Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Konstelace léta 2010
<< . 1 . 2 .
Autor Zpráva
Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 11:55 
Odpovědět 


neo

Neo, jestli míníš opravdu rok 1850 tak tam byla už nová konjunkce Pluta s Uranem na samém konečku Berana a v podstatě v Býku.

Ale já tápu v tom období, které se podobá tomu dnešnímu a sice teda ten Pluto v Kozorohu než to pak bouchlo až přišel do Vodnáře
Co to vlastně bylo za čas a co se dělo ať už na světle či podprahově(?).

neo
člen


# Zasláno: 8.8.2010 12:23 
Odpovědět 


Ivo

zde vlastně se nastartoval největší zlom v lidských dějinách, jež má taktéž rysy vodnářské
Člověk jako jedinec přestal být pouhou věcí v čím si majetku a časem se na jeho svébytnosti začala budovat nová architektura civilizace.

http://dejepis.info/?t=212

Bismarck

Roku 1867 rozpustil Německý spolek a založil Severoněmecký spolek, v němž mělo vedoucí úlohu právě Prusko v čele s Bismarckem a zároveň byl sestaven nový parlament.

18. ledna téhož roku (1871) je v Zrcadlové síni ve Versailles vyhlášeno Německé císařství, Vilém I. se stalo německým císařem a on sám prvním německým kancléřem.

František Josef I.

Mladý císař se stal spíše symbolem reakční formy vlády v Rakousku nazývané jako Bachův (podle rakouského ministra vnitra Alexandra von Bacha) neoabsolutismus. Bachův neoabsolutismus se v podstatě snažil o posílení integrace Rakouska a jeho další centralizaci, a to také ve vztahu k Uhrám. Ideologicky se stavěl nepřátelsky k demokratizačním snahám a požadavkům stále významnější rakouské buržoazie o demokratické zastoupení.

Pruskem v roce 1866 (prusko-rakouská válka) a konečné ztrátě severoitalských držav (Benátska a Lombardska), přistoupil císař k vyrovnání s Uherskem a nechal se v roce 1867 korunovat uherským králem.

Prosincová ústava z roku 1867 stanovila poměrně jasné pravomoci císaře a krále, který se nyní díky rakousko-uherskému vyrovnání stal ústředním představitelem a symbolem jednoty dvojstátí. Jako konstituční panovník byl ale František Josef I. stále panovníkem "z Boží vůle" a měl celou řadu pravomocí v oblasti zahraniční politiky a armády, které byly kritiky označovány za absolutistické.

Rakousko-Uhersko (německy Österreich-Ungarn; maďarsky Osztrák-Magyar Monarchia, oficiální název V Říšské radě zastoupená království a země a země svaté Štěpánské koruny uherské) byl státní útvar existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, který vznikl přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv. rakousko-uherského vyrovnání v únoru 1867.


Francie

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpai r=en|cs&u=http://www.marxists.org/archive/marx/wor ks/1850/class-struggles-france/index.htm

V.Británie

Viktoriánská éra ... .

Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 14:18 
Odpovědět 


neo

Neo ale já si stejně myslím, že takovým výstřelem z Aurory impulzem k tomu co ty výše píšeš a tedy k té konjunkci Pluta s Uranem byl právě ten Pluto ve Vodnáři.

Protože ta Evropa vlastně pak kopírovala to, co už běželo v té Americe. A kde se právě velice osvědčil i ten princip vlády tedy ta demokracie neb díky ní vlastně začal i hospodářský vzestup, nebyly tam takové brzdy toho rozvoje jak u těch absolutistických.

Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 14:30 
Odpovědět 


Ještě jsem narazila na takovouhle informaci " V Americe se hodně uchytilo osvícenství, které tam rozšířili mladí lidé vracející se ze studií v Evropě. Američané začínali pod vlivem této filosofie svou koloniální velmoc dost nenávidět.".

Tak, že by to vlastně nezačlo až úplně tou Amerikou ale tím osvícenstvím? Z Evropy?

neo
člen


# Zasláno: 8.8.2010 16:23 
Odpovědět 


Ivo

Jádro toho vše je vlastně městských státech a jejich soupeření, Neapol, Florencie, Benátky, Piza ... .

Zde je vlastně i počátek dnešního bankovního systému

Je to o Renesanci ... .

http://dejepis.info/?t=117

Objev Ameriky a postupný zánik obchodování skrz blízký východ nakonec znamenal jejich postupný zánik a vlastně přeliv do okolních států a nakonec i Ameriky ... .

Pak ale přišlo baroko a sklon k absolutistickým vládám, náboženskému útlaku a pak to ukončila Velká Francouzská revoluce a taktéž poprava krále v Anglii

V Anglii to začalo popravou Karla I. 1625 - 1649
Bojoval proti parlamentu vede k občanské válce.
Byl popraven jako výsledek dne 30. ledna 1649.


Anglická občanská válka (1642 - 51)
Válka začala v roce 1642, kdy poté, co viděl jeho práva jako král snížily o parlamentu, Charles přepočítal na rojení do paláce Westminster s několika stovkami vojáků zatknout pět členů parlamentu a peer obvinil ze zrady.
Válka mezi Roundheads (stoupenci parlamentu) a Cavaliers (stoupenci krále) začal.


Commonwealth - deklarovaná 19.května 1649

Jardine
člen


# Zasláno: 8.8.2010 16:26  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Iva

Vypůjčím si citát z Taťány Goesové: " Kozoroh je obrazem tvořivého ducha, jehož síla pramení z koncentrace hmoty".

Je zajímavé, že předchozí Pluto v Kozorohu (tedy 1762-1778) koinciduje s obdobími naprosto zásadních inovací, které uvedly do chodu průmyslovou revoluci (mechanizace v ocelářství a pak v textilnictví, čímž se rozhýbal koloniální obchod s bavlnou a na to se nabalil nárůst konzumerismu atd atd). 18. století vůbec bylo dobou nadšení pro zlepšování hmotných podmínek, pro neustálé vylepšování "života vezdejšího", protože ten začal být čím dál důležitější (ne takové to "tady to nějak překlepeme, a to hlavní náš čeká až v nebi"). Tahounskou filozofií průmyslové revoluce bylo "ovládnout síly přírody, které dosud ovládaly nás". Tedy tvořivá práce s hmotou ... a také neochvějná víra ve vzestup ... tam toho Kozoroha vnímám silně. Ale samozřejmě se k tomu síly sbíraly již dřív, působením série vlivů, z níž osvícenství bylo jen jedním. Ale v tom Kozorohu to zkrátka nějak "vykrystalizovalo".

Tak nevím, jen mě tak napadají věci ... na toho Vodnáře si netroufám.

Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 16:45  - Změnil/a: Iva
Odpovědět 


neo

Neo, tak to budeš mít asi pravdu, že to začlo už tou renesancí, humanismem, zámořskými objevy - tedy přinejmenším a určitě by šlo jít ještě hlouběji do dějin.

Mě taky došlo, že v té Americe to začalo vlastně už :
"R. 1620 přistála loď Mayflower se 120 puritánskými vystěhovalci (tzv. Otcové poutníci) na mysu Code v dnešním Princetownu (stát Massachusetts).

Usedlíci uzavřeli smlouvu známou pod jménem Mayflower Compact, v níž se dohodli, že každý nový usedlík může od nově vytvořené vlády očekávat spravedlivé zacházení. V dějinách USA je to první příklad vlády vytvořené z vůle svobodných lidí."

Ústava Spojených států amerických. Zcela specifický vývoj vztahů náboženské a světské obce nastal v 17. – 18. století v Nové Anglii. Hlavní motivací prvních kolonistů byla jejich touha realizovat svobodný náboženský život. Proto byla pro postupně se utvářející novou severoamerickou civilizaci vždy příznačná přítomnost vyznavačů většího množství konfesí: presbyteriánů, kongregacionalistů, baptistů, metodistů, katolíků, kvakerů, mennonitů, moravských bratří a dalších. Některé z těchto denominací měly v jednotlivých státech dominantní postavení.
Ideje osvícenství a přirozeného práva, zejména učení Johna Locka, i nutnost pokojného soužití však přivedla Američany k myšlence i praxi náboženské tolerance a svobody. Prvním vyjádřením náboženských svobod byla "Základní ústava Karolíny", významná je ústava státu Virginie (1776). Ve Virginských statutech náboženské svobody (1786), jejichž autorem byl Tomáš Jefferson, se uvádí: "nikdo nebude nucen navštěvovat nebo podporovat jakékoli náboženské obřady, místa i představitele". Tyto zásady se pak vtělily do prvního dodatku Ústavy Spojených států (1787).
V něm rozlišuje tradiční americká jurisprudence dvě klauzule:

1. o zavádění náboženství (establishment clause): Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství. Podle Jeffersonova výkladu, přijatého i Nejvyšším soudem Spojených států zde Ústava staví zeď, která odděluje (separating wall) církev a stát.
2. o svobodném vyznávání (free exercise clause): Kongres nesmí vydávat zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství.

Tedy, že to jasně navazuje už na Pluta ve Střelci.

A zajímavý mě přijde, že zatímco u nás tedy byla Bílá Hora a například takový Komenský a Bratři musí do exilu, tak na druhé straně vlastně tihle "vyvrženci" a exulanti tím, že se přeplavili do Nového světa dali základy tomu Novému světu

To je takovýto to, že ze špatného může vzniknout nakonec dobré. Až teda na ty oběti, ty to prostě vždycky odnesou.

Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 16:46 
Odpovědět 


V roce 1620 přistála u břehů Newfoundlandu loď Mayflower se 102 lidmi na palubě. Byli to puritáni, příslušníci nové odrůdy církve v Anglii. Nesouhlasili se směrem, kterým se ubírala tehdejší anglická cirkev a dostali se do sporů s králem. Proto se rozhodli odejít do "Nového světa". Založili zde další silnou kolonii, Massachusetts

Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 16:54 
Odpovědět 


Jardine

Jardine dík za tu Goesovou. Já si na tohle téma taky netroufám ale na druhé straně bych chtěla vědět Nebo si aspoň trochu ujasnit.

neo
člen


# Zasláno: 8.8.2010 16:57  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Jardine

zásadní změnou bylo u nás postupné rušení nevolnictví tzv. tereziánské a jozefínské reformy.
Lidi dostali příjmení, domy čísla, zavedl se školský systém atd. .. .

http://ucebnice-dejepisu.ic.cz/0802-osvicenstvi-po catky-obcanske-spolecnosti-osvicensky-absolutismus .php

To je vlastně reforma starého řádu zde v obrazu Kozoroh jako starý řád a Pluto jako jeho transformace .. .

Bez toho by nebyla průmyslová revoluce. Tedy první krok uvolnění řádu, zde lidi ve formě nevolnictví a ustanovení nového řádu, zde státu ... .

Pluto ve Vodnáři, tak to by mohlo být právě 19 století a nástup technologií do společnosti, uhlí, litina,petrolej, svítiplin, parní stroje, železnice, telegraf, elektřina ... .

Naopak 19 století bylo dobou velkých změn a postupných zkracování vzdáleností, nástup páry a železnic, lety balonem ... .

Tedy Pluto vlastně zde transformuje starý řád a připravuje novou půdu pro technologický pokrok, zde rozměr lidstva ... .
Zde vlastně Pluto otevřelo cestu k demokratické společnosti ... .

V dnešní době to bude asi v transformaci lidského humanizmu pojmu o člověku a jeho morálce,náboženství, neboť ona již brání vstupu nových technologií a správě společenství ... .

Třeba medicína tam to je hodně již vyhraněné, umělé oplodnění, umělé udržování života, pronajímání děloh ... .

Nebo v přístupu k dětem ... .

Pluto pak ve Vodnáři přinese propojení technologií s bilogickým potenciálem prostě dojde k splynutí, čímž bude člověk schopen překročit bilogická omezení a spatřit hlubší rozměr bytí ... .

Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 17:28 
Odpovědět 


neo

Neo k těm tereziánským reformám něco k manželu Marie Terezie

Nevěděla jsem, že byl zednář.(Ale byl mě vždy sympatický.Už jen tím, že se necítil zastíněn svou ženou, její funkcí ).

V soukromém životě byl František Štěpán považován většinou současníků za příjemného a sympatického člověka. Byl skromný a dával přednost neokázalému měšťanskému stylu života. Vídeňská šlechta jej ale nikdy nepřijala za svého a až do konce jeho života mu dávala najevo, že je pro ni cizincem. František Štěpán pobuřoval své aristokratické okolí nechutí k dvorským ceremoniálům, chodil na tehdejší dobu nedbale oblečen a choval se zcela přirozeně, což bylo nepřijatelné. Byl svobodný zednář.

neo
člen


# Zasláno: 8.8.2010 18:05 
Odpovědět 


Ivo

jeho žena právě byla jeho štítem, nebyl tak svázán vladařskou etiketou a povinnostmi a mohl podnikat ... .

Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 18:22 
Odpovědět 


neo

Koukám, že měl v radixu také Pluto con Uran a to celé trigon Neptun.
A já pořád kde se to v tom Josefovi, synovi Marie Terezie vzalo. Takže hodně zřejmě po otci.
Ale to už hodně odbočuju...

neo
člen


# Zasláno: 8.8.2010 19:13 
Odpovědět 


Ivo

matně si vzpomínám, že vévoda Lotrinský u nás v zemi hodně podnikal, zakládal železnice, železárny, těžbu uhlí atd.

Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 19:36 
Odpovědět 


neo

Neo, já jsem narazila na tohle:

Podnikatel

V politickém životě se Františku Štěpánovi vinou jeho ženy Marie Terezie příliš nedařilo, ale v oblasti podnikání a obchodu projevil mimořádné vlohy. Svého dědictví v Toskánsku se ujal roku 1739 a stejně jako předtím v Lotrinsku pustil se i zde do radikálních reforem a postavil místní zdevastované hospodářství na nohy. Toskánsko se stalo vydatným zdrojem příjmů do jeho osobní pokladny. V roce 1743 zemřela falcká kurfiřtka a František Štěpán po ní, jako její bratranec, získal ohromné dědictví. Své peníze ihned investoval a začal skupovat četná panství. Jeho nejvýznamnějším majetkem se staly Holíč a Šaštín v dnešním Slovensku. Podnikání na těchto svých panstvích se osobně a se zaujetím věnoval. V Holíči založil továrnu na keramiku, čímž zahájil výrobu světoznámé holíčské keramiky. Postupem času zaměstnával na svých statcích i v továrnách víc jak deset tisíc zaměstnanců. Byl také obchodníkem a brzy převzal veškeré zásobování habsburské armády. V době prusko-rakouské, tzv. sedmileté války, zásoboval dokonce i armádu nepřítele, pruského krále Fridricha II., což považoval za obzvláště dobrý obchod. František Štěpán rovněž založil několik bank a centrálou jeho finančního impéria se stal tzv. Císařský dům ve Wallnerově ulici ve Vídni. Nakonec situace došla tak daleko, že František Štěpán půjčoval své soukromé peníze na vysoký úrok i habsburské státní pokladně, která byla ve finanční krizi. Díky tomu přenechala v roce 1763 Marie Terezie svému manželovi finanční správu země. Finanční situace habsburské státní pokladny se začala rychle stabilizovat, ale dalšímu pozitivnímu vývoji zabránila v roce 1765 smrt Františka I. Štěpána.
Logo Wikimedia Commons
Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu
Franz I. Stephan

Obrovský osobní majetek, který po Františku Štěpánovi zůstal, se stal základem soukromého majetku Habsburků. Do té doby žádný císař neměl osobní majetek a byl financován z prostředků ze státní pokladny.


"zásoboval dokonce i armádu nepřítele, pruského krále Fridricha II., což považoval za obzvláště dobrý obchod. "

"Nakonec situace došla tak daleko, že František Štěpán půjčoval své soukromé peníze na vysoký úrok i habsburské státní pokladně, která byla ve finanční krizi. "

To jsou teda věci, to nás tedy v dějepise neučili
A nebyl to náhodou střet zájmů??
No je to dobrý co si ti monarchové všechno nedovolili

Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 19:59 
Odpovědět 


Teda ta holíčská keramika byla ale vlastně habánská keramika jestli to nepletu. A ta je teda překrásná. No on má v radixu Venuše con Jupiter a ještě asi s Lunou tak to by odpovídalo.

A taky je zajímavý: Habánská fajáns je nejvýznamnějším domácím fenoménem v dějinách evropské keramiky. Moravští novokřtěnci - habáni - vyráběli fajáns zhruba 140 let od konce 16. do 30. let 18. století.

Iva
člen


# Zasláno: 8.8.2010 20:02 
Odpovědět 


Když začali pronásledovaní novokřtěnci od roku 1526[1] hledat útočiště na jižní Moravě, dostávali se do styku s Jednotou bratrskou, která byla na Moravě poměrně hojně zastoupena a těšila se podpoře mnoha moravských pánů. Příchozí nevěděli o české reformaci ani Jednotě bratrské prakticky nic

A jsme zpátky u Bílé Hory a Jednoty bratrské, exilu a stěhování za moře...

Jardine
člen


# Zasláno: 8.8.2010 21:01  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Iva

ještě jeden poslední postřeh k tématu Pluto v Kozorohu a průmyslová revoluce. Je nasnadě, že se Plutonův pobyt v Kozorohu asi nějak promítal i do protilehlého Raka. A když se opět podíváme na ono citované období - inovace v mechanizaci, které vedly ke zřízení velkých továren (ty právě v onom období rostly jako houby po dešti v živelně se rozrůstajících - a dost pekelně vyhlížejících - městech) , najdeme tu i zásadní proměnu rodiny. Dříve byla rodina výrobní jednotkou, bylo to stylem maminka, tatínek, děti i jiní členové rodiny vykonávali společně určitou práci - řemeslo, zemědělské práce atd atd, celý den byli vlastně pospolu v dílně, rodinné manufakturce, na poli. Po vzniku velkých továren však byla rodinná jednotka na celý den rozdělena, chlapi jinde, ženy jinde a děti (jejichž práce byla v průmyslu tehdy velmi žádaná, pracovaly i přes 12 hodin denně) taky jinde. Prostě roztržení vazeb, které fungovaly po staletí a více. Rodinu jako takovou to nepoložilo, ta fungovala dále, ale proměnilo. V tom bych viděla ten průtisk do Raka.

Se vstupem Pluta do Vodnáře možná souvisely počátky takového toho přehodnocování nelidských pracovních podmínek v továrnách, omezení dětské práce, humánnější pohled na život těžce pracujících. Ale to je jen moje spekulace ....

Omlouvám se, že to beru jen přes tu Anglii, ale tam jsem nejvíc "doma"

neo
člen


# Zasláno: 8.8.2010 21:28 
Odpovědět 


Jardine

bohužel mi program neukáže Pluto v letech 1700 až 1900, ale Pluto zde nejdříve musel v Kozorohu "rozbít" dřívější feudální nevolnický stav, tj. Kozoroh a teprve ve Vodnáři přinesl éru nacionalismu, tedy rozpad feudálně panovicky postavených struktur ve společnosti, na národní či etnické složky ... .
Bez toho by nebyla průmyslová revoluce

Lid tehdy patřil i s vesnicemi i městy šlechtě, teprve rokem 1850 začal obrat a poddanské města ... .

To co píšeš začalo krystalizovat nejvíce ve 20 století a to ve 20 letech a v Americe nastartovalo spotřební ekonomiku ... .

Manufaktury již byly v 15 a 16 století ... .

Dělnické hnutí bylo někdy na sklonu 19 století ... .

Pluto tedy v Kozorohu "rozbil" feudální řád světa a dal průchod sebeurčení národům a tím pádem předpoklad k vytvoření demokratických prvků a dnešního základu rodiny ... .

Pluto ve Vodnáři preferoval národnostní sebeurčení a obnovu národní identity a osvobození lidské bytosti z hodnoty psa na hodnotu dělníka a později voliče ... .

Jardine
člen


# Zasláno: 8.8.2010 21:45  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


neo

tady je asi problém v tom, že se různé země vyvíjely různě; někde v té inkriminované době měli feudalismus, který Pluto klidně mohl rozbít, ale jinde už byli o kus dále ... místo feudalismu už tam frčel merkantilismus, místo nevolnictví pronajímání půdy svobodným farmářům, panovnické struktury už byly dávno podřízené parlamantu (v Anglii již od roku 1688; v Americe vlastně žádná aristokracie nefungovala, privilegované vrstvy se konstituovaly na základě majetku, ne původu) a na vydělávání peněz/vytváření bohatství už se nekoukalo skrz prsty jako něco "nižšího" (což ve feudálních společnostech stále platilo), ale mělo to čím dál větší prestiž. Já si prostě nemůžu pomoci, abych neviděla tu spojitost Pluta v Kozorohu se vzepjetím byznysu a oligarchie navázané na průmyslovou revoluci ... analogií s rozbitím feudalismu by však klidně mohlo být to, že ti nově zbohatlí průmyslníci a byznysmeni začali šlapat na paty staré aristokracii, která sice měla půdu, ale nedokázala s ní už vytěžit prosperitu, protože ekonomika se ubírala jinudy. Ti staří lordi ještě měli prestiž, ale také čím dál prázdnější kapsy .... pomalu jim začal ujíždět vlak a 19. století to pak dorazilo. Právě během pohytu Pluta v Kozorohu si jejich strana u moci skoro neškrtla, směle je válcovala liberální opozice.

No, možná jen mluvím z cesty, klidně mě opravte

neo
člen


# Zasláno: 8.8.2010 21:59 
Odpovědět 


Jardine


v Americe to mělo jiný akcent a to formování území a společnosti USA, docházelo ke kolonializaci západu, podmanění místních indiánů, snaha o nezávislost na Anglii ... .

Když v roce 1776 byla vyhlášena nezávislost USA a po vyřešení vnitřních problémů, se Amerika pustila do obchodního a územního výpadu. Za francouzské revoluce a za napoleonských válek v Evropě bylo využíváno neutrality. Roku 1803 Spojené státy odkoupily od Napoleona stát Louisiana a tím zdvojnásobily své území. Nadále také pokračovaly problémy s Indiány, jež často končívaly masakry Indiánů. Roku 1819 získaly USA od Španělů poloostrov Floridu. Roku 1823 vyhlásil prezident James Monroe tzv. Monroeovu doktrínu. Ta zaručovala vzájemné nevměšování se evropských a amerických zemí do záležitostí druhého kontinentu. Reagovala na zásahy některých evropských států v Jižní Americe. Dočasně byla opuštěna během první světové války a definitivně při druhé. V roce 1845 USA obsadily Texas. V letech 1846 až 1848 vedly válku s Mexikem a získaly : Kalifornii, Arizonu, Nové Mexiko a Oregon. Stále víc se také vyhrocovaly problémy mezi otrokářskými a neotrokářskými státy, které vyvrcholily občanskou válkou. Ta byla největší válkou v historii USA.

Tedy docházelo k formování unie, třeba Mexicko Americká válka v letech 1846 -1848
válečný konflikt vyvolaný úsilím USA za prezidenta J. K. Polka o rozšíření území na úkor Mexika. Formálnímu vyhlášení války 12. 5. 1846 ze strany USA předcházelo vyslání amerického vojska do mexického pohraničí. V září 1846 dobyli Američané Monterrey, v březnu 1847 se vylodili ve Veracruz Llave a v září dobyli Mexico City. Mírovou smlouvou uzavřenou 2. 2. 1848 ztratila Mexická republika Texas a odprodala USA Kalifornii a Nové Mexiko.

V roce 1821 skončila mexická válka za nezávislost ... .

Kanada :

V britsko-americké válce v letech 1812-1815 hrála kanadská fronta enormně důležitou roli. USA se opakovaně pokoušely obsadit Horní i Dolní Kanadu, ale jejich vpády byly odraženy. Významný byl v tomto ohledu postoj indiánského obyvatelstva, které podporovalo spíše Brity (na britské straně bojovaly hlavní kmeny z oblasti Velkých jezer i Tecumsehova aliance), jakož i místních kolonistů. Války se francouzští obyvatelé většinou neúčastnili a pokud ano, tak většinou na straně Britů. Válka s USA skončila nakonec uznáním statu quo ante.

Následovala expanze na sever a západ za pomoci Severozápadní společnosti a Společnosti Hudsonova zálivu, která intenzívně probíhala již několik desetiletí. V roce 1837 došlo k povstání části francouzského obyvatelstva (viz povstání roku 1837). Po jeho potlačení se Británie rozhodla vytvořit za Horní a Dolní Kanady jeden celek (Sjednocená kanadská provincie).

V roce 1846 byly podepsáním Oregonské úmluvy ukončeny teritoriální spory mezi USA a Kanadou (za hranici na západě byla určena 49. rovnoběžka). Prudký růst kanadské populace díky velké imigraci z Evropy i vysoké porodnosti vedl k osidlování kanadského vnitrozemí a zakládání nových kolonií: Vancouver a Britská Kolumbie. Zároveň někteří Evropané začali Kanadu opouštět a odcházeli do USA. V roce 1867 byl přijat Zákon o Britské Severní Americe, který sjednotil britské severoamerické kolonie Sjednocená provincie Kanada, Nové Skotsko a Nový Brunšvik v jediné, už do značné míry autonomní dominium. Krátce poté došlo k znovuvytvoření provincií Ontario a Québec. Do těchto provincií byla začleněna Ruprechtova země a přičleněny byly oblasti bývalé Severozápadní společnosti jakožto Severozápadní teritoria a nově vytvořená provincie Manitoba. Následně byla připojena Britská Kolumbie (od roku 1866 sjednocená s Vancouverem). Osidlování nových území bylo podpořeno mimo jiné výstavbou tři transkontinentálních železnic a ustavením královské severozápadní jízdní policie. V roce 1873 se připojila další kolonie (Ostrov prince Edvarda) a provinční status získaly části Severozápadních teritorií: Alberta a Saskatchewan (1905).

neo
člen


# Zasláno: 8.8.2010 22:04 
Odpovědět 


Jardine

Anglie nikdy moc nesměřovala k našemu evropskému dění, pro ní byly vždy hlavní zámořské državy ... .

Britská Indie je název bývalé britské kolonie existující mezi lety 1858–1947 na většině území Indického subkontinentu. Zabírala takřka celé území dnešní Indie, Bangladéše, Pákistánu a do 1. dubna 1937 i Barmy.

Britské koloniální panství bylo ustanoveno 1. listopadu 1858, i když již dlouho před tím byla faktická moc v rukou Britské Východoindické společnosti, v tomto roce však byla převedena nadvláda nad subkontinentem z rukou společnosti na britskou korunu, resp. královnu Viktorii (v roce 1876 byla prohlášena císařovnou Indie). 15. srpna 1947 byla Britská Indie na základě Zákona o nezávislosti Indie rozdělena na dvě nezávislá dominia – Indii (později Indická republika) a Pákistán (později Islámská republika Pákistán a Bangladéšská lidová republika).

Jardine
člen


# Zasláno: 8.8.2010 22:16  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


neo

Anglie nikdy moc nesměřovala k našemu evropskému dění, pro ní byly vždy hlavní zámořské državy ... .

To jo, my kontinentálci jsme pro Angličany byli odjakživa podezřelí ...

neo
člen


# Zasláno: 8.8.2010 22:33 
Odpovědět 


Jardine


tak jsem si nakonec nainstaloval nový astro program a jak jsem si to procházel, tak to není tak moc o Plutu, zde je potřeba též přihlédnout též k Uranu.

Vstup Pluta do znamení Berana a průchod Urana skrz poslední kvadrant a nakonec taktéž vstup do znamení Berana, znamenal zásadní zlom ... .

1848 - 1850 revoluční roky a II průmyslová revoluce

Lze říci že Pluto ve Vodnáři toho moc "nepřinese" ... .

V dnešní době to je excelováno vstupem Urana do znamení Berana a T-kvadraturou Apex Pluto, opozice Uran+Jupiter - Saturn ... .

Navíc je potřeba zde počítat se sluneční aktivitou která má mnohdy větší prioritu ... .

Maunderovo minimum období sluneční aktivity v letech 1638 - 1715.

Aktuální sluneční minimum vlastně přineslo i hospodářský útlum ... .

Daltonovo minimum (1790 - 1830).

<< . 1 . 2 .
Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Konstelace léta 2010
Powered by miniBB™ © 2001-2021