spíše má pořád snahu o vycentrování.

To je možná hybný moment všeho jež se projevuje jak viditelně tak zprostředkované na různých ekvivalentech součinů kvalit, aktuální stav energie, gravitace, vzdálenosti i času ... .

Viditelně třeba tím, že na Zemi známe 4 roční období, jež odpovídá konstantám slunce a země i luny, ale taky v samotném slunci, svítivost, centrálnost, skrvny, pohyb velkých planet ... .

Zprostředkovaně tím, že nejsou hranice mezi stavy těchto činitelů, tedy od energií, hmoty, transhmoty.
Jinak řečeno změna se dle kvalit stavů činitelů mění v jejich kauzální projev, tedy ke vzdálenosti činitelů země a slunce se přidá další stav činitele, třeba magnetické pole a projev interakce slunce se rozvine třeba o polární záři ... .
Co je magnetické pole ?

Takto jde vlastně dál jen co se mění je stav činitelů a tím i naše schopnosti je vnímat ... .


Zde jejiným omezujím i "degradujícím" činitelem je člověk, tím jak je schopen sto to vše uchopit, jak pracuje jeho myšlení ... .

On si to celkem usnadnil a rozděli spektra činitelů na samotné víceméně autonomní celky a tím vitskl svoji tvář a tím je oddáli od jejich přirozené spojitosti ... .

Jinak řečeno, je zde jak projev hmotný či energetický stav slunce na obloze a zemi, na oběžné dráhy kolem slunce, na čemž stoji vlastně chod celé planety a rozvoj života, tak transhmotný či tranenergetický, kdy tento systém pobírá kvality z oné posloupnosti zde lidsky řečeno nižžích pater ... .

Evidentní je to u živých forem hmoty kdy se vyvíjí citlivost na dané stavy zde smysly .

Jinak řečeno stav luny bude ovlivňovat naši historickou živočišnou část, kdy luna umožnila vznik základních forem hmoty a jejich množení díky výměně chemických prvků a jejich sloučení do molekul, a tento model stavby se ukázal jako geniální a další systém je taky zahrnul a my dnes jej zahrnujeme do další formy duše - duševnosti, což je psychika a psychika je stavěná zase na chemii

Tedy luna bude patrná a to nejvíce na živočišné úrovni, jejich cyklech množení ať buněk ... , tak psychické ale zde již velmi slabě ... .

Navíc tato konstanta se promítá i do ryze nehmotných vrstev zde její princip a tím je sociální shlukování, zde již ne na kolagenu (buňky) uvnitř těla ale venku v přírodě a v jejím prostředí což vytváří další organizmy a jejich mechanizmy, tedy tlupy, kmeny, rodiny a s tím plejádu dalšív vlivu a ... .

Jinak řečeno vše souvisí se vším a na počátku a konci je jedna kosntanta :-)

Tedy není vhodné se obracet k planetám či astrologii, ale k lidem a jejich schopnostem pracovat a hlavně pojmout danou reaálií, zde je strop a konec všech idejí ... .


hanka
člen

Může to tak být, Neo, ale jak s konstantami pracuješ konkrétně Ty v astrologii?
Anebo v psychologii? Konstanta je něco, co je ve fyzice bráno jako neměnné.
Heh, ale co je napříč věky věků opravdu neměnné? Možná ani ten Pánbůh, protože jestli On je všecko a ve všem, tak je klatě proměnlivý, žejo.Turnovský


hanka

jasně hanko, s výčtem jevů, které jste popsala souhlasím, myslím, že je to asi tak zhruba všechno, co se dá k té fyzikální stránce astrologie najupit. Také jsem před časem napsa, že astronom ypovažuji za astrology, kteří se zabývají pouze materiálovou vrstvou astrologie.

Porád mám ale pocit, že se snažíme skloubit astrologii úplně zbytečně s představami, které v přírodních vědách jsou na ústupu, že s tím ztrácíme čas. Je to jako bychom se snažili obhájit astrologii před mechanistickým světonázoremnázorem 18. nebo 19. století. Když nějaký astrolog se ohání tím, že se mu podařilo sesbírat údaje o o tom, že za takové a makové konstelace se děje to a to, tak si říkám, že to je ale vlastně úplně jedno, protože někdo jiný, kdo bude mít dost času sesbírá soubor úplně jiný


neo
člen

Hanko

konstanty jsou vlastně zde stavby našich těl a psyché. Co je vlastně naše denní vědomí ?
Soubor stavů z několika sledovaných pro nás životně důležitých prostředí, ať pro orientaci, pro obživu, tak sociální život, zručnost, schopnost paměti ... .

Tedy konstanta intelektu, Merkur, sociálního instinku či chování Luna, svébytí na základě svých dovedností a osamostatnění slunce, schopnost vyššího idálu a citu venuše ... .

To je vlastně náš lidský i primátí základ a má odpověď i ve stavbě psychiky a tím pádem chemii neurohormonů, a vlastně stavě celého mozku tím jak systém vyspíval ... .

Navíc prvky, stavy, projevy, hmota se slučují a transformují, tak že třeba merkur a saturn dá vznik dlouhodobější pamětí a tím schopnost pracovat s více konstantami a vybudovat i civilizaci
Bez paměti by jsme ... .

Jupiter zase vnese třídní řád rozdělení společnosti dle jejich kvalit na různé "dodavatelské" celky, řemeslníci, správní a soudní sytém atd.
Tím je společnost životuschopná.

Tedy ve skutečnosti nejde tak o astronomické či astrologie objekty tam na obloze, ale o určitý stav jež je přítomen v různě rozvinutém systému, tak že jednak se dá vystopovat a tím popsat a třeba přiřadit zde značku Jupiter, Saturn, ale o stav jež je vyvoláv stave dalších stavů jejich rozvinutím či degradací ... .
To tahá za ušiska

Když to přeženu, nemůžeš přeházet chemickou tabulku prvků, i když budeš mlátit do systému jak chceš vždy stav daného systému zde stavu vydá buď vodík, nebo plutonium ...
Slunce, zde jeho reakce prostě nevyrobí jiný chemický prvek než je jeho úměra v konstantě stavů ... . Nevyrobí vodík s nožičkami či tečkami
Ten je již dávno určen ... .

Prostě je to dané. Teď si vezmi co dovede vodík čeho se učastní a co třeba uhlík ... .

To je vlastně protipříklad astrologie, planety jsou zde obrazně řečeno vlastně chemické prvky ani ne tak zobrazené v tabulce, ale nás spíše zajímá ten rozměr, kdy vzniká vodiík a kdy už je to třeba vápník ... .

Tedy ta hodnota stavu která vydá vodík a ne třeba kyslík. Tak obdobně je to u astrologických planet

Tak jak vznikají a spolu ragují chemické prvky, tak ve vyšší konstaně na základě těchto reakci reaguje jejich vyspělejší forma, ať je to krystal křemene, který navíc můžeme chemicky barvit, či kost, nebo buňky, orgány, a tak to jde dál až do pozbytí vlastního potenciálu ... .

Hanko co cheš víc, vždyť je to geniální


Turnovský

při hrabání se v hesle o kauzalitě z přírodovědeckých hledisek jsem dostal jako bonus tenhle přívažek:

Z buddhistického pohledu neznamená karma „osud", ale může být přeložena jako „čin" nebo „příčina a následek".[zdroj?] Zhruba řečeno, karma funguje následovně: Každý čin, slovo a myšlenka – pozitivní či negativní – zanechává otisky v mysli. Protože [b][/b], negativní otisky nevyhnutně vedou k budoucímu utrpení. Když tedy pochopíme, že naše myšlenky, slova a činy zasévají semínka našich budoucích zážitků, budeme mít moc měnit náš život ve vlastních rukou. Budeme-li tedy pochopení karmy používat správným způsobem, přinese nám to svobodu. V každé situaci tak bytosti mají svobodu rozhodnutí o své budoucnosti.

Dagmar
člen


# Zasláno: 23.2.2010 21:15 
Odpovědět 


člen

dodatek

ona vertikalita astrologii jak jsem psal výše, se taktéž docela slušně dá popsat na tomto příkladě, zde chemických prvků ... .

Část populace žije a tvoří třeba na úrovni vodíku, tedy vytváří jednodušší systém (vazby) a tím pádem i jednodušší zpětnouu rekaci a tím i transformaci... .

Část populace již na sodíku, atd. ... .

Vedle nás sice může nakrásně ležet nativ člověka, zde obrazně Periodická tabulka prvků, ale jak poznáme že daný projev bytí je na škále vodíku, hořčíku, uhlíku, jež vlastně nakonec určí i stav reakce a tím projevů, tedy část bude vždy plonková, třeba vzácné plyny

Takto se na to dívám osobně, jak chcetem pak masivně a celoplošně vnést na společnost třeba Chiron, v našem obraném pohledu třeba Arzen

Co vy na to pane Turnovský


Jardine
členhanko, teď asi budu mluvit jako úplný idiot, ale protože jsem začátečník, tak si to snad můžu dovolit. Mně ta představa nějakého přímého vlivu planet úplně cizí není ... samozřejmě nevím nic o astronomii, takže nemůžu být konkrétní, ale vždycky jsem si to představovala, že planety působí nějakou (možná dosud nezměřenou/nepopsanou) silou, která sice přímo nezpůsobí, že se nám stane ta nebo ona událost, ale ta síla prostě nějakým způsobem "narazí" na něco, co je v nás, a tou interakcí s tím, co je v nás, vyvstane nějaký jev/událost/stav mysli atd. To jest jsme to v podstatě my, kdo si to způsobil, ale ten impulz té planety tam nebyl zanedbatelný. Třeba u toho zmíněného orání Pluta .... pokud Pluto nemá co orat, nevyvstane třecí plocha a vliv "sklouzne jak kačeně po zádech", jak říkají Angličani. Pokud co orat má, pak je ta síla sakra cítit ... je to jak zubní vrtačka, co nepřestává vrtat ... ale to je samozřejmě dáno tím, že já sama "neladím".

Ale prosím vás vyveďte mě z omylu, já na svých mnohdy naivních názorech vůbec nelpím, takže se nechám poučit....


neo
členPane Turnovský

nebuďte tak úzkoprsí , nehleďte na systém jen skrz člověka a jeho ideály ... .

Převeďte si no na jiný systém .

Nejde tak o čin a následek, ale spíše o to co použijeme či vložíme do systému, to pak v součtu vydá na onen následek či výsledek, tedy není to nic tak budhistického a o utrpení, ale o stavbě celého systému a začleňování dalších prvků ... .

Vložím-li k úhlíku další prvek, pak dostanu třeba plast a tím mohu nahradit kov a obohatit systém a umožnit mu jeho expanzi, ale na druhou stranu zároveň vezmu lidem práci s kovem, zahltím prostředí hůře rozložitelnou hmotou ... .
Navíc budu muset změni výrobní linky atd. .

Shrnuto co dovede pouhý jeden prvek začleněný do součtu dalších, vlastně jeho karmu

Tato vlastnost je tedy dané všemu nejen člověku a je projevem vývoje systému a jeho komunikací ... .

Jen člověk si to je po svém najednou vědom


hanka
člen
"jasně hanko, s výčtem jevů, které jste popsala souhlasím, myslím, že je to asi tak zhruba všechno, co se dá k té fyzikální stránce astrologie najupit. Také jsem před časem napsa, že astronom ypovažuji za astrology, kteří se zabývají pouze materiálovou vrstvou astrologie."
Konec citace.
.
No jo, ale jestli to tak je, pak je pro mne astrologie nutně nedůležitá.
Přesto si to nemyslím, budu se opakovat - ta psychologická stránka mě na astrologii nevzrušuje - to je až záležitost postjungovská, která dala astrologii jiný smysl než jaký měla předtím.
Vzrušuje mě na ní právě ta materiálová vrstva - respektive ona "cesta zdola" od materie k psychičnu či duševnu nebo dokonce ke spirituálnu. Protože ten opačný směr je teď díky postmaterialistické době v plném, až přeplněném proudu, a já bych ráda zachovala vyrovnanou obousměrnou průchodnost. Věřím, že existuje.


neo
člen

Jardine

není důležité jen studování samotné astrologie, podstatné je neustále poznávání skladby všeho kolem nás, neboť na tomto systému pracují i planety ( astrologie), i když je zde jenom zrcadlově ... .

Čím více uchopíme principy kolem nás, tím více i samotný podtext astrologie, tak že dalece v budoucnu, již se třeba bude pracovat v rámci matematických dimenzních rovnic .

Proto je dnes expanze informací a internet. Tedy poznání od geologie, vesmíru, medicíny atd.

Duchovní člověk v našem pohledu bybyl jen chudáček, duchovní člověk v budoucím měřítku je ten, kdo pozná principy skladby všeho kolem nás a tím poodhalí systém, kterým je to stavěno a je velmi jednoduchý ... .

Tedy když už jsem odbočil, duchovní člověk vedle životní moudrosti je taktéž člověk hlubající a znalý toho co tvoří vše kolem nás a souzní i s technikou
Zkrátka je renesanční a osvícený


neo
člen

Hanko

jediná cesta je překročení člověka v sobě samém a jeho překonání, tedy nepoužívat již lidské měřítka a mysl na práci se vším ... .

To je co tě možná aktuálně omezuje, neboť je to tvá konstanta a bod ke kterému vše poměřuješ a tím pádem předurčuješ i výsledky a své omezení ... .

Jinak budeš chodit a šlapat po odpovědích a poznáních, ale ty to potřebuješ na lidské konstantě a ta je především o udržení své existence na živelné planetě Zemi ... .

Snaž se tedy neprojektovat lidský prvek a to je běh na velmi velmi dlouhou trať ... .

Jsi vlastně již do předu omezená


lenka-s


Já si proste nemuzu pomoct, ale nic tak nekterým lidem neplete hlavy jako buddhismus... Ty jo, to je teda renezancní supervlákno! Jsem zvedavá, kam az dojdem!

hanka
člen


# Zasláno: 23.2.2010 22:08 
Odpovědět 


Ještě swm přidám pro úplnost reakci PT:


Turnovský# Zasláno: 23.2.2010 21:08
Odpovědět Citát

hanka

já jen naznačuju, že chceme-li najít ověřitelné zákonitosti "vlivu planet" budeme se muset ptát uplně jinak než jsme se dosud ptali.

"záležitost postjungovská, která dala astrologii jiný smysl než jaký měla předtím" jenže jak ukazuje religionista, filosof a znalec antických textů v originále a taky astrolog Zdeněk Kratochvíl v knize Filosofie mezi mýtem a vědou "astrologie byla v nejstarší době chápána jako výklad "písma nebe", ze kterého lze přečíst význam pozemských dějů. Soustředění se na otázku kauzálního vztahu mezi vesmírem a lidským děním je pseudoproblém založený ovšem antickou tradicí od Ptolemaia" celá kapitola je u mne na www.rezonance.cz Ted yJung svým obratem ke gnózi a astrologové, kteří na něj nějak navazují (částečně i Rudhyar) vracejí astrologii jejímu původnímu smyslu, ne že ji od něj odvracejí.

Řekl bych že je mi bližší ten pohled, ktzerý říká, že planety nejsou zdroje významných kauzálních vlivů, ale jen jejich ukazateli, neboť ony samy jsou pod stejným vlivem jako člověk.

Praktická ukázka: Maso pečeme na pekáči. Můžeme mít dojem, že to maso peče pekáč, ale když se podíváme dobře, je to oheň, který peče jak pekáč tak maso v něm. Pekáč můžeme klidně vyhodit, maso můžeme péct na roštu.

hanka
člen


# Zasláno: 23.2.2010 22:20 
Odpovědět 


Díky, Dagmar, za čas a práci, kterés tomu přesunu věnovala a zároveň se omlouvám.
Původně jsem jen chtěla reagovat jedním příspěvkem, že to mám podobně jako Virgo.
Netušila jsem, že se debata bude dál tak košatě odvíjet.
.
Jen dodám k tomu poslednímu příspěvku od PT - co se týká astrologie jako výkladu "písma nebe" - to lze chápat ovšem různým způsobem, nejen jako "význam pozemských dějů".
Domnívám se, že dokonce ani staří Řekové to nepojímali až tak symbolicky nebo metaforicky. A jestli ano, pak už byli kapku mimo.
Dám sem jiný výmluvný moment, který je převzat pro změnu z astrologie čínské.
Jsou to orgánové hodiny.
Jen narychlo vyjmenuju aspoň začátek - 23.-01. hodina - dráha žlučníku,
01.-03. dráha jater
03.-05. dráha plic
05.-07 dráha tlustého střeva
.
.
atd.
Kdo jste se tímto trochu zabývali, víte, že žlučníkáře a žlučníkářky bere žlučníková bolest hlavy okolo půlnoci, a stařečkové, co neudrží stolici se potentují po páté ranní.
To je ta materialistická astrologie v přímé praxi.
O takovéto a podobné souvislosti mi jde - ty nejdou okecat ani horem ani spodem.

Turnovský# Zasláno: 23.2.2010 22:51 
Odpovědět 


hanka

to je bezva příklad. Protože tento cyklus je spojen s průběhem času v kterémkoli místě, funguje jak na rovníku tak na pólu, v zimě v létě. K jeho sledování nepotřebuju žádnou hvězdu, ani planetu, ani Lunu
dokonce ani Slunce.

hanka
člen


# Zasláno: 24.2.2010 08:15 
Odpovědět 


A jak to víte, že to tak funguje i na rovníku? Třeba tam je posun - jenomže to zatím nikdo nezkoumal. Ty časy jsou stanoveny nahrubo, a dokonce není úplně jasné, co ti Číňani pustili do informačního oběhu - například všude v literatuře se traduje spousta chyb, které potom v praxi nesedí - například střídání těch časů pro dráhy jang a jin - tam je tedy pěkný zmatek.
Zrovna tak jako nikdo nezkoumal, jaký v těchto časových intervalech nastane maglajz, když se přesunete z Prahy do Vancouveru a zpět.
---
O té Luně je to ještě jinak. To víte, že ji potřebujete i k tomuto. Když Vás zavřou do izolace, kdy nemáte přehled o čase, Váš životní cyklus se s velmi velikou pravděpodobností ustálí na pětadvacetihodinovém intrevalu "lunárního dne".
Tak ukázaly pokusy.
A zároveň nikdo nezkoumal, co přitom udělá ten dvouhodinový čínský cyklus.
Řekla bych, že tady je naopak ještě hodně co zkoumat, a né že né.


Vanda# Zasláno: 24.2.2010 08:28 
Odpovědět 


Hanko,
příklad s orgánovými hodinami je opravdu dobrý. Obecně to platí pro celou oblast zdravotní astrologie. Je to marné, ale tam planety i aspekty fungují v ryze tradičních významech a nějaké slovutné teorie v kontrastu s praxí dostávají těžce na prdel.
A přiznejme si, nevíme proč tak fungují. I když jde o legitimní otázku, přiznejme si, že veškeré odpovědi na ni jsou umělé lidmi vymyšlené konstrukty bez velké průkaznosti, proto mi přijde celkem legrační, jak vehementním způsobem někteří lidé ty své obhajují, a jiné zatracují.
Důležité je pozorování a shoda s praxí. Toto pozorování říká, že například zatmění se vyskytují blízko zemětřesení, že fungují orgánové hodiny v závislosti na místním čase, že jiné zdravotní obtíže se objevují v době, kterou naznačuje radix, totéž platí o jiných událostech.
Je možné, že jde o různé projevy prvků jednoho vzájemně propojeného systému, kde určité věci ( pohyb planet, Země a Slunce) mají na chování tohoto systému výrazně silnější vliv, než prvky jiné.

Pavle, domnívám se, že váš názor:
....průběhem času v kterémkoli místě, funguje jak na rovníku tak na pólu, v zimě v létě. K jeho sledování nepotřebuju žádnou hvězdu, ani planetu, ani Lunu dokonce ani Slunce.

je nesprávný. Orgánové hodiny chodí podle místního času v daném místě, a ten je přímo odvislý od vztahu Slunce- Země. Např. dráha žlučníku se neotevírá v nějakém absolutním, na pozemských podmínkách nezáviislém hvězdném čace, ale pěkně v místním čase, tj. vrcholí o místní půlnoci v daném místě, tj. přímo reflektuje otáčení Země kolem své osy vztaženo k poloze Slunce.

neo
člen


# Zasláno: 24.2.2010 08:59  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Hanko

oni tak nefungují orgánové hodiny, jako spíše část v kmenovém mozku která řídí tělesné pochody a navíc vedle zrakového nervu jsou nervové buňky jež řídí celkový systémový čas organizmu a slaďují se vždy s úsvitem.

U každého jedince mají různé rozpětí od 22 hodin i do 26 hodin.

Navíc i orgány mají své hodiny. Vlastně to souvisí s tím jak se rozvíjel život, ten musel reagovat na změny klimatu, jak ve dne tak v noci a tím měnit třeba syntézu molekul, enzymů, či dělení buněk, neboť třeba v noci by to bylo energeticky velmi náročné a ve dne zase ráno byla potřeba energie na rozehřátí v poledné zase nebezpečí přehřátí ... .

Tady je základ orgánových hodin, čistě jde o možnosti pracovat s chemickými prvky, a začleňovat je do forem, molekul, enzymů a tím spuštět rakce a stavbu molekul a tím i buněk.

Navíc tady je i základ nejen orgánových hodin, ale i samotné inteligence, řízení celého systému, tak jak se vyvíjel život od "primitivních! forem.

Tím jak systém buněk začleňoval další chemické prvky, třeba ke komunikaci v rámci shluku buněk, z nichž časem vznikly třeba ledviny, tak vznikla signalizační chemický systém která řídil vylučování daných enzymů, prvků, hormonů ... .
Obdobné je to i u hiearchiální skupiny, kde je časem podle počtu členů udělat dělbu a nějak o tom informovat srozumitelně, proto vznikly i smysli a city. Někde se staral o štěňta, další o potravu, a stav se zobrazoval buď v mimice, nebo v pochových signálech ... .
Tedy je to pořád kopie tedy zákonitost vývoje forem ... .

U člověka se na to díváme již z finální roviny ... .

Co s člověkem dovede uděla pohyb více časovými pásmy ... .

Tedy nehledej to v ně ale uvnitř, a nezapomeň na setrvačnost. Tedy je to vlastně o příkonu světla jak v rámci distribuce podle polohy na planetě, tak samotné planety vůči slunci na oběžné dráze, tedy hodiny, dny, měsíce ... .

To vše komunikuje s tímto systémem hodin jak u nervového zraku tak i u kmenového vnitřního řídícího systému.
Neni nic tak proměnlivějšího a časově opakujícího než samotný příkon světla a tepla na pozadí času a pohybu i gravitace, což je dobrá konstrukce pro stavbu systému, zde života ... .

hanka
člen


# Zasláno: 24.2.2010 09:08 
Odpovědět Navrhuji postavit kliniku pro žlučníkáře na pólu a sledovat, kdy bude bolestí řvát Australan ze Sydney, Newyorčan, Londýňan, Moskvan, Ind z Dillí.
Kupříkladu.
Předpokládám, že budou skučet v tu "svou" hodinu.
A doufám, že se jim to neustálí podle polárního dne, vlastně noci, protože by potom taky mohli proskučet půl roku bez přestávky.


lenka-s# Zasláno: 24.2.2010 09:36 
Odpovědět 


No a co s lidma, na které zdravotní astrologie nechodí? Je to taky nejak vysvetleno?

neo
člen


# Zasláno: 24.2.2010 09:38 
Odpovědět 


Hanko

zde asi zaměňuješ či směšuješ. Žlučník bude reagovat na potravu v žaludku, prostřednictvím to jak bude žaludek informovat mozek o složení a hutnostni potravy.

Tedy vesměs chemické signály, vyplavování určitých prvku, hormonů, do krve, jež budou informovat další orgány a mozek tak aby byly v součinnosti v trávicím a absorbačním procesu.

Navíc jestli tam bude nějaká disfunkce, jak na úrovni jater, tak žlučníku, kameny, či kvalita žluče se sklony k zvýšené hustotě či nesprávného složení a tím i štěpení prvků.
Dále tím vlastně bude trpět i střevo, zatížením určitými bakteriemi a vyplavování nevhodně rozložených živin do krve, čímž zase budou trpět játra a ledviny i srdce ... .

Tedy je to o určité dráze řetězci ... .

Pak je tu čas pro vlastní obnovu orgánu ve chvíli, kdy jeho činnost pro organizmus není tak životně důležitá.

Orgánový čas je taktéž možná o vlastni regeneraci orgánů na základě jejich aktuálního nejmenšího vytížení, což je v rámci dne a noci různé ... .

proto je tvůj pohled vlastně neopodstatněný, či spíše hodně zkreslený.

Vanda# Zasláno: 24.2.2010 09:51 
Odpovědět 


Lenko, co je to nechodí?
Radix naznačuje dispozice. Ty se mohou - nemusí projevit, záleží na míře osobní svobodné vůle a životě daného člověka. Ne vše taky umíme poznat, takže je dost pravděpodobné, že ono to v tom radixu zakotveno je, ale neumíme to přečíst. A konečně, zdravotní astrologie dnes je modifikována možnostmi lékařství. V mnoha případech se ukázalo, že zásadní zdravotní indispozice nebo život ohrožující problémy se projevili v době, kdy tak naznačoval radix, ale díky moderní medicíně to člověk buď překonal, nebo sice nepřekonal, ale živý-neživý klepíroval ještě několik měsíců a umřel později, než naznačovalo postavení planet.

virgo63
člen


# Zasláno: 24.2.2010 10:00 
Odpovědět 


lenka-s
Že Ty ses ode mne nakazila?

žlučníkáři přeci nebědují jen o půlnoci. Moje máma mívala záchvat klidně odpoledne.

lenka-s# Zasláno: 24.2.2010 10:11 
Odpovědět 


Vando, dekuji moc za odpoved. Uz jsem si zacala predstavovat, jak budu uléhat do postele podle horoskopu, já, která v podstate nevím, jak vypadá doktor v bílém plásti. A takových lidí v okolí znám a znala jsem víc víc. Takze to s tím prípadným vlivem planet zase není nijak absolutní a práve zdravotní astrologie je toho dukazem. To prosím berte jenom jako snahu o malé upresnení, nikoliv jako kritiku. Diskuze je zajímavá a velice si vázím lidí, kterí mají chut neco v astrologii zkoumat.

lenka-s# Zasláno: 24.2.2010 10:12 
Odpovědět 


virgo63

Vzdyt ríkám, ze toho máme spolecného víc nez si myslís!

Zajíc MilenaP
člen


# Zasláno: 24.2.2010 10:16 
Odpovědět 


Vanda
" ...a umřel později, než naznačovalo postavení planet.... "

Postavení planet nenaznačuje, kdy má člověk umřít.

hanka
člen


# Zasláno: 24.2.2010 10:38 
Odpovědět 


Pro lenku-s:
No, už teď znám velmi málo lidí po sedmdesátce, kteří v životě neviděli doktora u vlastního lože. To, že je nám dvacet, třicet, čtyřicet, a zatím jsme zdraví - to ještě neznamená, že nám orgánové hodiny netikají. Až se začne hromadění odpadních látek v těle projevovat, pak i popírači poznají, zač je toho loket. Pokud zatím nevidíme žádné projevy u sebe - a orgánové hodiny se týkají každého lidského jedince od kolébky až po rakev - sledujme například, kdy kašleme, pokud máme bronchitidu, kdy nám leze teplota nahoru, když máme virózu.
O něčem podobném svědčí také menstruační cykly a průběh menstruace. Když začneme být vnímaví ke svému tělu, postřehneme zajímavé nuance.
Nevidím sama pro sebe důvod nezabývat se prevencí - ač jsem zatím zdravá jak řepa, moje bližší i vzdálenější okolí skuhýňá.
Tuhle otci mého kolegy, kterému asi před deseti lety byla diagnostikována cukrovka druhého typu, upicli nohu, protože na tu diagnózu zvysoka prděl.
Teď jezdí do hospody na vozíčku, tváří se, jakože nic, ale vidím na něm, že by tu nohu bral rád zpátky.

hanka
člen


# Zasláno: 24.2.2010 10:43 
Odpovědět 


Ale odkliklo se mi to ještě než jsem řekla závěrečnou větu:
Lenko-s, pokud říkáte, že na Vás zdravotní astrologie nefunguje, pak je to báječné, svědčí to o tom, že jste zdravá !!!


hanka
člen


# Zasláno: 24.2.2010 10:47 
Odpovědět 


Neo - žlučník jistě reaguje na to, co jíme, o tom není přeci spor.
Můj pohled nemůže být zkreslený, protože já tady hovořím o pohledu čínské diagnostiky a medicíny, nikoli o pohledu mém.
Jestli je pohled čínské medicíny zkreslený, to si netroufám vůbec posuzovat.

Turnovský# Zasláno: 24.2.2010 10:51 
Odpovědět 


Vanda

Kyby byly organove hodiny spojeny se Sluncem vedla by jejich osa svitanim a zapadem Slunce

Zapominame, ze Slunce je jenom jeden z monitoru prubehu casu ne jeho tvurcem, bylo kdysi pro mereni casu vybrano z praktickych duvodu, jeho "pohyn" je pravidelny

Vanda# Zasláno: 24.2.2010 10:53 
Odpovědět 


Mileno:

ad: Postavení planet nenaznačuje, kdy má člověk umřít....

To je obávám se spíše z kategorie zbožných přání.
Ale jo, naznačuje. Jako ostatně naznačuje mnoho jiných věcí.

hanka
člen


# Zasláno: 24.2.2010 11:05 
Odpovědět 


No, ale my víme, že orgánové hodiny fungují - je na tom postavena praxe.
To, na jakém čase fungují, to je otázka, ale nějaký cyklus solární či linární či solilunární se tam, zdá se, vyklubává.
Podobně bychom mohli sledovat vliv ročních období na organismus jedince podle ájurvédy - ta dělí tropický rok do tří částí; a podle čínské medicíny, která dělí rok do pěti období podle opětného působení na orgány. No - a to je jasný vliv solární.
Já se pokusím sem někdy dát obrázky, kterými jsem se zabývala nedávno, ale ještě je nemám pěkně vymakané, jenom v ruce zakreslené. Pokusím se vypíchnout, co mě zaujalo.
Jinak pro popírače - souhlasíte s tím, co tvrdí statistiky, že v období od prosince do února každoročně bývá v našich krajích chřipková epidemie?
Koukněme se na epidemie čehokoli v historii, tam se dá leccos zjistit, například to, že jsou sezónní. A sezónní vlivy souvisejí s oběhem Země kolem Slunce. To je prostě vliv jak prase - jenom nám připadá tak běžný a banální, že ho nejsme ochotni považovat za vliv, který patří prostě a neoddiskutovatelně do astrologie. Protože astrologie začala být více psychologií než tím, čím má opravdu být.

neo
člen


# Zasláno: 24.2.2010 11:07 
Odpovědět 


Pane Turnovský

ale oni jsou taky Co denní a noční hormon Denní je serotonin a noční melentoin a vyplavují se v rámci slunečního příkonu přes den.
Melantoin nás podvědomě nutí hledat místo pro spánek a řídí proces usnutí ... .
Proto jsou podzimní i zimní deprese a únavnost.
Sarotonin nás zase nabudí.

Navíc slunce nesvítí rovnoměrně po celý den, na ose pohybu po své oběžné dráze a dále noc - tma nepřichází hned, ale postupně a dále co noční tvorové, ty říkají že umí zpracovat zbytky světla a dále něco říká i sama atmosféra a její složení oxidem uhličitým vytváří modř, tedy distrubuje světlo v rámci atmosféry, tak že nevidíme slunce na pozadí temného vesmíru ... .
Jinak řečeno veškerý život nežije v rozmezi svítání a soumraku a pak jim padne volno
****
Orgánové hodiny vlastně ukazují spíše kdy které orgány nejvíce používáme, tedy jejich pracovná čas a čas regenerace.
Navíc orgány pracují společně v rámci svého historického určení a vývoje ... .Hanko

ty by jsi se už ale neměla omezovat těmito učeními a poznání, to už je za tebou, ty máš esprit a cit proto aby jsi si to našla po svém a to díky spojení mnoha platforem, obdobně jsem natom i já ... .

Dnešní doba je tu proto že má všechny tyto učení aktualizovat a transformovat pro další epochu lidského rozvoje ... .

Učenci dříve nemohli simulovat určité děje na počítačích, proč dnes ano a co to přináší ... .

Turnovský# Zasláno: 24.2.2010 11:08 
Odpovědět 


Čiňané narozdíl od Indů cestovali a proto jejich systém musí být použitelný ve všech geografických šířkách na severni i jižní polokouli. Samozřejmě že je to vázáno na místní čas, že je to všechno přibližně. Však si toho byli Č vědomi, a když se přesvědčili, že existuje přesnější metoda přijali ji. Když jim např. jezuité ukázali, že dovedou astronomické výočty lépe, převzali jejich metody. Některé ty slavné astronomické přístroje, které se objevují v populárních knižkách o čínské astrologii a astronomii jsou právě ty nové jezuitského původu. Podobně přešli z určování nového měsíce pohledem (jak židé a muslimové činí dodnes) na matematické určení novu.

Indové seděli v Bharatu a všechno co bylo za mořem (vyjma Lanky) a za horami byla ustina obydlená démony. Nemuseli řešit jak tattvy probíhají za polárním kruhem.

Turnovský# Zasláno: 24.2.2010 11:22 
Odpovědět 


u Číňanů opravdu můžeme mluvit o sledování kvality času, který se cyklicky proměňuje, což je typické pro studené společnosti auž jsme u cyklu a metaforickém způsbu myšlení při jejich způsobu myšlení jak vyšitém

neo
člen


# Zasláno: 24.2.2010 11:24  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Hanko

ono dělení může souviset prozaicky, tím v jakém období uzrává nebo je přítomna potrava, to na jedné straně a na druhé i klima, sucho, parno, zima a to má určité nároky zpětně na orgány, tak aby vylučovaly příslušné látky jednak pro výživu a projevy daného orgánu tak aby nás aklimatizoval v rámci daného klimatu.
Navíc samo klima může přinášet různou náročnost terénu, zavodnění, bahno, písek ... .
To přináší zase fyzické nároky na svalovou a kosterní soustavu, v četně kůže člověka, tak že mají vyšší prioritu v rámci dalších celků organizmu... .
***
Organizmus musí reagovat třeba tvorbou srsti, tukových zásob, nebo je odbourávat, zvýšit kapacitu plic a odvodu tepla, tedy větší nároky na kardiovaskulární systém, najvětší žrout energie, je moze a srdce


Tedy dvě veličiny na prostém pozadí interakce země a slunce v pohybu vůči sobě a u Zemi ve vztahu umístění na jejím povrchu díky sklonu osy.

Jedna určuje prostředí - klima a druhá vlastně aktuální skladbu potravy i čas množení a tím i následně cestování za ní, nebo snahu ji šlechtit a pěstovat, což je zase prvek expanze - Jupiter

Sezonní vlivy opět souvisí s příkonem světla a tepla zde do atmosféry i oceánů a pevnin, což vytváří cyklony a anticyklony a mezi nimi systém výměny vzduchových hmot ... .

No a když určité viry potřebují prostředí kolem nuly, chřipka, nebo jsou odvozené díky migraci ptáků, hmyzu, nebo změně aktivity zvířat, jejich rozplození díky jaru ... , tak je to opět cykličnost na prostém pozadí inerakce země a slunce ve vymezeném pohybu jak planety země tak slunce a u zemi sklon osy a její kulatý povrch jež mění distribuci kvalit slunce ... .

V mladičké rodící se čínské civilizaci bylo nutné zmapovat či lépe řečeno tento systém, tak aby mohli průžně reagovat na tato období a připravit se na setí, sklizeň, čas šlechtění zvířat, rostlin, pořízení otopu atd., což je počátek stavby civilizace a základního jejího ustanovení a tím i přežítí.

Zde pak vznikají poučky a ustanovení řádu civilizace na pozici norem.

Hodně záleží kde vznikla daná civilizace a její migrace, tím do sebe otiskla vlastně svoji reakci na dané prostředí a vytvořila určité principy a mechanizmy jež nakonc dali vzniknout stabilní společnosti a řádu - saturn

hanka
člen


# Zasláno: 24.2.2010 11:29 
Odpovědět 


Milý neo, když už posuzuješ, na co mám, pak musím říci, že mám na to, abych se poklonila moudrosti starých vědění, která v mnohém přesahují vědění naší současné úrovně, což si neumíme ke své škodě mnohdy vůbec připustit.

neo
člen


# Zasláno: 24.2.2010 11:31 
Odpovědět 


Hanko

chápu tě ale osobně nesouhlasím, jinak bych nebyl tím čím jsem dnes

Zajíc MilenaP
člen


# Zasláno: 24.2.2010 11:50 
Odpovědět 


Při každém postavení planet se něco rodí a něco umírá.
A než jsem to napsala, jistě pár lidí, věcí zemřelo a pár se narodilo. A za chvíli se to bude opakovat a zítra taky.

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . >>
Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Hanka: Jde v astrologii rovnou o spojení s akášickou hladinou událostí---
Powered by miniBB™ © 2001-2022