Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Různé / sny a konstelace
Autor Zpráva
zizka
člen


# Zasláno: 2.12.2007 14:47 
Odpovědět 


tak jsem měl zase divný sen na dnešek a nedá mi, abych se nepodělil. na poli probíhala hluboká orba a bylo vyoráno množství zrezivělé vojenské techniky (samopalu,kulomety, granáty a podobně, jak to na starých bojištích bývá). Do ruky se mu dostala pyramidka z kovaného zrezivělého železa. Po otevření byl vnitřek silně zlacený a jako nový. v prostředku byl zvonek - puklička, jako býval na starých telefonech, rovněž silně zlacená. Nedalo mi to a na zvonek jsem klíčem poklepal - zazvonil, ozval se jasný čistý zvuk.

Pavla Aligova
člen


# Zasláno: 2.12.2007 15:24 
Odpovědět 


Zizka

Orání
- samotné orání symbolizuje pohlavní styk
- zorané pole: matka
- nezorané pole, pole před orbou: panna
- neschopen orby: neschopnost pohlavního styku
- nechtít orat: nechtění pohlavního styku
- prohlubně a brázdy v půdě po orání symbolizují ženu a její plodivý charakter, pak nejen vzhledem, ale také významem, kdy ze semene uloženého do brázdy vzklíčí nový život, znázorňuje ženské pohlavní orgány a jejich reprodukční schopnosti
- nástroj orání má falickou podstatu, ať už se jedná o pluh, brány (viz brány ) nebo malé ruční nástroje; samotná funkce orání ukazuje sexuální smysl a následně symbol plodnosti, přičemž půda jako Matka Země dá vzejít plodu ze semene, stejně jako se z ženy po oplodnění rodí dítě
- další podobné symboly: brázda, brány, klas, pole, oráč

http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

Pavla Aligova
člen


# Zasláno: 2.12.2007 15:35 
Odpovědět 


Zizka

zlatý lesk: má vztah k mužské složce duše (animus)
Střelná zbraň
- může být pouze v rukou pudového člověka
- hlaveň střelné zbraně: je jednoznačně falický symbol jak tvarem, tak i funkcí, když kulky vystřelené z hlavně představují ejakulaci
- střílet z ní: může se jednat i o odlehčující sen, kdy snící pomocí katarze*69 vypouští ze svého nitra přebytečné napětí; v tomto případě se dá předpokládat, že prostředkem katarze bude sex (falický tvar hlavně a vystřelené kulky jako ejakulace)
- střílet z ní světelné náboje: obraz symbolizuje touhu poznat důsledky sexuální touhy; použití takových nábojů může snícího vést k vnitřnímu klidu a míru
- munice: má jednoznačně falický tvar i falický význam, proto nedostatek munice vyjadřuje pocit sexuální méněcennosti
- náboj: tvarem připomíná falus, vložením do zásobníku či zbraně soulož, funkcí při střelbě ejakulaci a proniknutím střely do měkkých materiálů opět soulož s možnou destrukcí citů; pokud snícímu dojdou náboje, pak má nechuť k vlastním sexuálním aktivitám
- zranění, které je způsobeno střelou (sexuálním chtěním), je ve skutečnosti daleko vážnějším citovým poraněním
- může v nevědomí i degradovat, když kulky vylétávají stále menší rychlostí, až nakonec sotva vypadnou z hlavně, aby poté místo falických kulek vylétávala z hlavně voda, jejíž intenzita postupně klesá; tímto způsobem nevědomí snícímu ukazuje sílu jeho podvědomého sexuálního chtění; podobný obraz je bolestnou ranou pro pudové personifikace, nadějí pro citové personifikace a požehnáním pro duchovní personifikace a pro lidi, kteří žijí v celibátu, neboť se jim podařilo plně ovládnout podvědomá nutkání k sexuálním činům
- salva: je značně zesílený sexuální prožitek (současný výstřel mnoha zbraní), který přináší pudovým lidem extázi, světským lidem uspokojení, citovým úlek a duchovní lidé stojí v klidu indiferentně nad všemi možnostmi

Pavla Aligova
člen


# Zasláno: 2.12.2007 15:53 
Odpovědět 


Zizka

Klíč
- často falický symbol, přičemž klíč v klíčové dírce symbolizuje falus v ženském pohlavním orgánu
- zvětšující se klíč: zcela jednoznačně falus

Zvon
- gumový nástroj: je nevědomým vyjádřením porodních zážitků, které vyvěrají v určité životní fázi do denního vědomí (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
- létající talíře, vesmírné koráby či mimozemské lodě ve tvaru zvonu: symbolizují sjednocení mužské a ženské části psýché, když čočkovitý tvar spodní části patří ženské složce, horní, téměř válcový tvar patří mužské složce a jednota je vyjádřená překrytím obou částí (čočkovité a válcovité) kruhem; další podrobnosti viz kosmická loď
- kostelní či chrámový: je poslem duchovní roviny, proto schopnost zvon vidět či slyšet dokladuje zvnitřnění snícího a dosažení duchovní roviny vědomí
- snící vyzvání kostelním či chrámovým zvonem: obraz vyjadřuje významnou práci na poli sebezdokonalování, potvrzuje správné zvnitřnění a dosažení duchovní roviny vědomí, což přináší schopnost předávat (vyzvánět) nově nabyté duchovní zkušenosti všem, kteří zvon (vábení duchovní roviny) slyšíZvonce
- slyšet zvonce pasoucího se dobytka: štěstí a předzvěst příjemného obdobíZvonek
- jiného domu či bytu: spojuje snícího s těmi částmi vlastní bytosti, které prozatím nedokáže plně pochopit
- vlastního domu či bytu: vyjadřuje neodkladné záležitosti, které bude muset snící v dohledné době vyřešit; tímto způsobem do snění vstupují personifikace, které bude muset snící na cestě sebezdokonalování pochopit (například pudová anima či pudový animus), případně asimilovat
- používat: symbolizuje aktivní snahu snícího upevňovat vztahy nebo řešit vztahové nesrovnalosti minulosti či snahu pochopit vnitřní stavy psýché
- porouchaný, nefunkční: je předzvěstí vztahových problémů či nepochopení vnitřního stavu psýché
- někdy má za úkol vytrhnout snícího z letargie; signalizuje ukončení určitého stavu či období a započetí nějaké činnosti či životní etapy
- někdy (zejména v emotivních snech) může nahrazovat volání o pomoc - viz pomoc

Pavla Aligova
člen


# Zasláno: 2.12.2007 15:55 
Odpovědět 


Zizka

Dobre odpoledne
Neco jsem zkopirovala a myslim si, ze je to docela zajimave.

zizka
člen


# Zasláno: 2.12.2007 15:59 
Odpovědět 


Pavlo

Ty zbraně byly všechny nezpůsobilé použití, byl to starý zrezivělý šrot, neschopný střelby. Na poli železo luxovali cikáni a někdo mi přinesl železnou pyramidku, co jako s tím. Já byl fascinovám absolutně nepoškozeným zlaceným vnitřkem a zvukem zvonku.

PS.
Ještě jeden snový úryvek - letadlo (typu asi jako A300) ve výšce asi 5km, pod ním se rozsvítil zeleně fosfereskující obdélník, který se směrem k zemi zvětšoval. Koukal jsem na to poněkud vyjeveně, co to jako má být. A posléze se objevila pod letadlem velká bomba. Už jsem na nic nečekal a dal pokyn, aby šli všichni do sklepa.

PS2.
Se starým zbraňovým železem by to mohlo být tak, že už jsem tak akorát do starého železa?

Pavla Aligova
člen


# Zasláno: 2.12.2007 16:10 
Odpovědět 


Zizka

Podivej se na ty stranky:
http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html
Dobre se tam hleda podle abecedy vlevo. Najdi si to prosim, jinak by tady
mohlo dojit k dojit k slovnim intimnostem.
Cikán, cikánka
- cikáni zkoušejí toleranci snícího, aby zapomněl na předsudky a plošné odsuzování, aby se naučil odpouštět a pomáhat; učí nás pochopit tu část našeho já, která je chtivá světa, spontánní a značně emotivní, nestálá, přelétavá, neschopná být na jednom místě, neschopná setrvávat v jednom stavu a vedená neovladatelnou touhou ke kočovnému způsobu života
- obchodovat s nimi: brzká finanční ztráta
- být jimi okraden: nabádá k odpuštění a později k indiferentnosti, neboť pohnutky snových cikánů a cikánek jsou povětšinou existenční
- být jimi napaden: schizofrenie, neboť zatímco jedna část snícího touží po živelném uplatnění se ve světě, ta druhá upřednostňuje zcela jiné, spíše citové a duchovní hodnoty
- poslouchat cikánskou hudbu: probouzející se živelnost může mít v brzké budoucnosti za následek jak romantický zážitek, tak i stresující zkušenost z neschopnosti ovládnout své nízké chtění
- cikánské děti představují živelnost, která boří mnohé, tu živelnost, která je uvnitř každého člověka, i když si to nechce přiznat
- přátelství s cikány: představuje schopnost snícího tolerovat tu část vlastního bytí, která chce být vtahována do pestrobarevného dění světa
- velice kladné pro budoucnost je, když se symbol halí do závoje indiferentnosti a tolerance, do závoje touhy pomáhat druhým bez ohledu na jakoukoliv rozdílnost

Cinkání
- nevědomí chce snícího lehce upozornit na některou skutečnost

neo
člen


# Zasláno: 2.12.2007 16:33 
Odpovědět 


Ahojky ve spolek,

též se podělím ze svým snem, zdálo se mi že dovedu svým vědomím cestovat po různých částech vesmíru a přitom být přítomen i vědomem ve svém pokoji na křesle, došlo to tak daleko, že nejdříve astronomicky prověřili astronomové určitou hvězdu, kterou jsem nakonec musel též popsat a většinou se to shodovalo, co bylo ale úžasné vnímat planety u některých hvězd, na některých byl i život, úžasné byly i některé hvězdy, ty barvy ... .

Momentálně sny spíše zobrazují aktuálně napjaté astrologické pole, určitou tenzi, kterou bude poznamenán nastávající den.

zizka
člen


# Zasláno: 2.12.2007 16:47 
Odpovědět 


Ano neo , někdy je to na budku docela nápor.

Mám takový pocit, že koncem minulého týdne (přesně od středy) byly nějaké "divné" konstelace.

zizka
člen


# Zasláno: 2.12.2007 16:51 
Odpovědět 


Pavlo díky, snář je zajímavý.

Pavla Aligova
člen


# Zasláno: 2.12.2007 17:48 
Odpovědět 


Neo

Hvězda
- filmová, herecká: viz herec
- hvězdy na nebi jsou duchovním prvkem, nelze si je přivlastnit, jen vědomě existují ve své blažené nádheře
- blikající hvězda: naděje vzestupu, kterou by bylo dobré využít
- šesticípá, Davidova (hexagram): vyjadřuje makrokosmos jako sjednocení protikladů, skládá se ze symbolu ohně a ze symbolu vody, dvou obrácených trojúhelníků, jež mohou ve sjednoceném stavu koexistovat spolu dohromady a překreslením na sebe vytvářejí právě symbol Davidovy hvězdy, která sjednocuje mužský a ženský princip (viz číslo 6 )
- pěticípá (pentagram): symbolizuje člověka jako mikrokosmos (viz číslo 5 )
- stromy vadí nerušenému pohledu na hvězdné nebe: erotika a sexualita zastiňuje snícímu pohled na duchovní rovinu
- vidět na nebi jednotlivá souhvězdí, která sem nepatří: postupná přeměna hodnot ve snícím nezadržitelně směřuje k podstatné změně orientace života (například z materialistického života na duchovní)
- vidět souhvězdí opačné zemské polokoule (například na severní polokouli jsou vidět souhvězdí jižní oblohy): je dokončen zásadní obrat životních hodnot (zákonitý sen proměněných materialistů)
- padající hvězda: je štěstím a požehnáním pro citový a duchovní život, ale zlým znamením pro život materialistický, v němž většinou značí ztrátu a finanční problémy
- hvězdná obloha bez měsíce: významný sen, neboť ukazuje dosaženou jednotu (není to trvalý stav) mužského a ženského prvku (není zde anima ve vizi měsíce ani animus ve vizi slunce); taková obloha otevírá mimosmyslové vnímání
- jasná hvězda (mnohonásobně převyšující jas našich hvězd): zrození duchovního člověka, zrození stavu Krista; více o tomto tématu v archetypu Numinózum
- obrazce na hvězdném nebi: symbolizují nezměnitelnou část osudu, která se brzy vyplní
- hvězdná loď, hvězdný koráb: viz archetyp UFO iniciační obřady
- alchymistické hvězdné nebe se zjevuje na černé hladině sloučenin jako doklad duchovního postupu ve vizi nebo ve snu: viz archetyp AlchymistaHvězdář
- pokud se zabývá pouze hvězdami a pokud pro něj neexistuje běžný život, pak je duchovním animemHvězdná mapa
- povyšuje symbol mapy a glóbu a představuje končící cestu od jednotlivosti směrem k jednotě a celistvosti

Kosmická loď
- hlídaný prostor před vstupem do kosmické lodi: tvoří rozmezí mezi citovou a duchovní rovinou
- tento symbol je tak důležitý, že by si každý člověk, kterému se tento symbol objeví ve snech, měl ve svém zájmu přečíst archetyp UFO - iniciační obřady, neboť vstupuje do velice složitého psychického procesu a znalost procesu mu umožní podstatně snadnější zpracovávání složitých vnitřních prožitků*73Kosmický prostor
- kosmická prázdnota, jež může být zažívaná v meditačních stavech, je podstatou hmotného vesmíru, zdrojem veškerého života (potenciálně zde spícího) a útočištěm vědomí člověka
- v kosmickém prostoru jako na nekonečné pláni vědomého života se rozplývají veškeré pudové a posléze i citové symboly
- s pocity klidu a míru, s vizemi rájů plných slastí a radostí: návrat člověka do prenatálního stavu a pocitů v lůně matky umožní člověku zapomenout i na ohrožení, bolest a utrpení, jež při porodu každého tvora naplňují měrou vrchovatou (viz archetyp Bazální perinatální matrice); v těchto prožitcích si může člověk uvědomit, že i zrod života vesmíru byl bolestný, ale to jen proto, aby všichni tvorové a veškerý život byl schopen jednou rozeznat opak - blaho a slast, potom po vlastním stvoření v hmotném světě máme šanci ochutnat vše v "zemi protikladů" a sloučením těchto protikladů se navrátíme zpět do lůna kosmické prázdnoty

neo
člen


# Zasláno: 2.12.2007 17:58 
Odpovědět 


Źižko

máš recht od středy se táhne tenzní serie, jednak je zatím kvadrát Slunce na Saturna a konjunkce Pluta s Jupiterem, expanze s transformací, jež na poli vědomí tvrdě naráží na překážky a omezení formou.

Pavlo
díky
Dnes jsem měl nádherný ale smutnýživý sen o nanaplněném vztahu, kdy okolnosti bránily našemu setkání, ale ten užasný naprosto živý pocit lásky a "prahnutí" po sobě, po spojení, ten vnímám do teď, je to jako úžasná závrať něčeho neskutečně nádherného všeprostupujícího a nedělitelného a tem stesk po sobě, po splynutí zůstal, je to jako dejavu, mnoho let mám pocit jako by část mě zůstala na druhé straně ... .

Pavla Aligova
člen


# Zasláno: 2.12.2007 18:29 
Odpovědět 


Ahoj Neo

Pokud mas ten pocit rozdeleni, vzpominam si, ze samani chodi pro ztracene kousky duse. Vim, ze to tady jedna samanka v blizkosti Davosu dela.
Panove, co narikate? Vzdyt ten uzasny trigon mezi Marsem, Lilith a Uranem je nadherny! Mam pocit, ze vase sny s touto konstelaci souvisi.
Boze ja si to tak vychutnavam!!!!!

hanka
člen


# Zasláno: 2.12.2007 20:18 
Odpovědět 


Žižko,
pod drsnou slupkou se napřed objevují zbraně - už k nepoužití.
(To jak pořád drsně nadávals těm tupě věřícím, už od toho upouštíš?)
Potom symbol tajemství a starého vědění, které je uvnitř zlaté a živé, dokonce zvoní.
A to si přeješ objevit. Tak moc, že se Ti o tom i zdá!
Skoro už tam jsi!

hanka
člen


# Zasláno: 2.12.2007 20:24 
Odpovědět 


Neo,
ty hvězdy, to je Vaše nitro. Tento výklad se mi poněkolikráte osvědčil.
Třebas nemám pravdu, ale zkuste to nezaujatě prozkoumat.
Ta Vaše smutná touha je velice krásná - přeji z celého srdce při Adventu, aby došla naplnění.


hanka
člen


# Zasláno: 2.12.2007 20:26 
Odpovědět 


A pozdrav Pavle Aligové, prostě jen tak.
Ahoj pro radost!

hanka
člen


# Zasláno: 2.12.2007 20:33 
Odpovědět 


Ještě jsem chtěla dodat, že jsou zvláštní termíny pro takovéto podivné sny, které mají zvláštní význam. Je to právě teď, okolo prvního, druhého prosince, všímám si po několik let.

zizka
člen


# Zasláno: 2.12.2007 20:59 
Odpovědět 


Hanko

Díky za výklad.

PS. Věřícím jsem nenadával, chtěl jsem jen vědět, jak moc je jejich víra v pána bůcha pevná. A že to blbě rozdýchávali ...... . Nicméně jsem na to už rezignoval.

neo
člen


# Zasláno: 3.12.2007 08:46 
Odpovědět 


Děkuji vám všem

, neo

virgo63
člen


# Zasláno: 3.12.2007 11:53 
Odpovědět 


zizka

Do ruky se mu dostala pyramidka z kovaného zrezivělého železa.
Tak to mě zaujalo a koukám do snáře:

pyramida - je nejsilnějším tvarovým vyjádřením duchovního aspektu člověka a možnosti jeho realizace
- je mystickým tvarem sjednocení, jež směřuje ze základního čtvercového symbolu individuace*11 (základna) k jednobodovosti (vrcholový bod), v níž se hroutí čas i prostor; podobného výsledku lze dosáhnout v cvičení sanjama*5


Sice jí máš trochu zvenku zrezivělou, ale uvnitř se třpytí! Nalezl jsi tedy svoje zlaté jádro? Ale co ta bomba, před kterou ses schoval? Ta ve snáři není...

Přeji pěkný den

věra# Zasláno: 3.12.2007 14:18 
Odpovědět 


virgo63
Virgo63 - tak já nemám slov. dokonale stručné a úplné; co to máš za snář ?

věra# Zasláno: 3.12.2007 14:37 
Odpovědět 


zizka
jestli ona ta bomba - není rezavějící potlačovaný potenciál, nebo tlakovaný strach a obava - to umí taky pěkně bombardovat. To bude asi spíš, protože symboly agrese jsou zde všechny rezaté (strach a obavy jsou autoagresivní). Kdežto ta pyramidka je jediná, která nenese agres.symboliku. Proto má odlesk zlatého slunečního svitu (seberealizace)a sy. duchovního zabarvení(spolu s bílou a fialovou). Nadčasové hodnoty s čudlíkem, který čeká na vnitřní stimulaci, aby směl zaznít a zvučet tím svým čistým a ne-falešným tónem vyšších sfér. A v čase zimního nadcházejícího slunovratu.... Tomu říkám vzkaz!!! Řekla bych, že i současné planet. konstelace o tom vypovídají - a ta konj. Jupiter /Pluto ve Stř. a dekanu pochopení - je to jenom vzkaz nebo výzva s tlakem na... Tak příjemné přemýšlení a pochopení nezbytného tlaku na zkvalitnění a proměnu - neboť obstojí jen to - co je řádu hodné.

zizka
člen


# Zasláno: 3.12.2007 17:01  - Změnil/a: zizka
Odpovědět 


Díky všem za inspiraci.

K té bombě a zeleněfloreskujícímu obdélníku.

To zelené byly navigační paprsky (čipy???), které měly označkovat definitivní cíle a možná paralyzovat PVO. Nevím, ale připadá mi to důvěrně známé, jen nevím, zda je to minulost a nebo budoucnost. Uvidíme během 5ti let. V každém případě jsem zachoval klid a zalezli jsme do katakomb. Po kolikáté už????? Bomba byla nová, letadlo taky, žádné staré verky, ale moderní HiTech.

hanka
člen


# Zasláno: 3.12.2007 21:00 
Odpovědět 


O tom zeleném obdélníku jsem přemýšlela, žižko, ale k tomu se vůbec nemůžu vyjádřit. Když si to představím, udělá se mi vždycky strašně zle, a to tak zle, že od toho musím pryč. Až jako na omdlení. Krindypindy, cos to viděl?

věra# Zasláno: 3.12.2007 21:19 
Odpovědět 


zizka

Hele, se vším respektem, ale ty to pole znáš? Je to v tvém okolí?

Co kdybys vzal ten vercajk jak maj hledači - na detekci, a virguli a šel se juknout? Bůhví, co by z toho ještě bylo. Ten zelený obdélník je kýžená oblast. Co když kopneš a bude naftička, plyn a tak? Říkám - je to vzkaz, výzva. Kdyby jo - tak nezapomeň na podílek!!!

Mně se tedy sny plní a to i 10 let od jejich ataky. Až jsem se toho jednu dobu bála. Tak říkám ...."jdi a Kopni"..... Jupiter/Pluto- přetlak!!

zizka
člen


# Zasláno: 3.12.2007 23:07 
Odpovědět 


re Hance
viděl jsem nějaký svinstvo co mělo co do činění s navigací bomby, kdo ví, co mají armády ve výbavě dnes. Čipy pro civil už mají rozměr 0,05 x 0,05mm. Mohlo to být odstínění prostředků protivzdušné obrany na ochranu padající bomby (v lepším případě).

re Věře:
To pole neznám, byla to trochu jiná krajina, hlavní motiv bylo úsek zoraného pole s trčícími zahliněnými rezovatými laufy, cikáni, kteří je na tom úseku pole plahočili a sbírali a posléze záběr na pyramidku (ani nevím, kdo mi ji podal, najednou jsem ji měl v ruce), která se skoro sama otevřela, jen jsem lehce vzal za petlici na boku.

Kolem Rokycan byla po WW2 demilitarizační americká zona, pole byly plné tohoto železa od odzbrojených německých vojsk a je toho stále dost (dnes již nepoužitelné zrezovatělé železo), občas se tam vyskytují podivní hledači pochybných "suvenýrů".

věra# Zasláno: 4.12.2007 00:15 
Odpovědět 


zizka

Jéžis, to tam teda radši nechoď, ať tě nemám na svědomí. A hledej v té duchovní oblasti. To je jistější a nepodléhá to času ani rzi. Tak vše dobré na cestě za duchovním pokladem dle návodu Virgo 63. To se mi fakt líbilo a rezonuje to s tím, co jsem se ti chystala napsat, ale přes ty telefony jsem zaspala. pa a dobrou.

hanka
člen


# Zasláno: 4.12.2007 11:46 
Odpovědět 


Jen na okraj - já sleduju ty memy a tak... v jedné reklamě jsem viděla spojení něčeho leteckého - snad helikoptéry, plus nějakého jasně zeleného záblesku. Mohlo to aktivovat něco podprahového v Tvém podvědomí, žižko. A to sis vůbec té reklamy nemusel ani vědomě všimnout. Prostě tvůrce reklamy měl podprahově třeba zadusaného něco podobného, a promítl to do reklamy. Můžete mít i z budoucnosti společné "vzpomínky". Třeba. Něco jako Jules Verne...

věra# Zasláno: 4.12.2007 13:19 
Odpovědět 


hanka

Hanko, pěkný, všímvý, šikulka!!

RidgeDob# Zasláno: 6.1.2018 19:25 
Odpovědět 


Orion Barnes from Ames was looking for best thesis writing site ca

Vicente Porter found the answer to a search query best thesis writing site ca

Link ----> best thesis writing site capaper writing service - ESSAYERUDITE.COMA Filipino Notre Dameesl argumentative essay ghostwriter websites for mbaessays on the renaissance period, essay on how to develop road safety culture in indiaprofessional definition essay editing service for schoollocation of thesis statement in essaypay to do economics personal statement. rubric thesis evaluation critical essay outline, best thesis writing site ca write my custom persuasive essay on founding fathers.
essay questions on helen of troytop dissertation chapter ghostwriting service for collegewrite my poetry essaysscirus search for dissertationsdefinition essay over patriotism. popular homework editor for hire uk holocaust essay introduction decription essay.
type my esl dissertation. psychology courseworks, custom argumentative essay on pokemon go. popular research proposal ghostwriter sites us pay to write cheap dissertation chapter online!
example essay on characterizationwriting essays on poetrycover page to a research paperpopular persuasive essay ghostwriter sites for college - https://essayerudite.com/buy-essay/ best thesis writing site ca and professional case study ghostwriter services usa, popular scholarship essay ghostwriting services au.
university essay ghostwriter site gbdesign and technology a level coursework. custom best essay proofreading websites uk! Black Eyed Peas Lyrics Analysis qualitative dissertation consulting.
help with human resource management creative writing buying essays online, best thesis proposal writing site gbessays on bertrand russellshort essay about halloween? top dissertation editor websites, patriotism essay ideasargumentative essay on battered women.
thesis on finance for mbaprofessional movie review editing websites cabest blog post editor for hire usaesl descriptive essay writers sites for mba. putting up the gates essay popular college essay writers for hirecover letter ghostwriting siteworld affairs ghostwriter site. popular dissertation ghostwriters service for university, best thesis writing site ca top mba essay editing services usa.
death penalty essay contest. essays on participative vigilance writing essays top article review writers websites gb2002 ap world history dbq essays.
popular paper ghostwriters sites ca perfect essay structure, top curriculum vitae writer for hire for schoolEmily Dickinson s Reluctancepopular descriptive essay editing for hire for mba. custom descriptive essay editor for hire for phd, professional annotated bibliography ghostwriting websites for school.
Jesus explanation of Gods kingdomshort essay on old age homecustom masters critical analysis essay assistance - custom essay writing. best thesis writing site ca and writing honours thesis introduction, cheap dissertation introduction proofreading services gb.
example of an essay in turabian formatpay for trigonometry essays. blithedale romance thesis statements, dissertation writing service, phd thesis artificial intelligence

Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Různé / sny a konstelace
Powered by miniBB™ © 2001-2018