Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Pluto v Kozorohu tah na transformaci
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 12.3.2011 09:06 
Odpovědět 


Je zřetelné že síla Pluta v Kozorohu je čitelná tj. jeho první fáze "rozklad". Ostatně vedle stojící znamení Vodnáře, potřebuje od Kozoroha takové výstupy tak aby je svojí nekonvenčností mohl pojmout a rozvinout.

Aktuální stav vypovídá o velké stagnaci v chování a myšlení lidí a tím pádem čím dál více vedený tlak na změnu, tj. transformaci, převzetí odpovědnosti za sebe a svůj životní prostor.

Tento až rozklad je vidět nejen v arabských zemích ale i v zemích kde byla potlačena nebo nedána možnost učit se hodnotám ... .

V naší zemi o tomto procesu ukazuje rozpor jak společnost nahlíží na vládu a chování vlád na všech úrovní, který vlastně ukazuje svoji vnitřní prázdnotu a neschopnost ... .

Chování vlády a vlád na všech úrovních společnosti to je jen špička ledovce, odráží jen stav chování jedinců jež postrádají generační vztah k hodnotám a morálce a vlastní odpovědnosti.
Tudíž zde vlastně není zdroj který by mohl "zlepšit" vyhlídky na změnu a bude potřeba projít procesem nihilace, dokud to jedinci v této společnosti nepochopí, což je i proces Pluta v Kozorohu.

Kam to může dojít, tedy jak hluboce je vykořeněný vztah lidí k hodnotám a morálce a vlastní sebe hodnotě, ukazuje jak "padají" pilíře společnosti.

Vedle pilířů státní správy, jsou to de facto většina úřadů a soudní a výkonná moc, další pilíř je 7 velmoc - media, která dnes slouží již vesměs k vyřizování si účtů a k prospěchu určitých skupin, nakonec i pilíř samotné společnosti na úrovni jedinců ... .

To říká že žádná "revoluce" nezmění chování a myšlení lidí a dopadne jak dopadne, opět bojem o koryta ... .

Odpověď co se vlastně po nás chce je vedle Kozoroha a tím je Vodnář. Zde je společnost založena na jiných struktůrách správy, tedy to co dává Kozoroh se sem zkrátka nehodí ... .

Zde jede více o individuální společnost jež těží s vyspělosti vnitřních hodnot lidí, neboť tím uvolňuje pravidla vedení společnosti a tím pádem dává větší prostor opět lidem ... .

Pluto ve Střelci byl též nasměrován na hlavní pilíř světa a tím byla a je náboženská moc, která"musela" být transformována aby se otevřel prostor pro transformaci posledního pilíře starého světa a tím je správní a výkonná moc ... .

Zde v tomto procesu nelze již spoléhat že to někdo udělá za nás, bude-li tomu tak budeme stále více zabřednuti do rozkladu stávajících hodnot a chování lidí.
Jelikož zákony a zákazy se rodí na precedentech bude to občas síla ... .

Navíc tento proces neprobíhá celoplošně v rámci světa, ale podle vyspělosti kultur a společností, tj. není určen všem stejně, neboť ekosystém společnosti světa je složen z mnoha různých ekosystémů společností, jež mají jinou kulturní, společenskou i genovou základnu.

Neználkům tohoto procesů bude z toho plynout voda na jejich mlýny o katastrofických scénářích konců lidstva či planety a budou spíše brzdou, neboť budou lidi odvádět od jejich účasti na tomto Pluto-Kozorožčím procesu, jež se bude vyvíjet i podle postavení Saturna a Pluta v rámci kolečka.

Navíc dostane i na frak či spíše se srovná neustálá tendence lidského chování spadat do virtuálního světa stability v pozadí světa který žije a je stavěn s neustálých transformacích, je to jeho dech života, dech naší planety.
Zde je potřeba uchopit ten fenomen že stojí obrovské úsilí udržet stabilitu rozsahu hmotných statků společnosti, měst, domů, polí ..., na tomto pozadí ... .
O tom to že to pomíjíme je fakt že hledáme různé formy spasení ... .

Nakonec kdo uchopí tento fenomen dvojí transformace jemuž jsme a budeme vystaveni, a pochopí i fenomén, to jak se mění chování lidí ve společnosti a že je potřeba stavěna na růstu poznání a učení hodnotám jedinců, bude připadat volání a zprávy o spasení zcela mimo mísu a směšné ... .

Jardine
člen


# Zasláno: 12.3.2011 15:52  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Je zřetelné že síla Pluta v Kozorohu je čitelná tj. jeho první fáze "rozklad".

Taky u tranzitů Pluta vnímám určité dvě části; první by se dala popsat slovy "takhle už to dál nejde" a v druhé se pomalu a klopotně rodí jiná, kvalitativně lepší cesta.

V současné politické situaci zřetelně vidím onen stav "takhle už to dále nejde". Ale nějaké solidní nápady, co s tím .... zatím se nějak nerýsují.

Turnovský# Zasláno: 12.3.2011 17:08 
Odpovědět 


zapomeňte na slovo transformace, nikdo se netransformuje, slovo transformace je záminkou neřkuli omluvou stagnace, je vyprázdněné, vytunelované zloději a duchaři

neo
člen


# Zasláno: 12.3.2011 17:30  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Pane Turnovský

asi jste mně špatně četl, jede o transformaci ale o její první fázi, fázi vystavení svým postojům na všech úrovních a to tak hluboko než uchopí nebo budou okolnostmi dotlačeny k určitým postojům ... .

Je to fáze tzv. rozkladu, rozklížení toho co drží lidi v určitých postojích, pojmech a stavech, tedy i v určité toleranci na okolní stav, což je ti ona stagnace ... .

Bohužel jak jsem psal předtím, u nás chybí dostatečný zdroj lidí kteří v sobě nosí poznání hodnot, morálky a ... .

Zde je hlavní tah a akcent ne na politiky, soudce, starosty, úředníky, ale na populaci v řádu jedinců, zde je jádro aktuální situace a do toho se bude opírat onen až rozklad, neboť zde není zdroj ... .

Budeme pořád dokola vystavování marasmu tak dlouho dokud s tím nehneme, v horším případě to někdo vezme na nás, ale pak se tato transformace odloží opět o nějaký čas ... .

V rámci vývoje společnosti to není otázkou jednoho lidského života, zde je potřeba uvažovat a vnímat v jednotkách desítek let ... .

Otázkou může být i celkový úpadek, ale zde za zády nám zatím dýchá EU ... .

Turnovský# Zasláno: 13.3.2011 07:26 
Odpovědět 


víte neo, když tak sleduju co se u nás děje, uvědomuju si, že takhle vypadala II. republika. Tenkrát to bylo jen pár měsíců, měli jsme kliku, totálnímu rozkladu a marasmu a úpadku zabránila okupace a válka. Tentokrát takové "štěstí" nemáme

neo
člen


# Zasláno: 13.3.2011 08:53 
Odpovědět 


Pane Turnovský

v tomto máte zcela pravdu, zde vnímám dvě možné cesty jedna je vše kolem totálního úpadku a nějakém času chaosu, zvláště když ve světě vládne krize hodnot ... .

Druhá a zde není kladen důraz evoluce na život v rámci smyslu jednoho života jedince ve společnosti i samotnou společnost, je ona transformace byť třeba i přes ten úpadek a následný chaos, který vlastně i vykoření přežitosti a dá možnost uchopit hrstce lidí nový, zde měl bych napsat Vodnářský princip, ale nechci aby mně vzali za slovo ti jež to spatřují v dnešních hodnotách a profánnosti.

Zrovna se mi na dnešek zdál sen asi z budoucnosti a zde byl život situován do měst a města byly odděleny od okolí, ne že by bylo nějak zamořené ale bylo ponecháno svému vývoji ... .
Nakonec i svět lidí co se týče populace nebyl moc velký jak sem to mohl vidět a chování lidí, to bylo úplně jiné rovině, žádné náznaky sebestředností ... .

Zde je potřeba lidský vývoj vnímat více z vnějšku, než zvnitřku, tedy že jsem člověk a mně se to dotýká, jednak to odtrhává od součinnosti a smyslu ekosystému jehož jsme součástí, ne hlavním činitelem a jednak do toho nepromítáme své lidské postoje a potřeby ... .

Otázka nakonec ?

Proč společnost v rámci 2 století prošla takovou revolucí ... .
19 století proces nacionalizmu, rozvoj buržoazie a dělnictva, vědeckoprůmyslová revoluce

20 století, postupný pád několika pilířů hodnot a stavby společností
monarchistický, pád říší a kolonií, ideologistický pád několika istických režimů, pád naboženské moci a naposledy pád klasické moci republik ... .
vědeckotechnická revoluce, osvobození žen z její odvěkých rolí, osvobozování lidí z loajálnosti a podřízenosti potřeb většiny společnosti či hrstce mocných, pomocí moderních komunikací ... .

Zde je stopa evoluce jako hrom, jen je potřeba "vyjít" z vnitřku ven a vnímat to kontinuálně jak své lidské stopy zde na Zemi její evoluce tak celkového smyslu ekosystému planety Země.

My vlastně tak trochu nechápeme co se po nás chce, my pořád chceme budovat a rozvíjet vnitřek a vše z vnitřku lidské stopy zde, což řečeno postupně uniká realitě a vede nás do stále větších problémů.
Zde nejde o to pořád směrovat lidi do nějakých ideologií třeba vizí Vodnářského věku, ale překročit pupeční šňůru a pojmout se s vnějškem ... .
Překročit své lidské sobectví a sebestřednost ... .

Dana A
člen


# Zasláno: 15.3.2011 23:32 
Odpovědět 


Teď , v souvislosti s tím Japonskem mám pocit, jako by Pl chtělo toho kozoroha trocha provětrat. Na způsob: jakpak je to prostředí pro mě (atom) zabezpečené??

neo
člen


# Zasláno: 16.3.2011 08:43 
Odpovědět 


Dano

přiznám se že mně zaskočilo že mohlo dojít k vyřazení agregátů na výrobu elektřiny pro nouzové spuštění chlazení reaktorů, vodou.

Musejí mít simulace a propočty ohledně vzniku a výše vln Tsunami, už s ohledem na zemětřesení v Tokiu 1923 kde byla výše 10m.

neo
člen


# Zasláno: 4.4.2011 22:50 
Odpovědět 


Jak vnímám aktuální situaci v naší společnosti a ve světě, tak ve mě uzrává pocit že lidská populace stejně jako všechny děje v přírodě potřebují, čas obrození, omlazení, obnovení. Obdobně jak to třeba dělá oheň,voda, nebo zima ... .

Bez této regenerace dochází k úpadku, degeneraci a rozpadu. Nejsme žádným unikátem v přírodě a ve světě a proto na nás nepadají jiné vzorce regenerace a obnovení, než se obdobně dějí v přírodě, jen si je vlastně přivodíme my sami.

Takové podněty jsou pak války, přírodní katastrofy ... .
Zde je úplně mimo mísu nějaké duchovní mentorování o zlatém věku či duchovním spasení. Zde je to založeno na cyklech zrození a rozpadů, jež mohou postupně přinést i vyspělejší vývoj.
Tedy věk Vodnáře se ukazuje opět jako lidská naivita.

To vše je vlastně partitura Pluta. To co bylo dáno v šedesátých letech minulého století se již rozkládá, chybí nové zkušenosti, poznání přežitosti a nové směry z toho ... .
Nové generace jsou odtržené od původních hodnot a idejí a jsou jak si ve vákuu ... .
Odkaz světové války a prožitků ideologií jsou již též vyčpělé ... .

Nacházíme se v čase úpadku, rozkladu, ale zároveň budeme stíhání a tlačeni k obrození, buď tlakem ve společnosti, nebo projevy přírodního prostředí, tak aby jsme poznali novou kvalitu bytí, života a tím pádem další smysl skrz vykoupení a nalezení, což je ono obrození ... .

Zkrátka k životu lidstvo potřebuje čas obrození (zmlazení) i když to není procházka růžovým sadem ... .

Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Pluto v Kozorohu tah na transformaci
Powered by miniBB™ © 2001-2022