Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Numerologie / Karmická numerologie
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 265 . 266 . >>
Autor Zpráva
Turnovský# Zasláno: 27.10.2010 10:12 
Odpovědět 


přirovnal bych některé plutonské projevy k Heideggerovu zjištění, že důležitost něčeho poznáme zejména tehdy, když to je "polámané" viz jeho příklad s rozbitým kladivem. Dokud je kladivo v pořádku, používáme ho "bezmyšlenkovitě", teprve, když se kladivo rozbije, doceníme jeho důležitost

neo
člen


# Zasláno: 27.10.2010 10:24  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


To je spíše platforma Saturna

náš svět je především staven do hranic k Saturnu a této platformě odpovídá, ostatní je víceméně již duplicitní či zástupné, pakliže nejdeme cestou duše a duševních hodnot.

Pluto navíc přináší zkušenost hloubky a celistvosti, což nemusí být pro někoho přitažlivé, může jej doslova zahltit a nakonec i obohatit ... .

Kdyby Uran,a Pluto fungoval již dříve, tak tu máme velmi vědeckotechnickou vyspělou společnost prostou určitých rysů chování a myšlení ... .

Spíše to poukazuje na to, že pořád je prim to co shrnuje Saturn, ostatní jde spíše na vrub toho že celek je obsažen v prvku, tudíž není pak problém dát tomu určitý rys, ale je to jen rys ale ne stav ... .
Na krásno si jej můžeme vyvolat a nechat se tím manipulovat ... .

Někdy si říkám že nesedáme-li na lep té hře našeho nevědomí jež nakonec umí naštosovat a vyvolat určitý dojem že to tak je či odpovídá, přitom ... .

Dagmar
člen


# Zasláno: 27.10.2010 10:48  - Změnil/a: Dagmar
Odpovědět 


To přirovnání Mayera mi nesedí - hlavně dvojka nemůže být Merkur - jestliže charakteristika dvojky je cit, dualita, pár, matka, vyvažování ....atd.
proč by tam měl byt Ceres, když jeho charakteristiku také v astrologii nijak nepoužíváme, juestliže čísla zastupují planety, proč ho tam plést?
prostě nesedí tam více věcí, protože musíme vycházet z charakteristiky jednotlivých čísel.

10 v mřížce není - kam bys tedy Pluto přiřazoval?
To porovnání s astrologií dělám už asi 15 let - ne-li víc, jsou to stovky horoskopů - tak snad zase nejsem tak mimo.

Neo jestliže je osmička nejsilnější číslo v mřížce, vůdčí, manipulující....atd.
Saturn jí prostě vládnout nemůže.

Jde o to , že charakteristika každého čísla obsahuje hodně významů a měla by souviset s významem planety.

neo
člen


# Zasláno: 27.10.2010 11:12 
Odpovědět 


Dášo

zde mě pořád připadá že Pluta nelze škatulkovat a přiřadit mu určitou parketu. On je nad vším a v každé platformě má jiný účinek, je spíše nadčasový a multi ... .
Jeho aspekt je přítomen ve všech rovinách, jak živočišné, personální, společenské, jsoucí ... .

On je jako vesmír, nelze jeho univerzální obsah všeho co je ve vesmíru, vsadit do nějakého systému, on prostě nemůže být, sluncem, planetou, horninou ... .

Tak jsem hrabošil a vyhrabošil asi Indickou numerologii a zde je princip takový

1 -slunce
2- měsíc
3- Jupiter (Mars )
což je živočišná rovina - materiální

4 - Rahu - Chiron
5 - Merkur
6 - Venuše

což je personální platforma

7 - ketu - Jupiter
8- saturn
9 - Mars - Neptun
společenská i transpersonální rovina

10 - Pluto i Uran

Uran taktéž nelze moc zaškatukovat, neboť on je vlastně posel transpersonálního - jsoucího stavu, a tem zde na zemi a ani v konstrukci lidského bytí není přítomen a ani účelem, obdobně jako Pluto.

Dagmar
člen


# Zasláno: 27.10.2010 11:20  - Změnil/a: Dagmar
Odpovědět 


neo
nemůžeš spojovat východní a západní numerologii, stejně jako nelze spojovat v tomto směru astrologie

a už mě neštvivždycky někde něco vyhrabeš bez souvislosti na cokoliv

tak si přečti alespoň základní charakteristiku čísel, než tady začneš něco tvrdit
Jestliže je 7 uzavřená dovnitř, s hlubokým vnitřním životem, pesimistická, atd.atd- jak by jí mohl vládnout Jupiter????

neo
člen


# Zasláno: 27.10.2010 11:46  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Dášo

mě to spíše hraje intuitivně a letitě, pro mě byla a je č. 7 šťastné a optimistické číslo.

Osobně na to jdu intuitivně a díky svému tahu, ale to neznamená automaticky že to tak má být ... .

Zde je to potřeba číst a vnímat, že je to spíše vnímání lidského osudu z pozice transpersonální, než živočišně personální, tam zatím jsou vnímány jiné polohy, zde ovlivněné jak živočišnou tak společenskou platformou, nesou její pečeť ... .

Je to jako když máme rozhled jen 1km, tak vidíme komunikace města víceméně roztříštěně, než ze 10km ... .

Zde se zase ale ztrácí jiná perspektiva ... .

Zde je to bohužel obtížné vnímat, že na každém stupni dostane základní soustava kvalit, zde třeba planet další rys a akcent, který předchozí stupeň vývoje nemohl postihnout, neboť vlastně to jednak nepotřeboval a neměl k tomu zkušenosti a vypěstované čití ... .

Zde tak nejde na dělení stupně, ale spíše o tento princip kdy to vlastně každý vnímáme přibližně obdobně, neboť jsme na stejné platformě a řádu, jiné je ale když už se učiní zkušenosti z další ... .

Proto se jednak nelze shodnout na kvalitách planet a všeho, neboť tam panuje tento princip, jedinou útěchou je, že jen velmi málo lidí učiní za celý život takový pokrok či rozvoj duševna, že překročí tuto platformu tak dalece, maximálně do duševní -intelektuální roviny, že začne vnímat další spojitosti a tím se mění i zažité kvality stavu, zde třeba čísel a planet, budou obsáhnutější a už tak trochu jiné ... .

Proto se čas od času s panem Turnovským míjíme i když pan Turnovský je na duševně-transpersonální platformě.

Turnovský# Zasláno: 27.10.2010 15:28 
Odpovědět 


rahu je severní lunární uzel a je jupiterský, ketu jižní a je saturnský (nebo naopak, ale JU/SA to je)

Dagmar
člen


# Zasláno: 27.10.2010 16:13  - Změnil/a: Dagmar
Odpovědět 


neo
ber v úvahu že jsem praktická, nefilozofující Panna, zapoj si to hafo planet v tomto znamení a napiš mi to "po našem".
Numerologie stejně jako astrologie má své zákony, pravidla, informace - pokud je znáš můžeš intuitivně spojovat - pokud je neznáš, a jdeš do toho nějakou intuicí, je to celé na vodě.

Jestli pro tebe byla sedmička optimistické číslo, je to jen tvůj pocit - nikoliv informace, na které se dá stavět - 7 není "nešťastné číslo" takové já neznám, ale má prostě jiné kvality.

Zlata
člen


# Zasláno: 27.10.2010 16:19 
Odpovědět 


Srdečně zdravím všechny karmíky. Jako těžký handicap považuji, že mám pouze 8 číslo dne ( 26) , za to se mohu chlubit tím, že jsem přivedla na tento svět chudáka karmíka z nejtěžších, anžto má datum 8.8.1980.Jenom škoda, že on o tom nějak neví.

Milan Zahradník# Zasláno: 27.10.2010 17:39 
Odpovědět 


Nazdar vářené a vážení.

Zde je část "rarmy" z Malého mystického slovníku naučného od Květoslava Minaříka

Jelikož napětí vyvolávané činy působí
mechanicky, je karma, která je jeho výsled
kem, vlastně nejvýš spravedlivou ode
zvou zejména toho, co člověk vykonává
s kladným poměrem k tomu. Dokonalý
indiferentismus v poměru k vlastnímu
konání člověka psychicky oprošťuje od
výsledného napětí z činnosti a to je také
způsob, jímž se každý může vyhnout
tvoření a působení výsledné karmy.
Psychické napětí, které je výsledkem
citových, mentálních a duševních vzru
chů nebo emocí, je vždy jistým a přiro
zeným následkem činnosti. Ale člověk
může duševně od každé činnosti abstra
hovat a tím se vyvarovat vytváření nos
ných energetických vln nebo napětí, na
kterých se zažehuje uvědomování a idea
já. Tím je také vytvořena operativní zá
kladna pro působení na karmu, která člově
ka může vždycky obelstít tím, že se stá
vá základnou pro jeho sebeuvědomová
ní. Ale abstrahovat od činnosti je možné
jen tehdy, když je člověk mravně tak sil
ný, že ho osobitost neovládá, nýbrž jí on
sám vládne.

Jardine
člen


# Zasláno: 27.10.2010 19:16 
Odpovědět 


Když už jsme u toho, přihazuji svůj oblíbený postřeh o karmě od Pemy Chodron:


"Učení o karmě se však snadno mylně chápe. Lidé se v něm někdy zapletou do hry na vinu a těžký hřích, kterou doprovází pocit, že jejich současné nezdary jen dokazují, že v minulosti páchali něco zlého, za což jsou teď trestáni. Tak to ale vůbec není. Karmou je myšleno, že nám neustále přichází to pravé učení, které potřebujeme, abychom mohli otevřít svá srdce. Někdy v minulosti jsme do jisté míry nepochopili, jak přestat zaštiťovat své srdce a nebránit si své měkké místo, a v té míře teď dostáváme dar: učení v podobě vlastního života. Tím máme k dispozici vše, co potřebujeme, abychom se mohli učit víc se otevírat."

neo
člen


# Zasláno: 27.10.2010 19:54 
Odpovědět 


Jardine

je to docela sobecké, proč by lidi si měli mít patent na karmu. Spíše jde o odvěký princip který v lidském světě díky zkušenostem lidí, jedinců a společenské platformě nabírá určitý charakter, respektive takový jaká je schopnost dedukce a kvalita poznání jedince.

Je přítomen ve všem co vykazuje tvůrčí tah a proces evoluce, je přítomen v atomu jak ve slunci tak i v člověku, ale zde je v jiných relacích ... .

Zde by jsme se spíše měli naučit mít otevřenou platformu karmy a vlastně všeho, neboť to je odvislé od vzdělání a poznání jedince, to určuje jaký bude závěr o karmě ... .

Je potřeba se naučit vnímat a pracovat se vším v tomto kontextu, že vlastně to záleží na lidech a jejich poznání, jak přijmou a budou schopni si to vyjevit a uchopit ... .

Jinak řečeno, pojetí o tom co je projev evoluce (karma), nám spíše ukáže o stavu mysli a vzdělání a prahu pojmutí dotyčného, to je limit karmy a všeho ... .

Zde by se mělo naopak diskutovat zda-li jsme schopni pracovat, uvažovat a myslet v těchto relacích, kde je více platforem neboť není stejná schopnost u lidí být v jedné kvalitě jako ostatní, jsou víceméně individuální ... .

Závěr je, karma a její pojetí je vlastně věc otevřená nemá jednotný výklad, neboť záleží zde z jaké roviny vzdělání a poznání jsme sto ji uchopit a přijmout, někdo je materialista, někdo je zase ... .

Zde by se musela zvolit řada insignii ve vlastnostech a schopnostech lidí a z ní vytvořit platformu, jen že to je nereálné ... .

neo
člen


# Zasláno: 27.10.2010 20:09 
Odpovědět 


Dášo

máš sice pravdu, ale ta pravidla platí jen k určité konstantě v kvalitách a schopnostech lidí, ta je určující že to relativně sedí a funguje, ale není to univerzální, jakmile ona konstanta povyroste, obsáhne další díl poznání a schopností, změní se i chování oné konstanty... .

Jinak řečeno jinak se musí přistupovat k žákům prvního stupně, jinak druhého stupně atd.

V rámci lidské populace se to rozpadá jednak do kvalit jedinců a možnostech společnosti, tak že tato konstanta může trvat staletí ... .

Proto tvá platforma funguje a oslovuješ určitou skupinu lidí ve společnosti, vlastně společnou či obdobnou rezonancí a má platforma ta si to nějaké století ještě musí počkat

Tím chci říci že oba dva máme správný pohled, jen jsme každý v jiném uchopení dějů kolem nás a jsoucna ... .

O světlu taky nelze tvrdit že je jen žluté a že hřeje, je to určité spektrum od infračervené až po ultrafialovou, no a když někdo je na infračervené platformě a má obdobně rezonující lidičky, tak je shoda, a když už někdo má i žluté spektrum tak to již pro tuto infračervenou platformu není shoda, ale to automaticky neznamená že je to špatně, jen to o kousek obsáhlo dál ... .

Tedy není to filozofování ale vesměs realita i když v jiných konstantách ... .

Turnovský# Zasláno: 28.10.2010 01:03 
Odpovědět 


doporučuju ke studiu příjemnou a informacemi nabitou knihu Otto Betz Tajemný svět čísel (Mytologie a symbolika) Vyšehrad 2002

Dagmar
člen


# Zasláno: 28.10.2010 13:07 
Odpovědět 


Turnovskýjo je dobrá

Neo
když ke mě přijde klient a chce vědět něco ze své mřížky, chce vědět něco o sobě, konkrétní,pokud bych tam začala filozofovat podobným způsobem o číslech jako ty nahoře, asi by mě poslal někam

Samozřejmě můžeš se na to dívat způsobem, jakým se díváš - ale tady se míjíme, protože já mluvím ke konkrétním lidem, zatímco ty ke komu????
V praktickém životě při kontaktu s klientem je ti to na dvě věci na nic a na....

neo
člen


# Zasláno: 28.10.2010 14:38  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Dášo

zde nejde o filozofování, ale o konstantování, podívej se na vývoj v astrologii, tradiční astrologie, trasnpersonální astrologie ... .

tradiční astrologie začíná být již archaická, neboť společnost se jednak individualizuje a jednak má nesmírné popudy k vývoji a sebereflexi, což v dobách kdy se takto formovala neexistovalo a ani 20 století to nemohlo tolika upgradovat ... .
Dnes se zde více zapojují planety Uran, Pluto, a asteroidy Chiron, Ceres, a další řady aspektů ... .
Jinak řečeno "musí" sledovat trend doby a vývoj populace, zde ale opět upozorním že to není plošné, jde o skupinky, tudíž proto bude vždy lidi oslovovat určitá část a postup v astrologii, podle jejich naturelu a vzdělání a taky se může stát, že když někdo učiní a posune to moc dopředu, nenalezne zatím odezvu u lidiček, ty se musí narodit

Zde nejde tak o základ ale o obsah a výklad a nalezení dalších možností ... .

u mě by to šlo že bych si oslovil svoji část lidského publika jež by byli na mé vlně ... .


navíc se nemohu věnovat jednomu esoterickému směru, a z toho co zde prezentuji je to patrné, neboť jdu a mám zájem vnímat vše jak si od pramene, kde to vše vzniká, jak numerologie, tak astrologie, tak vesmír, planeta atd.


můj výklad by byl spíše založen na intuici, odhadnutí k čemu človíček inklinuje a jak ne něj mohu jít, tak aby byl schopen mně rozumět, tak že ani nemusím zapojit nic z esoteriky a duchovna, když je mu to proti srsti, ale vyslechnout jej a vyčíhnout ... .
když je otevřenější tak mohu zapojit i astrologii, numerologii, karty atd., jak hluboce, to odvisí od reakcí jedince.
zde bych to bylo něco jako Etikoterapie

nemám zájem Ti nějak "bořit" tvůj systém numerologie, ale čistě poukázat že systémy jsou víceméně stavěny na vývoji kvalit jedinců a nejsou v rámci věku a generací stejné ... .

Irena
člen


# Zasláno: 28.10.2010 14:51 
Odpovědět 


Jardine
Čerpáš z knihy Pema Chodron ,,Začni tam kde jsi" ?

Jardine
člen


# Zasláno: 28.10.2010 15:23  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Irena:

Je to buď z té nebo z Když ztrácíme půdu pod nohama. Já jsem obě knížky půjčila známým, tak to teď nemůžu dohledat, ale ten postřeh mě zaujal natolik, že ho mám poznamenaný.

Irena
člen


# Zasláno: 29.10.2010 10:48 
Odpovědět 


Jardine
Vlastně to není až tak podstatné z jaké knihy jsi citovala.Smysluplné je jakým směrem se člověk vydal, co ho oslovuje a praxe.Učení Chogyam Trungpy a Pema Ch. byla jeho žačkou, je jemné a na tělo,teda spíše na ducha.

Jardine
člen


# Zasláno: 29.10.2010 12:46  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Irena

Pro mě byly knihy Pemy Chodron velmi inspirující v myšlence, že naše "slabé" stránky (místa, se kterými se nejvíc potýkáme) mohou být tím nejlepším materiálem pro náš růst. Vždycky jsem žila v domnění, že právě moje slabé stránky mi v tom růstu brání. Po zhltání Pemy Ch. a pár spřízněných autorů jsem na sebe přestala být takový pes, což byl docela krok dopředu ...

Vanda# Zasláno: 29.10.2010 13:13 
Odpovědět 


Jardine,
spíše to beru tak ( Pemy Chandron jsem nečetla ), že práce na našich slabých místech je možností, kterak se nejvíc posunout kukředu.
Konečně, matematika zná metodu síťových grafů, která se používá na plánování složitých úkolů. Jednodušeji řečeno naše mysl funguje jako družstvo při závodě. Není podstatné, kdo doběhne první, počítá se čas posledního, teprve tehdy je v cíli celé družstvo.
Jsem si vědoma, že závodní příměr není úplně štastně zvolený, někomu život jako závod může být proti mysli, ale princip je doufám zřejmý dost.

Jardine
člen


# Zasláno: 29.10.2010 13:37 
Odpovědět 


Vanda

http://www.ranka.cz/knihy/chordon.htm

Vanda# Zasláno: 30.10.2010 16:28 
Odpovědět 


Jardine,
jistě, pořád jde o ten jeden stejný princip, který konečně říká i pani Luis Hay.

Pema Chondron jde dál v tom, nakolik jde budhistické učení za myšlení.

virgo63
člen


# Zasláno: 30.10.2010 22:29 
Odpovědět 


neo
Asi s námi budeš muset začít mluvit jako se žáky prvního stupně, abychom Tě chápali...

Nestudovala jsem rozdíly mezi směry astrologie, ale předpokládám, že tradiční i transpersonální astrologie vychází ze stejných základů, tj. nemění třeba základní charakteristiku jednotlivých planet tak, jak se jí zlíbí, např. podle intuice, nebo ano?!
Dělat toto s čísly také asi není dobrý nápad. Nebo možná je, ale nediv se, že s tím Dagmar nesouhlasí.

Turnovský# Zasláno: 30.10.2010 23:07 
Odpovědět 


Myslím, že ymbolika čísla vyplyne téměř sama od sebe, když nepoužijeme číslice, ale bodování:

1 = .
2 = :
3 = :.
4 = ::
atd

neo
člen


# Zasláno: 31.10.2010 10:20  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Virgo63

pořád mně tak nějak nechápete, zde je to vše obrazně řečeno, tak aby to postihlo to co chci ukázat

zde chci vlastně postihnout tu proměnu v čase, že to jak pracujeme s realitou a tím pádem odvozujeme část za realitou, se mění a transformuje v čase.

jinak řečeno to co aktuálně pokládáme za fungující základ, tedy normu a princip, již za nějaký čas se změní ... .

změní se tím více, co se bude rozvíjet duševní podstata nás a vzdalovat se té živočišné ... .

my si myslíme že je to duchovní a esoterické, ale ve skutečnosti je to o konforntaci mezi identitou jedince a toho co jeho identita její stav je schopná pojmout ... .

tedy vše jsou vlastně jen zkušenosti, jež zase odpovídají kvalitám jedince, kdyby to vše bylo dáno jsoucnem, tak tomu vlastně nerozumíme, neboť není v našich rozměrech a kvantitách ... .

jinak řečeno k datu 31.10.2010 platí pojetí numerologie jak je, neboť opovídá části publika jež zase odpovídá určité škály vzdělání a pochopení jež to umí nějak pojmout ... .

k datu 31.10.2050, už to bude krapet jiné ... .

možná že jsem nečitelný tím, že na to pohlížím z více perspektiv, jak v čase, tak po rozpuštění lidského pojímání věcí ... .

proto mě neoslovují knihy a in autoři, neboť vím že je to o něčem jiném, zde spíše chci poukízat na potřebu jiné práce s podstatou, vnímat ji v jejím vývoji a pokud možno odosobněně

dřív byla dvanáctková soustava, římské číslice, dnes je dvojková,dřív byl svět jednodušší, lidi neuměli číst, psát, počítat, nebylo známo nic o dalších kontinetech, Země byla plochá, jiný byl kalendář, jiný čas ... .

my dnes těžíme z matematiky, fyziky, chemie, písma, knih, infromací, tudíž jsme někde jinde ... .

neo
člen


# Zasláno: 1.11.2010 07:06 
Odpovědět 


Nějak tu

po celou dobu co se věnuji esoterice vnímám a mám pocit že její účinnost je především v tom, že je člověk schopen se vnitřně naprogramovávat i falešně identifikovat... .

nic v tomto světě není černobílé, osud či život není jen o "vůli" hvězd, ale taky rodinném a společenském zázemí, tradicích a genech ... .

na tomto "koktejlu" pak záleží co bude hrát prim, jaká jeho část bytí a tím směrovat jeho osud.

každá lidská bytost v sobě nese celou sadu kvalit jež třeba vnímáme v numerologii, astrologii, jen část je latentní a část projevná, záleží na onom namíchání v tom našem šejkru ... .

"vůle" hvězd pak záleží na tom jaký životní prostor ji poskytneme a nebo si "vynutí" .... .

zde ale pořád mám otevřené závěry, ono "vynucení" záleží na více možnostech a v nativitě je dáno průbojnějším složením prvků a aspektů tak aby došlo k probuzení a přejití na potenciál duše, tedy ne potenciál života, ten je jiný.

kde je vlastně ono "naprogramování" a tím možná falešná identifikace a kde "vůle" hvězd ... .

virgo63
člen


# Zasláno: 1.11.2010 09:32 
Odpovědět 


neo

Těžko Ti dát za pravdu, když Tvoje vize, Tvoje mnohovrstevnaté vidění prověřit nikdo nemůže.
Víš, ono je mi celkem jedno, jaké poznání bude v roce 2050 a nikterak si ho dnes nehodlám ani představovat. Měli bychom spíš být a žít "tady a teď", ne? K čemu Ti to nadčasové koukání vlastně je?


neo
člen


# Zasláno: 1.11.2010 10:47 
Odpovědět 


virgo63
nejde tak o nadčasové, ale spíše vnímání celostnější, ostatně křiklavým příkladem je když Země přestala být plochá, nebo se objevily další kontinenty, struktura hmoty, struktura DNA, to vše přináší hlubší rozměr a rozvoj duševního bytí a na to musí chtě nechtě reagovat i dřívější normy a principy světa ... .

nebo třeba číslo 8 a Pluto, kde bylo Pluto v 20 letech m.s. ?

taky když najednou objevíš že Země je kulatá, že amerika vlastně není zadní indie atd., nemůžeš setrvávat na dřívějších hodnotách, zkrátka nové ti obohatí a transformuje původní, dá další rozměr ... .

tedy je to vlastně i o denní realitě a žití tady a teď, neboť i od mnohého osvobozuje a dává mi hlubší možnosti akce či neakce

Dagmar
člen


# Zasláno: 1.11.2010 11:00  - Změnil/a: Dagmar
Odpovědět 


Turnovský
ano, ty body přesně čísla vystihují.

neo
když já ti vůbec nerozumím a přiznám se, že takováto filozofie je mi cizí

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 265 . 266 . >>
Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Numerologie / Karmická numerologie
Powered by miniBB™ © 2001-2022