Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Astrologie / Doučovací astro-koutek
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 28 . 29 . >>
Autor Zpráva
neo
člen


# Zasláno: 27.3.2010 15:54  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Současná astrologie

pracuje právě s 1 a druhou fází, zde spíše na poli oněch programů, což vlastně taky určuje jaký poměr zde bude exponován z planetárního pole.

Zde určitá spektra planetárního pole, zde pracují víceméně s programy, jež vytváří naši osobnost a statut a postavení ve společnosti ... .

Když na těchto základech bude položena práce s planetárním polem, bude zde chybět její další podstatná část a všeobecně to vyzní o schématu daný těmto hranicemi ... .

Takto uchopená astrologie bude jen o tomto rozmezí lidského vývoje, byť časově stabilnějším.

Horší věc nastane, když si z toho vyrobíme či získáme opodstatnění že je to taktéž o celém fenoménu a začněme budovat stát ve státě.

Vytvářet poučky, pojednání atd. .. .

Navíc další vývoj máme předsebou ...

Jardine
člen


# Zasláno: 27.3.2010 16:36  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


neo: a odkud tyto své náhledy získáváš... ? (jestli se neptám moc) ... to je z nějaké literatury, nebo jsou to tvé osobní vize ...? Já držím palce každému, kdo se odváží myslet jinak, ale musím přiznat, že jsem se s něčím podobným ještě nesetkala. To je součást nějakého existujícího nového směru v astrologii, nebo tvoje sólo vidění?

neo
člen


# Zasláno: 27.3.2010 16:58 
Odpovědět 


Jardine

to mě naučil a mučil můj životní tah. Tedy je to víceméně zakusené a prožité a cesta k tomu byla dlouhá .
Nic tak o čerpání z literatury.

Dagmar
člen


# Zasláno: 27.3.2010 17:13 
Odpovědět 


neo
Když tady čtu to tvoje povídání, to mi prostě hlava nebere, ani to nechápu,
a mám pocit, že to možná ani chápat nechci ?
- je to asi tím, že mě příliš filozofické úvahy na téma astrologie nebaví
- je to asi tím že můj 3. dům je v Kozorohu
- je to asi tím, že jsem Panna a asi to bude vším možným
potřebuji prostě pravidla

to je spíše jen vysvětlení proč na tvé příspěvky téměř nikdy nereaguji, protože jaksi nevím jak bych měla reagovat

ale nic to nemění na tom, že to může být pro některé lidi zajímavé a nic to nemění na sympatiích k tobě

neo
člen


# Zasláno: 27.3.2010 17:25 
Odpovědět 


Ostatně

tento "deficit" uchopování se hodně odkrývá na tradiční formě astrologie, které začíná být už archaická .

Už nekopíruje posun a změny lidské společnosti,přechod z nevolnické roviny do občanské, byť tam došlo ke změnám.

Otázkou je jak chápat či pracovat s tímto fenoménem, tedy planetárním polem.
Jestli je vymezovat k daným sférám, zde jako příklad k určité barevnému spektru světla, jež reprezentuje náš aktuální stav, naše lidství a stav a statut společnosti, nebo k jeho přirozené podstatě, nejlépe s vědomí jeho cesty, než ke konečné konstantě která je vůči tomu zde vlastně indiferentní .

K tomu prvnímu by se muselo brát v potaz vývoj daného prostředí, zde reprezentované vývojem lidské společnosti a postavení jedince v ní napříč tímto vývojem.

Za druhé to by bylo podstatně složitější, vnímat onu cestu skrz jednotlivé komunikační vrstvy a fenomén psychiky s rezervoárem životních programů a aplikací ... .

Spíše vysledovat posloupnost cesty a tím i k transformaci kvalit na vlastní nosné kvality recepcí - čakry - solar plexus - mozek - psychika - instinkty.

Psychika a instinkty jsou vlastně vzorce chování a vědomostí shrnuté do porgramů.

Mozek je nižžší kopie systému čaker + solar plexus, mozek k tomu potřebuje hmotu a energii, solar plexus a čakry již jen rezonanční energii, ale princip je stejny.

Centra v mozku jsou zde nahrazena a zjednodušena čakrmi.

Solar plexus je vlastně něco jako mozkový kmen a čakry přední mozkové laloky, myšleno ve funkcích :-)

neo
člen


# Zasláno: 27.3.2010 17:40 
Odpovědět 


Dášo

díky za Tvá slova, měl jsem takové tušení že mě brzo zatneš tipec.

Pod čarou.

Pro mě je spíše výchozím protějškem člověk, než abych byl pochopen a uchopen.

Jinak řečeno vím že lidská společnost je různorodá a potřebuje to co k ní patří a dnes je to o tradiční astrologii byť aktualizovanou a aktuálně nabývá významu astrologie jež pracuje s psychickým fenoménem člověka zde prezentované panem Turnovským.

Tím jak lidi se učí samostatnosti v myšlení a postojích.

Hlavní je jim umožnit jejich osobnostní růst a dát jim možnost určitého vedení se zpětnou vazbou, což báječně poskytuje právě astrologie i numerologie ... . Zde v budování vyšší identity.

Je spíše mám potřebu exponovat tam kde je nebezpečí vzniku systému pro systému, což nakonec je o blokaci ... .

Turnovský# Zasláno: 27.3.2010 18:24 
Odpovědět 


neo
Pro mě byla a je astrologie průvodcem, tak abych zvládal požadavky života a tahu.

Proti tomu nemám námitek, i pro je astrologie "průvodcem" My říkáme, že astrolog je stopař, který překládá řeč znaků do slov, která sděluje klientovi, nebo si pomocí slov ujasňuje smysl tooho co se děje na nebi tedy v kosmu.

Paul Ricoer, k jehož studiu jsem se konečně odhodlal, trop tard!, dává rovnítko mezi Kosmos a Psyché. Pro něj symbol prostupuje všechny vrstvy, za základ má materiální vrstvu (nebe) a až pak, když se o nebi mluví v symbolickýcg souvztažnostech, stává se nebe symboolem.

Píšete: k čemu mi bude postavený chrám, když ho nebudu potřebovat? Jistě vy ho potřebovat nemusíte, ale pro jiné je chrámu zapotřebí. Vy tu katedrálu taky potřebujete, ale protože ji stavíte pro sebe, může vyadat tak jak Vy ji potřebujete. Nebuťte úzkoprsý :-) a neberte katedrálu doslovně (křížek nemusí nutně označovat jrobeček.

Turnovský# Zasláno: 27.3.2010 18:36 
Odpovědět 


Úzké domy nemusejí být problém. Tranzit domem můžeme pojímat jako (noční) snění. Dokud sníme jsme v říši nevědomí (pokud neumíme lucidně snít) a co se nám zdá nemusí pro nás být srozumitelné, jsme na tom analogicky jako v běžném životě, kde nám situace nemusejí být srozumitelné proto se ostatně obracíme třeba k astrologii. Teprve, když se probudíme, začínáme sen interpretovat, hledat jeho smysl, psychologicky, astrologicky atd.Ve snu sen neiterpretujeme, prostě ho žijeme. Tak i tranzit planety úzkým dome zanechá (metaforicky) stopu v našem vědomí a my můžeme, pokud je dům úzký, smysl toho trazitu studovat dříve, než když je dům dlouhý a tranzit trvá "věčně". Odstup potřebujeme, abychom se nedrželi doslovného znění, odstupujeme jako Hospodin, abychom zvolali "To se nám fakt povedlo!" Nebo nepovedlo. Dokud jsme v tom, prožíváme a taky tápeme, hledáme a nacházíme význam, situace zdá se nám významná, ale smysl, smysl nám prozatím uniká, proto se obracíme např. k astrologii. Smysl mohou mít dávné situace nový, při nové evokaci oné sitace, podobně jako při evokaci snu. Hvězdopravec mluví ke klientovi. Pak je tedy ten, kdo hvězdopravci naslouchá Hvězdosluchač. Hvězdosnivec nebo Hvězdospáč?

lenka-s# Zasláno: 27.3.2010 18:37 
Odpovědět 


První veta z neových príspevku, která mi padla do ocí, kdyz jsem otevrela vlákno, byla:

Je potřeba se transformovat do sféry zelného spektra ...

Priznám se, ze v prvním momente jsem na to koukala jako blázen, ale musím ti, neo, podekovat, smeju se tu jeste ted

neo
člen


# Zasláno: 27.3.2010 19:16 
Odpovědět 


Zajímavý je fenomén když nativ se odkrývá ve vrstvách, nejdřive pracuje na našem odblokování, pak zvládnutí karmických a dětských témat, pak vazeb a nakonec růstu své osobnosti ... .

Mě nedávno se okryla další dimenze, určité opozičnosti či vnímání dvou poloh v sobě a to až ... .

První a víceméně celoživotní je bytí ve dvou světech, které bylo ale hodně latetní až v poledních letech sevíce odkrylo.
5 dům ve štíru a Neptun zde, navíc v trigonu na Venuši i Asc. Pluto třetí dům, vládce 12 dům, sextil Slunce.

Je to názorně zakresleno stavem kolem situace Asc, ve 12 domě je Slunce, Mars a Merkur a 1 domě u Asc Venuše ... .

Jedna moje část tíhne k už k pohroužení a odejití z lidského světa a druhá zase naopak tíhne k tvůrčímu projevu .

První je o Slunci a druhý o Venuši, jde vlatně o to spojit tyto světy v sobě.

Další dimenze určité opozice vyznívá to že Slunce je v opozici na Lunu vše je těsně na ose Asc a Dsc ... .

Což je zase o tom že člověk potřebuje hodně samoty aby mohl být v komunikaci s Jsoucnem a na druhou stranu zase v komunikaci s lidmi přes Venuši.
Naučit se získat svůj životní prostor .

Další opozice je 4 versus 10 dům, osvobodit se od původní rodiny a pout a vytvořit si velkou rodinu MC Ryby.

Saturn zde v 10 domě nabývá takového otcovského láskyplného formátu, tedy již ve zralé formě.

Jardine
člen


# Zasláno: 27.3.2010 19:24  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


neo

vůbec nechci tu tvoji vizi zlehčovat, je autentická a určitě dost intenzivně nažitá; mám k ní respekt. Akorát mám problém si pod tím něco konkrétního představit ... jak by to vypadalo v reálu, jak by se životy lidí změnily, co by se mělo dělat jinak a s jakými výsledky .... zelené a oranžové barvičky mi moc neřeknou. Trochu mi to visí ve vzduchu, můj 3. dům v Beranu to má rád trochu přímočařeji.

... i když ten poslední příspěvek už je mnohem konkrétnější

neo
člen


# Zasláno: 27.3.2010 20:02 
Odpovědět 


Jardine

o to vlastně nejde v reálu se nic nemění, jen se vše zařadilo do celistvého příběhu, tak aby to bylo více autentické.

Zde jde spíše o tu autentičnost a proto potřebuji vnímat to v kontextu celého systému, byť zněj používáme jen část, tedy vegetíme na formě mezi oranžovou a zelenou, což přeneseně znamená formu lidského vědomí a uvědomnění a životní prostředí v podobě státní sociální společnosti.

Zde jde spíše o možnost krizí, což třeba teď zažíváme u tradiční astrologie a vlastně i v pomateném dnešním duchovnu, tedy přechod z jedné platformy do druhé ze společenské do personální ... .


Zde se pak je potřeba neopakovat či vyvarovat se krize tzv. božské a společenské identity, jež je teď aktuální, neboť Bůh Hospodin vlastně již na poli psychologické osobnosti astrologie neexistuje, on se rafinovaně transformuje do stavů planet jejich vlastností a tím víceméně nutí aby člověk už sám za sebe si složil svého boha a prolnul se sním což je ono osvícení.

Místo dogmat třeba že jsou planety v pádu, škůdci, je teď potřeba vnímat vše vnímat v pracovní úrovni s určitou cykličností a fázích ... .
Tedy o psychologii ... .

Další podstatnou věcí kterou je potřeba vnímat že společnost v sobě má hodně lidských individualit a ty nelze postihnout jednou formou astrologie, proto nemůže být ani astrologie univerzální.

Proto je tak společnost bohatá ale i těžkopádná ... .

Někdo má svůj tah v rodině či péči o lidi, někdo má svůj tah ukázat svůj potenciál těla jako sportovec, někdo má svůj tah být politik, básník ... .

Podle tahu jsou pak zapojeny planety dle lidské evoluce. Kde základ je Slunce - Luna - Mars , což je surové lidství :-).

Pak se navazují Luna -Venuše, Luna Mars, tím dávají do systému další kvality a nové formy projevů osobnosti a tím pádem životních podmínek.

Když to ale není zpracováno ve třetí fázi a tím pádem nedojde k změně a otevření nové kvality bytí a nese se to celýzm životem, pak to bude v jeho dalším životě, opozicí, či kvadrátem nebo postavením planet.

Kdesi v budoucnu pak na to budou altorární rovnice, ale to musí být poznán fenomén čaker ... .

Angela
člen


# Zasláno: 27.3.2010 20:07 
Odpovědět 


Ahoj všem,
já mám na hrotu 3.domu raka a nutné říci, že mě příspěvky Nea nesmírně iritují. Tak je nečtu. Prostě po pár větách nevím...tak přestanu číst. Nicméně jsem si myslela, že je to jen o mě a mé malé toleranci. Ovšem jak vidím, ne tak úplně.
Miluji strukturovaný,jednoduchý projev, sama ho ale také nemám ( Neo funguje jako zrcadlo). Snažím se to učit - protoze pokud mám pocit, že mám co říct, měla bych se to naučit i prodat. Jinak je to prázdná sláma. U mne se jedná spíš o mluvený projev a překotné myšlení.. Chjo, dá se to vůbec :-) ?

neo
člen


# Zasláno: 27.3.2010 20:20 
Odpovědět 


Angelo

není to tak o prázdné slámě ale spíše že to nepotřebujeme k životu, že naše pojímání světa ještě není v tom toto potřebovat a takto uchopovat ... .

Zde je potřeba to stavět na poznáních a intuici, tedy zkušenostech, ale jen z části čerpaných z knih ... .

Člověk již musí být nějak k tomu připraven a něco mít za sebou, transformovanou část o astrologii.

Možná že to vyznívá že sem píši abych přesvědčoval, ale o tom to není jen ukazují širší pohled a trkám, neboť moc dobře vím že k tomu je potřeba čas, neboť uvažují i v měřítkách spíše k budoucnosti.

Mě taky neoslovuje a je cizí třeba organická chemie, genetika, a třeba malířské styly ... .

Jardine
člen


# Zasláno: 27.3.2010 20:44  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


Angela
no, já spíš ve vztahu k neovým příspěvkům narážím na vlastní pohodlnost ... jsem přesvědčená, že je v nich spousta neotřelých impulzů, ale chce to trochu luštění a dekódování, a zlenivělá hlava by raději něco stylem za prvé, za druhé, za třetí, pak konkrétní příklad a tečka. To je to moje Sluníčko v Beranu ve 3. domě ... hltat informace po kýblech, ale nemělo by to být zas moc složité

neo, snad ti z toho nezvoní v uších. Já ti ne vždy rozumím, ale fandím ti. Přece jen mám Urana na MC, takže něco z tvého "futuristického" vidění tam rezonuje. Akorát je pro mě nesmírně důležitá vazba na každodennost, od té nerada někam ulítávám.

Angela
člen


# Zasláno: 27.3.2010 21:41 
Odpovědět 


ý.Jardine
je to možné. Protože ve spoustu ohledech jsem líná. Já tak celkově nemám ráda sáhodlouhé filozofování, mudrování či intelektualizovani nad čímkoliv. Nějak vnitřně mám pocit, že všechno je jednoduché, že vše má jednoduché vysvětlení - lidí, příroda, světy, procesy, fungování všeho.. Má to malý háček, nevím jaké Něco ve smyslu : mám to na dosah, na špičce jazyka a ne a ne na to přijít.. Vzhledem k tomu, že to tak mám celý život, a na nic jsem nepřišla... můžu být na scestí. Na druhou stranu, jsem měla čest osobně potkat lidi, které pokládám za výjimečné a něco dokázali, fungovali jednoduše, neměli potřebu poučovat.. Mimochodem, když jsem to psala- napadl mne J.švankmajer, či jeden odborník z oblasti finančního rizika a oba jsou panny - teda alespoň myslím.
Já mám slunce v beranu také, jen ve 12.. Tak mi přijde, že se na tomto panenském fóru vyskytuje přehršel beranů.

neo
člen


# Zasláno: 27.3.2010 22:03 
Odpovědět 


Angelo

ono vše je v podstatě jednoduché , ale nejdříve je potřeba to uchopit a poznat, to je pak ona těžkopádnost.
Když někdo pak nemá tento proces uchopený a vyšlapaný, tak to v první fázi může iritovat, v druhé fázi nutit k zamyšlení a ... .

To že to máš na špičce jazyka, vlastně značí že se to dál nemůže manifestovat ,neboť chybí zde ona cesta a oddělení zrna od plev, zkrátka ono poznání a mnoho transformací.
Chybí ti zakoušené zkušenosti a když je nakonec budeš mít, tak ti zase většina nebude sto rozumět, neboť nebude mít zase ony prožité zkušenosti, tedy je to vlastně nihilace.
Proto mě to nechávám v klidu, neboť vím že vše má svůj čas i svého posluchače.

Nejednu stranu cítíš a máš tah k jednoduchosti a tu očekáváš a na druhou se nemá přes co manifestovat, tedy naplnit a vyznít.
To je pak bludný kruh a výkřiky do prázdna, tam kde mě tlačí zrovna bota ... .

Angela
člen


# Zasláno: 27.3.2010 22:12 
Odpovědět 


neo
Jestli tomu dobře rozumím, tak ty už to máš, všechno jsi pochopil a vedeš nás k osvícení.
Pokud je tomu tak, vynechej mě, zůstanu ve své nevědomosti. Věnuj svoji pozornost těm, kteří ti rozumí a mají chuť následovat.
Dekuji. A..

neo
člen


# Zasláno: 27.3.2010 22:36 
Odpovědět 


Angelo

to jsi teď odhalila sebe ne mě v podstatě jsem zde jen tvé zrcadlo

Angela
člen


# Zasláno: 27.3.2010 22:45  - Změnil/a: Angela
Odpovědět 


neo
vůbec nechápu proč jsem předchozí příspěvek dala 2x a ještě v rozpětí půl hodiny. Snad , že jsem psala z telefonu a do toho si párkrát klimbla. Tak jednou mažu.

Kveta
člen


# Zasláno: 28.3.2010 08:49 
Odpovědět 


Pavel Turnovský
Úzké domy nemusejí být problém. Tranzit domem můžeme pojímat jako (noční) snění
Díky za excelentní vysvětlení!
Amforu jsem našla :-), byla tam . Ale zřejmě jsem se narodila tak šikovně, že k žádným zásadním posunům hrotů vnitřních domů nedochází ani u ní.

neo
Za sebe se domnívám, že astrologie je postavená na času. K sestavení horoskopu čehokoli prostě potřebuji čas vzniku. Až mi dodáš čas vzniku vesmíru, hned se vrhnu do zkoumání jakýchkoli tahů. To, jak odkazuješ na tři úrovně, to mi připomíná běžné člověčí saturnské cykly vývoje a jako žes je neptunsky rozlil do šíře na vývoj jako takový. Ale kde je počátek? Kde je ten čas vzniku?
Jak jsi nedávno psal, že máš nějaký ten sabián na "kvočně", tak na něm mám sestupný uzel. Tudíž něco, co bych už měla mít za sebou. A tak je docela možné, že to, co ty objevuješ a sypeš nám kuřatům jako božskou manu, že jsem já už dávno zapomněla a proto ti ne vždy rozumím

lenka-s
Jo, zelné spektrum mě taky pobavilo. Vzhledem k tomu, že jsem se narodila jako Kapustová - tak hlávka jako hlávka To jsou zkrátka ta kouzla překlepů

Turnovský# Zasláno: 28.3.2010 11:16 
Odpovědět 


Kveta

neznám Váš horoskop, takže nemohu osoudit nakolik se mění oloho hrotů domů. Ale obecně na severní polokouli zejména když kulminuje přechod mezi Bliženci a Rakem, (analogcky obratníku Raka kulminuje v MC nejvýš) jsou domy v různých systémech přibližně stejné.

Neo, znal jsem několik lidí, kteří se vyjadřovali jako Vy, zajímavé, že to byli mystici. S tímhle Vaším výrazem byste měl psát beletrii. Méně slov ale vždycky znamená více.

neo
člen


# Zasláno: 28.3.2010 11:38 
Odpovědět 


Pane Turnovský

vy jste mě docela rozesmál . Psát beletrii. Zde jsou komunikačním prostředkem slova, a to je velká těžkopádnost, neboť nestačí rychlosti a pojmutí určitého intuitivního stavu či vhledu.
Je to velkou brzdou, neboť když se mi to podaří převést do slovní kvality obrazu, tak je to o čištění textu a hledání větného významu.
Jinak řečeno po této komunikaci je to docela skrumáž písmen, písmena jsou přeházená, ve větě jsou dvě cesty pojmutí a když člověk dbá slovního významu a čistoty slov tak zase ztrácí předivo niti.

Pojistkou je tedy více slov větší rozkreslení, neboť člověk nemůže stíhat být na vlně daného obrazu, tak tam vkládá indicie, tak aby to rozezněly či alespoň připodobnily.

Přiznám se že stále více nenávidím písemný projev, neboť je to komunikační brzda.

Máte naprostou pravdu jsem mystik tělem i duší.

V této souvislosti je blíže hudba jako jazyk ale zase postrádá kvality jasný hranic ... .

Turnovský# Zasláno: 28.3.2010 12:13 
Odpovědět 


neo

chtěl jsem uvést nějaké příklady a protože kromě Blakea men nic adekvátního nenapadlo, zadal jsem do google mystica a první co na men vypadlo bylo toto:

http://starmystica.tripod.com/sitebuildercontent/s itebuilderpictures/mystica19.jpg

Pozoruhodné!

Jardine
člen


# Zasláno: 28.3.2010 12:16  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


mně taky neo vždy přišel svým nastavením jako mystik .... a mnozí mystici zápasili s tím, jak svoje prožitky hodit do slov. Já to chápu.

Turnovský# Zasláno: 28.3.2010 14:59 
Odpovědět 


Pavla Aligova

ohledně Kraffta, který byl přesvědčeným nacistou, by bylo dobré přečíst Eric Howe Astrologická válka (nakl. Půdorys)

Pavla Aligova
člen


# Zasláno: 28.3.2010 21:58 
Odpovědět 


Myslela jsem, že byl Krafft Němec a on to byl Švýcar.
Pokud by někoho zajímala data: Karl Ernst Krafft, 19.5.1900, 11.45h., Basel – Švýcarsko. Zemřel 8.1.1945 v koncentráku Buchenwald, kde bylo vězněno přibližně 250 tisíc lidí z celé Evropy.

Pavla Aligova
člen


# Zasláno: 28.3.2010 22:02 
Odpovědět 


Přepsala jsem se, omlouvám se. Datum narození 10.5.1900, 11.45h., Basel.

Jardine
člen


# Zasláno: 28.3.2010 23:17  - Změnil/a: Jardine
Odpovědět 


neo

"bych řekl že transcendentální mystik by měl už být vesměs netečný k lidskému rodu a smyslu jeho existence zde a celému živočišnému světu."

normálně ti fandím, ale v tomhle nemůžu souhlasit. Já jsem teda prd mystik, ale postulování netečnosti k lidskému rodu mi připadá jako únikářství od reality ... podle mě se člověk nesmí ztratit ze zřetele nikdy, jinak to zavání průšvihem. Ale možná fakt bude lepší vrátit se k astrologii, jak navrhovala Pavla.

Jardine
člen


# Zasláno: 28.3.2010 23:34 
Odpovědět 


učební oříšek č. 2: retrográdní tranzity pomalých planet

Blíží se nám období, kdy Pluto bude zase couvat, a mně už delší dobou vrtá hlavou, jak to retrográdní období chápat (zvlášť když couvá přes nějakou naši planetu nebo bod). Cizí prameny o tom totiž píšou dost rozporně. Někdo tvrdí, že se tím akcelerují přeměny a působení tranzitující planety je o dost intenzivnější, jiný zase, že je to naopak období jakéhosi stažení do sebe a introspekce ... jeden argumentuje, že v tomto období je třeba "pustit se" věcí, které nás drží zpátky, druhý zas, že to se děje v období direktním a tady je ta přeměna jakoby načas pozastavena ... je v tom prostě maglajs.

Jak tedy to plus mínus pětiměsíční období chápete vy? Je na to vůbec nějaký "mustr", nebo to prostě každému probíhá individuálně? A je nějaká vazba na to, jestli má dotyčný tyto planety v nativitě též retrográdní...? Díky!!!

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 28 . 29 . >>
Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Astrologie / Doučovací astro-koutek
Powered by miniBB™ © 2001-2021